WorkCentre® 6027

חומרים מתכלים

שימוש במתכלים מקוריים של Xerox מבטיח קבלת צבעים מלאי חיים, טקסט וגרפיקה חדשים וברורים ואחידות הדפסה בין כל העותקים. אתם דורשים מצוינות ממדפסת ה- Xerox שלכם, ורק המתכלים המקוריים שלנו מבטיחים שאכן תקבלו את הביצועים הנדרשים. אל תתפשרו על האיכות.

Toner Cartridges

Part # תיאור
P6020/6022, WC6025/6027 Cyan TONER
P6020/6022, WC6025/6027 Magenta TONER
P6020/6022, WC6025/6027 Yellow TONER
P6020/6022, WC6025/6027 black TONER