דלגו לתוכן הראשי

תצורת הדגם

דגם
מכונת צילום/מדפסת/סורק בשחור-לבן
מכונת צילום/מדפסת/סורק בצבע (דגם A)
מהירות העתקה/הדפסה עד 35 דפים בדקה/עד 40 דפים בדקה/עד 45 דפים בדקה עד 35 דפים בדקה/עד 40 דפים בדקה/עד 45 דפים בדקה
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, סריקה בשחור-לבן, הדפסה סריקה בצבע, העתקה, דואל, הדפסה
פונקציות אופציונליות פקס פקס
כמות הדפסה מכסימלית עד 125,000 תמונות בחודש/עד 150,000 תמונות בחודש/עד 200,000 תמונות בחודש עד 125,000 תמונות בחודש/עד 150,000 תמונות בחודש/עד 200,000 תמונות בחודש
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 4.7 שניות/במהירות של 3.4 שניות במהירות של 4.7 שניות/במהירות של 3.4 שניות
רזולוציית העתקה 600 x 600 x 8 dpi 600 x 600 x 8 dpi
מאפייני העתקה הערות הסבר, הקטנה/הגדלה אוטומטית, בחירת מגשים אוטומטית, החלפת מגשים אוטומטית, אוטומטי דו-צדדי, חותמת Bates, יצירת חוברות, בניית עבודה, איסוף, כריכות, העתקת תעודות זהות, שיפורים באיכות תמונה, הוספות, היפוך תמונה, אחסון עבודות, N-up, ערכה לדוגמה, העתקת תוויות, שקפים הערות הסבר, הקטנה/הגדלה אוטומטית, בחירת מגשים אוטומטית, החלפת מגשים אוטומטית, אוטומטי דו-צדדי, חותמת Bates, יצירת חוברות, בניית עבודה, איסוף, כריכות, העתקת תעודות זהות, שיפורים באיכות תמונה, הוספות, היפוך תמונה, אחסון עבודות, N-up, ערכה לדוגמה, העתקת תוויות, שקפים
רזולוציית הדפסה מרבית 1200 x 1200 dpi 1200 x 1200 dpi
מעבד Freescale 1.23 GHz Freescale 1.23 GHz
כונן קשיח 160 GB 160 GB
קישוריות 10/100/1000BaseTX Ethernet, הדפסה מ-USB (באמצעות צד שלישי: טבעת אסימונים (IEEE802.5), אלחוט (IEEE802.11a/b/g)) 10/100/1000BaseTX Ethernet, הדפסה מ-USB (באמצעות צד שלישי: טבעת אסימונים (IEEE802.5), אלחוט (IEEE802.11a/b/g))
מאפייני הדפסה עיכוב הדפסה, תכנות דפי תוספת, תור עבודות, תכנון מראש, ריבוי משימות לביצוע RIP בזמן ההדפסה, הדפסה לדוגמה, הדפסה מאובטחת, אחסון הדפסה, הדפסת תוויות עיכוב הדפסה, תכנות דפי תוספת, תור עבודות, תכנון מראש, ריבוי משימות לביצוע RIP בזמן ההדפסה, הדפסה לדוגמה, הדפסה מאובטחת, אחסון הדפסה, הדפסת תוויות
אפשרויות גימור מגש לכידה בהסטה: 300-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי בסיסי: הידוק במיקום יחיד, 250+1000-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי: הידוק במיקום יחיד, 250+2000-מגש גליונות
שדכן נוח: 50-גליונות/מגש לכידה בהסטה: 300-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי בסיסי: הידוק במיקום יחיד, 250+1000-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי: הידוק במיקום יחיד, 250+2000-מגש גליונות
אביזר גימור בקיבולת גבוהה: הידוק במיקומים מרובים, 250+3000-מגש גליונות
אביזר גימור בקיבולת גבוהה עם יוצר חוברות: יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל
יחידת קיפול Z / קיפול C עם מזין בקיבולת גבוהה עם יוצר חוברות: מוסיף נייר בגודל Letter/‏A4 וקיפול Z או C
אביזר הוספה לאחר העיבוד עם מזין בקיבולת גבוהה ומזין בקיבולת גבוהה עם יוצר חוברות: מוסיף תוספות מודפסות מראש
שדכן נוח: 50-גליונות
מגש לכידה בהסטה: 300-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי בסיסי: הידוק במיקום יחיד, 250+1000-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי: הידוק במיקום יחיד, 250+2000-מגש גליונות
שדכן נוח: 50-גליונות/מגש לכידה בהסטה: 300-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי בסיסי: הידוק במיקום יחיד, 250+1000-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי: הידוק במיקום יחיד, 250+2000-מגש גליונות
אביזר גימור בקיבולת גבוהה: הידוק במיקומים מרובים, 250+3000-מגש גליונות
אביזר גימור בקיבולת גבוהה עם יוצר חוברות: יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל
יחידת קיפול Z / קיפול C עם מזין בקיבולת גבוהה עם יוצר חוברות: מוסיף נייר בגודל Letter/‏A4 וקיפול Z או C
אביזר הוספה לאחר העיבוד עם מזין בקיבולת גבוהה ומזין בקיבולת גבוהה עם יוצר חוברות: מוסיף תוספות מודפסות מראש
