תצורת הדגם

דגם
4150u
4150p
4150px
4150pxf
פונקציות סטנדרטיות העתקה הדפסה, העתקה, דואר אלקטרוני הדפסה, העתקה, דואר אלקטרוני, פקס הדפסה, העתקה, דואר אלקטרוני, פקס
פונקציות אופציונליות פקס פקס, סריקה ברשת סריקה ברשת סריקה ברשת
מהירות העתקה/הדפסה עד 43 דפים בדקה עד 43 דפים בדקה עד 43 דפים בדקה עד 43 דפים בדקה
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 20,000 דפים עד 20,000 דפים עד 20,000 דפים עד 20,000 דפים
מחזור פעילות מרבי עד 200,000 דפים בחודש עד 200,000 דפים בחודש עד 200,000 דפים בחודש עד 200,000 דפים בחודש
Input Paper Capacity Standard
Duplex Automatic Document Feeder: 50 sheets
Bypass Tray: 100 sheets
Tray 1: 500 sheets

Optional
Tray 2: 500 sheets
Tray 3: 500 sheets
Tray 4: 500 sheets
Standard
Duplex Automatic Document Feeder: 50 sheets
Bypass Tray: 100 sheets
Tray 1: 500 sheets

Optional
Tray 2: 500 sheets
Tray 3: 500 sheets
Tray 4: 500 sheets
Standard
Duplex Automatic Document Feeder: 50 sheets
Bypass Tray: 100 sheets
Tray 1: 500 sheets
Tray 2: 500 sheets

Optional
Tray 3: 500 sheets
Tray 4: 500 sheets
Standard
Duplex Automatic Document Feeder: 50 sheets
Bypass Tray: 100 sheets
Tray 1: 500 sheets
Tray 2: 500 sheets
Tray 3: 500 sheets
Tray 4: 500 sheets
אביזר גימור אופציונלי אופציונלי אופציונלי סטנדרטי
First print out לא זמין As fast as 8 seconds As fast as 8 seconds As fast as 8 seconds
רזולוציית הדפסה לא זמין 600 x 600 dpi, 1200 interpolated 600 x 600 dpi, 1200 interpolated 600 x 600 dpi, 1200 interpolated
זיכרון סטנדרטי/מרבי לא זמין 256 MB / 384 MB 256 MB / 384 MB 256 MB / 384 MB
Internal hard disk לא זמין 40 GB 40 GB 40 GB
מעבד לא זמין 400 MHz 400 MHz 400 MHz
תמיכת שפה לא זמין PCL 5e, PCL 6, Adobe PostScript 3 emulation PCL 5e, PCL 6, Adobe PostScript 3 emulation PCL 5e, PCL 6, Adobe PostScript 3 emulation
קישוריות רשת לא זמין 10/100 BaseT Ethernet (WIFI via 3rd party) 10/100 BaseT Ethernet (WIFI via 3rd party) 10/100 BaseT Ethernet (WIFI via 3rd party)
מאפייני הדפסה לא זמין Automatic two-sided, Watermark, Secure print, Delayed print, Sample set, Cover selection, Paper selection by attribute, Toner saver, N-Up, Mirror image, Negative image, Image rotation, Saved settings, Booklet creation, Fit to new paper size, Collation Automatic two-sided, Watermark, Secure print, Delayed print, Sample set, Cover selection, Paper selection by attribute, Toner saver, N-Up, Mirror image, Negative image, Image rotation, Saved settings, Booklet creation, Fit to new paper size, Collation Automatic two-sided, Watermark, Secure print, Delayed print, Sample set, Cover selection, Paper selection by attribute, Toner saver, N-Up, Mirror image, Negative image, Image rotation, Saved settings, Booklet creation, Fit to new paper size, Collation
יעדי סריקה לא זמין Standard: Scan to Email
Optional: Network Scanning, SMARTsend™, Xerox Alliance Partner Solutions
Standard: Scan to Email
Optional: Network Scanning, SMARTsend™, Xerox Alliance Partner Solutions
Standard: Scan to Email
Optional: Network Scanning, SMARTsend™, Xerox Alliance Partner Solutions
מהירות סריקה עד 43 דפים בדקה עד 43 דפים בדקה עד 43 דפים בדקה
תכונות סריקה לא זמין PDF, JPEG, TIFF, Multi-page TIFF, Xerox Scan to PC Desktop™ Personal Edition, Colour Scanning PDF, JPEG, TIFF, Multi-page TIFF, Xerox Scan to PC Desktop™ Personal Edition, Colour Scanning PDF, JPEG, TIFF, Multi-page TIFF, Xerox Scan to PC Desktop™ Personal Edition, Colour Scanning
מאפייני אבטחה לא זמין Secure Email via SSL; Network Authentication (SMB, secure LDAP and Kerberos) Secure Email via SSL; Network Authentication (SMB, secure LDAP and Kerberos) Secure Email via SSL; Network Authentication (SMB, secure LDAP and Kerberos)
אפשרויות פקס Optional: Embedded Fax (33.6 Kbps with JBIG Compression) Optional: Embedded Fax (33.6 Kbps with JBIG Compression), Server Fax Standard: Embedded Fax (33.6 Kbps with JBIG Compression)
Optional: Server Fax
Standard: Embedded Fax (33.6 Kbps with JBIG Compression)
Optional: Server Fax
מאפייני פקס Optional: Mailbox, Polling, Security Fax, Colour fax transmission*

