תצורת הדגם

דגם
WC5222_C
WC5222_P
פונקציות סטנדרטיות העתקה העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, הדפסה, סריקה, שליחת פקס מההתקן דואל, פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, שרת פקס ברשת, סריקה, שליחת פקס מההתקן
מהירות העתקה/הדפסה עד 22 דפים בדקה עד 22 דפים בדקה
קישוריות USB 2.0 (אופציונלי: 10/100BaseTX Ethernet) 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0
זיכרון התקן (סטנדרטי/מרבי) 256 MB / 512 MB 512 MB / 512 MB
כונן קשיח אופציונלי 40 GB סטנדרטי 40 GB
סוג מזין מסמכים מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי
קיבולת נייר סטנדרטית 1,100 גליונות 1,100 גליונות
קיבולת נייר מרבית 2,100 גליונות 2,100 גליונות
שפות תיאור עמודים (PDL) הדמיית PCL® 5e, הדמיית PCL® 6 (אופציונלי: Adobe PostScript® 3™)
מאפייני הדפסה גליונות כרזה, הדפסת חוברות, הדפסת חוברות (דורשת הדפסה דו-צדדית), עיכוב הדפסה, תמונת מראה, N-up
פרוטוקולי רשת EtherTalk ®‎, FTP, HTTP, HTTPs, LPR, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, TCP/IP
מאפייני אבטחה סטנדרטיים HTTPS (שרת סריקה ורשת מאובטח), סינון IP, אימות רשת, SNMPv3, הדפסה מאובטחת HTTPS (שרת סריקה ורשת מאובטח), סינון IP, אימות רשת, SNMPv3, הדפסה מאובטחת
הנהלת חשבונות Auditron פנימי - העתקה, הנהלת חשבונות מבוססת עבודות (הפעלה של צד שלישי), Xerox Standard Accounting (כל הפונקציות) כלי Auditron פנימי, הנהלת חשבונות מבוססת עבודות (הפעלה של צד שלישי), הפעלת הנהלת חשבונות ברשת, Xerox Standard Accounting (כל הפונקציות)
מאפייני תפוקה העתקת ספרים, בניית עבודה, איסוף, דיווח על מצב חומרים מתכלים, הפרעה לעבודות, תור עבודות, ערכה לדוגמה, חוצצים, חוצצי שקפים, סימני מים הערות הסבר, חותמת Bates, העתקת ספרים, בניית עבודה, איסוף, דיווח על מצב חומרים מתכלים, הפרעה לעבודות, תור עבודות, ערכה לדוגמה, חוצצים, חוצצי שקפים, סימני מים
מאפייני ניהול התקנים SNMP v.1, SNMP v.2, SNMP v.3, שרת אינטרנט מוטבע של Xerox CentreWare® Internet Services
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 12,000 דפים עד 12,000 דפים
כמות הדפסה מכסימלית עד 70,000 תמונות בחודש עד 70,000 תמונות בחודש
מפרטים טכניים מפורטים WorkCentre 5222 Detailed Specifications WorkCentre 5222 Detailed Specifications
דגם WC5222_C WC5222_P
פונקציות סטנדרטיות העתקה העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, הדפסה, סריקה, שליחת פקס מההתקן דואל, פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, שרת פקס ברשת, סריקה, שליחת פקס מההתקן
מהירות העתקה/הדפסה עד 22 דפים בדקה עד 22 דפים בדקה
קישוריות USB 2.0 (אופציונלי: 10/100BaseTX Ethernet) 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0
זיכרון התקן (סטנדרטי/מרבי) 256 MB / 512 MB 512 MB / 512 MB
כונן קשיח אופציונלי 40 GB סטנדרטי 40 GB
סוג מזין מסמכים מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי
קיבולת נייר סטנדרטית 1,100 גליונות 1,100 גליונות
קיבולת נייר מרבית 2,100 גליונות 2,100 גליונות
שפות תיאור עמודים (PDL) הדמיית PCL® 5e, הדמיית PCL® 6 (אופציונלי: Adobe PostScript® 3™)
מאפייני הדפסה גליונות כרזה, הדפסת חוברות, הדפסת חוברות (דורשת הדפסה דו-צדדית), עיכוב הדפסה, תמונת מראה, N-up
פרוטוקולי רשת EtherTalk ®‎, FTP, HTTP, HTTPs, LPR, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, TCP/IP
מאפייני אבטחה סטנדרטיים HTTPS (שרת סריקה ורשת מאובטח), סינון IP, אימות רשת, SNMPv3, הדפסה מאובטחת HTTPS (שרת סריקה ורשת מאובטח), סינון IP, אימות רשת, SNMPv3, הדפסה מאובטחת
הנהלת חשבונות Auditron פנימי - העתקה, הנהלת חשבונות מבוססת עבודות (הפעלה של צד שלישי), Xerox Standard Accounting (כל הפונקציות) כלי Auditron פנימי, הנהלת חשבונות מבוססת עבודות (הפעלה של צד שלישי), הפעלת הנהלת חשבונות ברשת, Xerox Standard Accounting (כל הפונקציות)
מאפייני תפוקה העתקת ספרים, בניית עבודה, איסוף, דיווח על מצב חומרים מתכלים, הפרעה לעבודות, תור עבודות, ערכה לדוגמה, חוצצים, חוצצי שקפים, סימני מים הערות הסבר, חותמת Bates, העתקת ספרים, בניית עבודה, איסוף, דיווח על מצב חומרים מתכלים, הפרעה לעבודות, תור עבודות, ערכה לדוגמה, חוצצים, חוצצי שקפים, סימני מים
מאפייני ניהול התקנים SNMP v.1, SNMP v.2, SNMP v.3, שרת אינטרנט מוטבע של Xerox CentreWare® Internet Services
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 12,000 דפים עד 12,000 דפים
כמות הדפסה מכסימלית עד 70,000 תמונות בחודש עד 70,000 תמונות בחודש
מפרטים טכניים מפורטים WorkCentre 5222 Detailed Specifications WorkCentre 5222 Detailed Specifications

