WorkCentre® 6027

מדפסת צבע משולבת המבוססת על טכנולוגית נורות LED

  • הדפסה, העתקה, סריקה, פקס ודוא"ל
  • הדפסה: איכות תמונה נהדרת ברזולוציה של עד ‎1200 x 2400 dpi‏; העתקה: רזולוצית של עד ‎600 x 600 dpi
  • מתאימה במיוחד למשרדים קטנים
פלט
צבע
גודל הנייר
A4
עד
18דפים בדקה
עד
1.5Kדפים/חודש
דגם 6027V_NI מה נכלל באריזה
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, פקס, הדפסה, סריקה
מהירות הדפסה צבע: עד 18 דפים בדקה
שחור: עד 18 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 30,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
רזולוציית הדפסה מרבית Up to 1200 x 2400 dpi enhanced image quality
רזולוציית העתקה מרבית עד ‎1,200 dpi
קיימות EPEAT

חומרים מתכלים ואביזרים

החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

שימוש בטונר ובדיו מקוריים של Xerox®‎ במדפסת Xerox שלך מבטיח הדפסה איכותית ואחידה. בדיקות שנערכו על ידי מעבדות בלתי־תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר מהתחליפים וכי תפוקת הדפים שלהם גדולה יותר בשיעור של 27% לעומת התחליפים הנמכרים בשוק.

מוצרים קשורים