תצורת הדגם

דגם
4265V_S
4265V_X
4265V_XF
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, פקס, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, פקס, הדפסה, סריקה
מהירות הדפסה עד 53 דפים בדקה עד 53 דפים בדקה עד 53 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 250,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
עד 250,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
עד 250,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
כונן קשיח 320 GB 320 GB 320 GB
מהירות המעבד 1.02 GHz 1.02 GHz 1.02 GHz
זיכרון התקן 2 GB סטנדרטי 2 GB סטנדרטי 2 GB סטנדרטי
קישוריות 10/100/1000BaseTX Ethernet, High-Speed USB 2.0 (אופציונלי: Wi-Fi (802.11 n/g/b)) 10/100/1000BaseTX Ethernet, High-Speed USB 2.0 (אופציונלי: Wi-Fi (802.11 n/g/b)) 10/100/1000BaseTX Ethernet, High-Speed USB 2.0 (אופציונלי: Wi-Fi (802.11 n/g/b))
טיפול במסמכים מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית במעבר אחד
קיבולת: 100 גליונות
145 x 145 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית במעבר אחד
קיבולת: 100 גליונות
145 x 145 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית במעבר אחד
קיבולת: 100 גליונות
145 x 145 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
קיבולת נייר מגש (מגש עקיפה): 100 גליונות
מגש 1: 520 גליונות
מגש 2 (אופציונלי): 520 גליונות
מגש (מזין בקיבולת גבוהה) (אופציונלי): 2,100 גליונות
מגש (מגש עקיפה): 100 גליונות
מגש 1: 520 גליונות
מגש 2 (אופציונלי): 520 גליונות
מגש (מזין בקיבולת גבוהה) (אופציונלי): 2,100 גליונות
מגש (מגש עקיפה): 100 גליונות
מגש 1: 520 גליונות
מגש 2: 520 גליונות
מגש (מזין בקיבולת גבוהה): 2,100 גליונות
גודל הנייר מגש (מגש עקיפה): גדלים מותאמים אישית: ‎99 x 147 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש 1: גדלים מותאמים אישית: ‎99 x 147 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש 2 (אופציונלי): גדלים מותאמים אישית: ‎99 x 147 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש (מזין בקיבולת גבוהה) (אופציונלי): גדלים מותאמים אישית: ‎148 x 210 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש (מגש עקיפה): גדלים מותאמים אישית: ‎99 x 147 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש 1: גדלים מותאמים אישית: ‎99 x 147 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש 2 (אופציונלי): גדלים מותאמים אישית: ‎99 x 147 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש (מזין בקיבולת גבוהה) (אופציונלי): גדלים מותאמים אישית: ‎148 x 210 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש (מגש עקיפה): גדלים מותאמים אישית: ‎99 x 147 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש 1: גדלים מותאמים אישית: ‎99 x 147 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש 2: גדלים מותאמים אישית: ‎99 x 147 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש (מזין בקיבולת גבוהה): גדלים מותאמים אישית: ‎148 x 210 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
קיבולת פלט 500 גליונות 500 גליונות 500 גליונות
פלט דו-צדדי סטנדרטי סטנדרטי סטנדרטי
אפשרויות גימור אביזר גימור (אופציונלי): הידוק במיקום יחיד, 500-מגש גליונות אביזר גימור (אופציונלי): הידוק במיקום יחיד, 500-מגש גליונות אביזר גימור: הידוק במיקום יחיד, 500-מגש גליונות
ממדים (רוחב x עומק x גובה) 621 x 511 x 624 מ"מ 621 x 511 x 624 מ"מ 990 x 647 x 1,143 מ"מ
דגם 4265V_S 4265V_X 4265V_XF
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, פקס, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, פקס, הדפסה, סריקה
מהירות הדפסה עד 53 דפים בדקה עד 53 דפים בדקה עד 53 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 250,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
עד 250,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
עד 250,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
כונן קשיח 320 GB 320 GB 320 GB
מהירות המעבד 1.02 GHz 1.02 GHz 1.02 GHz
זיכרון התקן 2 GB סטנדרטי 2 GB סטנדרטי 2 GB סטנדרטי
קישוריות 10/100/1000BaseTX Ethernet, High-Speed USB 2.0 (אופציונלי: Wi-Fi (802.11 n/g/b)) 10/100/1000BaseTX Ethernet, High-Speed USB 2.0 (אופציונלי: Wi-Fi (802.11 n/g/b)) 10/100/1000BaseTX Ethernet, High-Speed USB 2.0 (אופציונלי: Wi-Fi (802.11 n/g/b))
טיפול במסמכים מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית במעבר אחד
קיבולת: 100 גליונות
145 x 145 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית במעבר אחד
קיבולת: 100 גליונות
145 x 145 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית במעבר אחד
קיבולת: 100 גליונות
145 x 145 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
קיבולת נייר מגש (מגש עקיפה): 100 גליונות
מגש 1: 520 גליונות
מגש 2 (אופציונלי): 520 גליונות
מגש (מזין בקיבולת גבוהה) (אופציונלי): 2,100 גליונות
מגש (מגש עקיפה): 100 גליונות
מגש 1: 520 גליונות
מגש 2 (אופציונלי): 520 גליונות
מגש (מזין בקיבולת גבוהה) (אופציונלי): 2,100 גליונות
מגש (מגש עקיפה): 100 גליונות
מגש 1: 520 גליונות
מגש 2: 520 גליונות
מגש (מזין בקיבולת גבוהה): 2,100 גליונות
גודל הנייר מגש (מגש עקיפה): גדלים מותאמים אישית: ‎99 x 147 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש 1: גדלים מותאמים אישית: ‎99 x 147 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש 2 (אופציונלי): גדלים מותאמים אישית: ‎99 x 147 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש (מזין בקיבולת גבוהה) (אופציונלי): גדלים מותאמים אישית: ‎148 x 210 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש (מגש עקיפה): גדלים מותאמים אישית: ‎99 x 147 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש 1: גדלים מותאמים אישית: ‎99 x 147 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש 2 (אופציונלי): גדלים מותאמים אישית: ‎99 x 147 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש (מזין בקיבולת גבוהה) (אופציונלי): גדלים מותאמים אישית: ‎148 x 210 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש (מגש עקיפה): גדלים מותאמים אישית: ‎99 x 147 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש 1: גדלים מותאמים אישית: ‎99 x 147 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש 2: גדלים מותאמים אישית: ‎99 x 147 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש (מזין בקיבולת גבוהה): גדלים מותאמים אישית: ‎148 x 210 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
קיבולת פלט 500 גליונות 500 גליונות 500 גליונות
פלט דו-צדדי סטנדרטי סטנדרטי סטנדרטי
אפשרויות גימור אביזר גימור (אופציונלי): הידוק במיקום יחיד, 500-מגש גליונות אביזר גימור (אופציונלי): הידוק במיקום יחיד, 500-מגש גליונות אביזר גימור: הידוק במיקום יחיד, 500-מגש גליונות
ממדים (רוחב x עומק x גובה) 621 x 511 x 624 מ"מ 621 x 511 x 624 מ"מ 990 x 647 x 1,143 מ"מ