טיפול בחומרי הדפסה

טיפול במסמכים מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי
פלט דו-צדדי סטנדרטי
קיבולת פלט 500 גליונות
אפשרויות גימור אביזר גימור משרדי משולב: הידוק במיקום יחיד, 500-מגש גליונות
אביזר גימור (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים (אופציונלי: ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, יוצר חוברות, ניקוב, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל), 2000-מגש גליונות

העתקה

זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 4.3 שניות
רזולוציית העתקה מרבית 600 x 600 dpi
מאפייני העתקה העתקה של 2 ב-‏1, הקטנה/הגדלה אוטומטית, יצירת חוברות, יצירת חוברות (דורשת פלט דו-צדדי), העתקת תעודות זהות, הזזת תמונה, הזזת שוליים, תמונת מראה, N-up, תמונת תשליל, מצב פוסטרים, הקטנה/הגדלה, סריקה אחת - הדפסות מרובות, הגדרות עבודות מאוחסנות, ממשק מסך מגע

הדפסה

טכנולוגיית הדפסה לייזר
מעבד PowerPC®‎ 333 MHz

סריקה

יעדי סריקה (אופציונלי) סריקה ברשת, סריקה לשולחן העבודה, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לבית, סריקה לתיבת דואר
תבניות קבצים לסריקה PDF, TIFF, XPS, TIFF מרובה עמודים
רזולוציית סריקה (אופטית) 600 x 600 dpi
תוכנת סריקה (אופציונלי) Scan to PC Desktop® Small Business Edition Pro, Scan to PC Desktop® Small Business Edition SE, פתרונות של שותפים עסקיים שונים של Xerox, Xerox SMARTsend, Xerox SMARTsend Professional
Scan technology CIS

פקס

אפשרויות פקס פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, הפעלת שרת פקס ברשת, שליחת פקס מהמחשב, שליחת פקס מההתקן
מאפייני שליחת פקס (אופציונלי) הפחתה בשידורי פקס אוטומטיים, שליחה מחדש מזיכרון באופן אוטומטי, שידור אצווה, שידור, דפי שער, עיכוב פקס, שליחת פקס מהמשטח, מצב עבודה עמוד אחרי עמוד בהתקן, פקס לפי עדיפות, שליחה לפי עדיפות
מאפייני פקס (אופציונלי) פקס מהזיכרון, משיכה (Polling), פקס מאובטח: קבלה
ערכי חיוג מהיר (קו אחד) עד 500
רזולוציית פקס חדה במיוחד (‎400 x 400 dpi)
רזולוציית QuickScan 200 x 200 dpi
מהירות QuickScan 44.8 pps
דחיסת פקס JBIG, MMR/‏MR/‏MH
תאימות ל-ITU קבוצת על 3

אבטחה

מאפייני אבטחה אופציונליים יומן ביקורת, אבטחת פקס, אבטחה של מחיקת תמונה, נעילת הדפסה של פקסים שמתקבלים, מערכת Xerox Secure Access Unified ID System

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות הנהלת חשבונות מבוססת עבודות (הפעלה של צד שלישי), Xerox Standard Accounting (כל הפונקציות)

ממדים

ממדים (רוחב x עומק x גובה) 640 x 654 x 1,114 מ"מ

נתוני חשמל

ENERGY STAR ENERGY STAR®

סביבה

רמות עוצמת קול 7.2 B (הפעלה), 3.8 B (המתנה)
רמות לחץ רעש 56 dB (הפעלה), 22 dB (המתנה)