WorkCentre® 6025

מדפסת משולבת בצבע

  • הדפסה, העתקה, סריקה , דוא"ל
  • מדפסת הצבע המשולבת הקטנה ביותר שלנו עם מתאם רשת אלחוטית (Wi-Fi) מובנה
  • מתאימה במיוחד למשתמשים בודדים ולקבוצות עבודה קטנות
פלט
צבע
גודל הנייר
A4
עד
12דפים בדקה
עד
1.5Kדפים/חודש
דגם
6025V_BI
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
מהירות הדפסה
צבע: עד 10 דפים בדקה
שחור: עד 12 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 30,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
רזולוציית הדפסה מרבית
Up to 1200 x 2400 dpi enhanced image quality
רזולוציית העתקה מרבית
עד ‎1,200 dpi
קיימות

וידאו

Xerox Phaser 6020/6022 Colour Printer and WorkCentre 6025/6027 Colour Multifunction Printer

חומרים מתכלים ואביזרים

החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

שימוש בטונר ובדיו מקוריים של Xerox®‎ במדפסת Xerox שלך מבטיח הדפסה איכותית ואחידה. בדיקות שנערכו על ידי מעבדות בלתי־תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר מהתחליפים וכי תפוקת הדפים שלהם גדולה יותר בשיעור של 27% לעומת התחליפים הנמכרים בשוק.

מוצרים קשורים