העתקה

זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 5 שניות
רזולוציית העתקה מרבית 600 x 600 dpi
מאפייני העתקה טשטוש רקע, העתקת ספרים, Book copying with center erase, יצירת חוברות, בניית עבודה, איסוף, כריכות, מחיקת קצה, העתקת תעודות זהות, הזזת תמונה, הפרעה לעבודות, בהיר יותר/כהה יותר, מסמכי מקור בגדלים מעורבים, N-up, תכנון מראש, הקטנה/הגדלה, חוצצי שקפים

הדפסה

רזולוציית הדפסה מרבית הדפסה: איכות תמונה משופרת עד 1,200 × 1,200
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 8 שניות
שפות תיאור עמודים (PDL) Adobe® PostScript® 3™ compatibility, הדמיית PCL® 5c, הדמיית PCL® 5e, הדמיית PCL® 6, XPS
מאפייני הדפסה גליונות כרזה, הדפסת חוברות, איסוף, כריכות, גודל דף מותאם אישית, עיכוב הדפסה, התאמה לדף, N-up, הדפסה מ-USB, הדפסת הגהה, הקטנה/הגדלה, התאמת קנה מידה, דילוג על עמודים ריקים
הדפסה ממכשירים ניידים Apple® AirPrint™, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android, Web Printing Service (אופציונלי: Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print, Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print™ v2.0 and Mopria®)

סריקה

תכונות סריקה PDF תמונה בלבד, JPEG, סריקה ל- HTTP, סריקה ל- HTTPS, סריקה ל- SFTP ,FTP ,SMB , לקוח, USB סריקה להתקן זיכרון, SMB סריקה למחשב דרך, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לתיקייה, סריקה לבית, סריקה לתיבת דואר, סריקה לרשת, TIFF בעל עמוד אחד ועמודים מרובים, TWAIN תמיכת, XPS
יעדי סריקה סריקה ל- HTTP, סריקה ל- HTTPS, סריקה למחשב דרך SMB, סריקה ל- SFTP ,FTP ,SMB , לקוח, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לתיקייה, סריקה לבית, סריקה לרשת, WSD סריקת
תבניות קבצים לסריקה JPEG, PDF לאחר לינאריזציה, PDF, TIFF, XPS, TIFF מרובה עמודים

מנהלי התקן הדפסה

תמיכה במערכות הפעלה Fedora Core 15-17, HP-UX® 11i v2, IBM AIX® 5, Linux®‎, Mac OS® גרסה 10.5 ומעלה, Redhat Enterprise 4 and 5, Solaris 10, Solaris 9, Ubuntu®, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, מנהל התקן Xerox Global Printer Driver, מנהל התקן Xerox Mobile Express Driver, openSUSE® 11 and 12

אבטחה

מאפייני אבטחה סטנדרטיים הצפנת כונן קשיח של 256 סיביות, 802.1x, בקרות גישה, יומן ביקורת, ISO 15408 Common Criteria Certification, אימות נוחות, הצפנה של FIPS 140-2, HTTPS, סינון IP, IPv6, אבטחה של מחיקת תמונה, אימות Unix/Linux/Windows ADS) Kerberos), אימות LDAP (LDAP מאובטח (, כניסת PIN Host Base מקומי, אימות SMB ADS)), הרשאות משתמש SMTP דרך Kerberos, הרשאות משתמש SMTP דרך (SMB (NTLM, SMTP over SSL, SNMPv3, SSL, סריקה לדואר אלקטרוני עם אימות, קבלת פקס מאובטחת, הדפסה מאובטחת, אימות פשוט )חשבון אחד עם שם משתמש וסיסמה (, מבחן אימות תוכנה, נטרול יציאת USB, הרשאות משתמש

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות הפעלת הנהלת חשבונות ברשת (אופציונלי), Xerox Standard Accounting (העתקה, הדפסה, סריקה, פקס, דואר אלקטרוני)

ניהול התקנים

מאפייני ניהול התקנים התראות בדואר אלקטרוני על חומרים מתכלים שאוזלים, Xerox CentreWare® Internet Services, Xerox CentreWare® Web

אישורים

קיימות EPEAT