WorkCentre® 5019/5021

WorkCentre 5019/5021 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

פלט
שחור-לבן
גודל הנייר
A3
עד
20דפים בדקה
בהתאם לדגם
עד
2.5Kדפים/חודש
בהתאם לדגם

מוכן לשדרג?
חשוב על מדפסת משולבת Xerox B1022/B1025

להצגת מדפסת משולבת Xerox B1022/B1025

וידאו

Xerox WorkCentre 5019/5021 Multifunction Printer

חומרים מתכלים ואביזרים

החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

שימוש בטונר ובדיו מקוריים של Xerox®‎ במדפסת Xerox שלך מבטיח הדפסה איכותית ואחידה. בדיקות שנערכו על ידי מעבדות בלתי־תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר מהתחליפים וכי תפוקת הדפים שלהם גדולה יותר בשיעור של 27% לעומת התחליפים הנמכרים בשוק.

מוצרים קשורים