WorkCentre® 5024

מדפסת משולבת שחור-לבן

  • הדפסה, העתקה, סריקה בצבע ופקס
  • ערכת הרשת מספקת יכולות הדפסה לרשת (PCL), סריקה לדוא"ל וסריקה לתיקיית רשת (SMB)
  • מהירות הדפסת עמוד ראשון החל מ-7.2 שניות
  • הדפסה והעתקה דו-צדדיות אוטומטיות כתקן
פלט
שחור-לבן
גודל הנייר
A3
עד
24דפים בדקה
בהתאם לדגם
עד
3Kדפים/חודש
בהתאם לדגם
דגם
מהירות הדפסה
עד 24 דפים בדקה
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, Local Scan (via USB, TWAIN), הדפסה
פונקציות אופציונליות
פקס, הדפסה לרשת באמצעות שפת ההדפסה PCL, Network scanning (Ethernet 100 BASE-TX/10 BASE-T)
קיבולת נייר סטנדרטית
350 גליונות
קיבולת נייר מרבית
1,850 גליונות
רזולוציית הדפסה מרבית
600 x 600 dpi
דגם
מהירות הדפסה
עד 22 דפים בדקה
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, Local Scan (via USB, TWAIN), הדפסה
פונקציות אופציונליות
פקס, הדפסה לרשת באמצעות שפת ההדפסה PCL, Network scanning (Ethernet 100 BASE-TX/10 BASE-T)
קיבולת נייר סטנדרטית
350 גליונות
קיבולת נייר מרבית
1,850 גליונות
רזולוציית הדפסה מרבית
600 x 600 dpi

וידאו

Xerox WC5022/5024 Multifunctional Printer - Introduction & Highlights

חומרים מתכלים ואביזרים

החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

שימוש בטונר ובדיו מקוריים של Xerox®‎ במדפסת Xerox שלך מבטיח הדפסה איכותית ואחידה. בדיקות שנערכו על ידי מעבדות בלתי־תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר מהתחליפים וכי תפוקת הדפים שלהם גדולה יותר בשיעור של 27% לעומת התחליפים הנמכרים בשוק.

מוצרים קשורים