שדכן נוח: 50-גליונות
דגם מכונת צילום/מדפסת/סורק בשחור-לבן מכונת צילום/מדפסת/סורק בצבע (דגם A)
מהירות העתקה/הדפסה עד 35 דפים בדקה/עד 40 דפים בדקה/עד 45 דפים בדקה עד 35 דפים בדקה/עד 40 דפים בדקה/עד 45 דפים בדקה
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, סריקה בשחור-לבן, הדפסה סריקה בצבע, העתקה, דואל, הדפסה
פונקציות אופציונליות פקס פקס
כמות הדפסה מכסימלית עד 125,000 תמונות בחודש/עד 150,000 תמונות בחודש/עד 200,000 תמונות בחודש עד 125,000 תמונות בחודש/עד 150,000 תמונות בחודש/עד 200,000 תמונות בחודש
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 4.7 שניות/במהירות של 3.4 שניות במהירות של 4.7 שניות/במהירות של 3.4 שניות
רזולוציית העתקה 600 x 600 x 8 dpi 600 x 600 x 8 dpi
מאפייני העתקה הערות הסבר, הקטנה/הגדלה אוטומטית, בחירת מגשים אוטומטית, החלפת מגשים אוטומטית, אוטומטי דו-צדדי, חותמת Bates, יצירת חוברות, בניית עבודה, איסוף, כריכות, העתקת תעודות זהות, שיפורים באיכות תמונה, הוספות, היפוך תמונה, אחסון עבודות, N-up, ערכה לדוגמה, העתקת תוויות, שקפים הערות הסבר, הקטנה/הגדלה אוטומטית, בחירת מגשים אוטומטית, החלפת מגשים אוטומטית, אוטומטי דו-צדדי, חותמת Bates, יצירת חוברות, בניית עבודה, איסוף, כריכות, העתקת תעודות זהות, שיפורים באיכות תמונה, הוספות, היפוך תמונה, אחסון עבודות, N-up, ערכה לדוגמה, העתקת תוויות, שקפים
רזולוציית הדפסה מרבית 1200 x 1200 dpi 1200 x 1200 dpi
מעבד Freescale 1.23 GHz Freescale 1.23 GHz
כונן קשיח 160 GB 160 GB
קישוריות 10/100/1000BaseTX Ethernet, הדפסה מ-USB (באמצעות צד שלישי: טבעת אסימונים (IEEE802.5), אלחוט (IEEE802.11a/b/g)) 10/100/1000BaseTX Ethernet, הדפסה מ-USB (באמצעות צד שלישי: טבעת אסימונים (IEEE802.5), אלחוט (IEEE802.11a/b/g))
מאפייני הדפסה עיכוב הדפסה, תכנות דפי תוספת, תור עבודות, תכנון מראש, ריבוי משימות לביצוע RIP בזמן ההדפסה, הדפסה לדוגמה, הדפסה מאובטחת, אחסון הדפסה, הדפסת תוויות עיכוב הדפסה, תכנות דפי תוספת, תור עבודות, תכנון מראש, ריבוי משימות לביצוע RIP בזמן ההדפסה, הדפסה לדוגמה, הדפסה מאובטחת, אחסון הדפסה, הדפסת תוויות
אפשרויות גימור מגש לכידה בהסטה: 300-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי בסיסי: הידוק במיקום יחיד, 250+1000-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי: הידוק במיקום יחיד, 250+2000-מגש גליונות
שדכן נוח: 50-גליונות/מגש לכידה בהסטה: 300-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי בסיסי: הידוק במיקום יחיד, 250+1000-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי: הידוק במיקום יחיד, 250+2000-מגש גליונות
אביזר גימור בקיבולת גבוהה: הידוק במיקומים מרובים, 250+3000-מגש גליונות
אביזר גימור בקיבולת גבוהה עם יוצר חוברות: יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל
יחידת קיפול Z / קיפול C עם מזין בקיבולת גבוהה עם יוצר חוברות: מוסיף נייר בגודל Letter/‏A4 וקיפול Z או C
אביזר הוספה לאחר העיבוד עם מזין בקיבולת גבוהה ומזין בקיבולת גבוהה עם יוצר חוברות: מוסיף תוספות מודפסות מראש
שדכן נוח: 50-גליונות
מגש לכידה בהסטה: 300-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי בסיסי: הידוק במיקום יחיד, 250+1000-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי: הידוק במיקום יחיד, 250+2000-מגש גליונות
שדכן נוח: 50-גליונות/מגש לכידה בהסטה: 300-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי בסיסי: הידוק במיקום יחיד, 250+1000-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי: הידוק במיקום יחיד, 250+2000-מגש גליונות
אביזר גימור בקיבולת גבוהה: הידוק במיקומים מרובים, 250+3000-מגש גליונות
אביזר גימור בקיבולת גבוהה עם יוצר חוברות: יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל
יחידת קיפול Z / קיפול C עם מזין בקיבולת גבוהה עם יוצר חוברות: מוסיף נייר בגודל Letter/‏A4 וקיפול Z או C
אביזר הוספה לאחר העיבוד עם מזין בקיבולת גבוהה ומזין בקיבולת גבוהה עם יוצר חוברות: מוסיף תוספות מודפסות מראש
שדכן נוח: 50-גליונות