* - דרוש קו טלפון אנלוגי
Optional: Mailbox, Polling, Security Fax, Colour fax transmission*

* - דרוש קו טלפון אנלוגי
Standard: Mailbox, Polling, Security Fax, Colour fax transmission*

* - דרוש קו טלפון אנלוגי
Standard: Mailbox, Polling, Security Fax, Colour fax transmission*

* - דרוש קו טלפון אנלוגי
Optional accessories Foreign Device Interface, Cabinet Foreign Device Interface, Cabinet, Network Scanning, Image Overwrite, Server Fax Enablement, 256 MB Memory Upgrade Foreign Device Interface, Cabinet, Network Scanning, Image Overwrite, Server Fax Enablement, 256 MB Memory Upgrade Foreign Device Interface, Cabinet, Network Scanning, Image Overwrite, Server Fax Enablement, 256 MB Memory Upgrade
דגם 4150u 4150p 4150px 4150pxf
פונקציות סטנדרטיות העתקה הדפסה, העתקה, דואר אלקטרוני הדפסה, העתקה, דואר אלקטרוני, פקס הדפסה, העתקה, דואר אלקטרוני, פקס
פונקציות אופציונליות פקס פקס, סריקה ברשת סריקה ברשת סריקה ברשת
מהירות העתקה/הדפסה עד 43 דפים בדקה עד 43 דפים בדקה עד 43 דפים בדקה עד 43 דפים בדקה
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 20,000 דפים עד 20,000 דפים עד 20,000 דפים עד 20,000 דפים
מחזור פעילות מרבי עד 200,000 דפים בחודש עד 200,000 דפים בחודש עד 200,000 דפים בחודש עד 200,000 דפים בחודש
Input Paper Capacity Standard
Duplex Automatic Document Feeder: 50 sheets
Bypass Tray: 100 sheets
Tray 1: 500 sheets

Optional
Tray 2: 500 sheets
Tray 3: 500 sheets
Tray 4: 500 sheets
Standard
Duplex Automatic Document Feeder: 50 sheets
Bypass Tray: 100 sheets
Tray 1: 500 sheets

Optional
Tray 2: 500 sheets
Tray 3: 500 sheets
Tray 4: 500 sheets
Standard
Duplex Automatic Document Feeder: 50 sheets
Bypass Tray: 100 sheets
Tray 1: 500 sheets
Tray 2: 500 sheets

Optional
Tray 3: 500 sheets
Tray 4: 500 sheets
Standard
Duplex Automatic Document Feeder: 50 sheets
Bypass Tray: 100 sheets
Tray 1: 500 sheets
Tray 2: 500 sheets
Tray 3: 500 sheets
Tray 4: 500 sheets
אביזר גימור אופציונלי אופציונלי אופציונלי סטנדרטי
First print out לא זמין As fast as 8 seconds As fast as 8 seconds As fast as 8 seconds
רזולוציית הדפסה לא זמין 600 x 600 dpi, 1200 interpolated 600 x 600 dpi, 1200 interpolated 600 x 600 dpi, 1200 interpolated
זיכרון סטנדרטי/מרבי לא זמין 256 MB / 384 MB 256 MB / 384 MB 256 MB / 384 MB
Internal hard disk לא זמין 40 GB 40 GB 40 GB
מעבד לא זמין 400 MHz 400 MHz 400 MHz
תמיכת שפה לא זמין PCL 5e, PCL 6, Adobe PostScript 3 emulation PCL 5e, PCL 6, Adobe PostScript 3 emulation PCL 5e, PCL 6, Adobe PostScript 3 emulation
קישוריות רשת לא זמין 10/100 BaseT Ethernet (WIFI via 3rd party) 10/100 BaseT Ethernet (WIFI via 3rd party) 10/100 BaseT Ethernet (WIFI via 3rd party)
מאפייני הדפסה לא זמין Automatic two-sided, Watermark, Secure print, Delayed print, Sample set, Cover selection, Paper selection by attribute, Toner saver, N-Up, Mirror image, Negative image, Image rotation, Saved settings, Booklet creation, Fit to new paper size, Collation Automatic two-sided, Watermark, Secure print, Delayed print, Sample set, Cover selection, Paper selection by attribute, Toner saver, N-Up, Mirror image, Negative image, Image rotation, Saved settings, Booklet creation, Fit to new paper size, Collation Automatic two-sided, Watermark, Secure print, Delayed print, Sample set, Cover selection, Paper selection by attribute, Toner saver, N-Up, Mirror image, Negative image, Image rotation, Saved settings, Booklet creation, Fit to new paper size, Collation
יעדי סריקה לא זמין Standard: Scan to Email
Optional: Network Scanning, SMARTsend™, Xerox Alliance Partner Solutions
Standard: Scan to Email
Optional: Network Scanning, SMARTsend™, Xerox Alliance Partner Solutions
Standard: Scan to Email
Optional: Network Scanning, SMARTsend™, Xerox Alliance Partner Solutions
מהירות סריקה עד 43 דפים בדקה עד 43 דפים בדקה עד 43 דפים בדקה
תכונות סריקה לא זמין PDF, JPEG, TIFF, Multi-page TIFF, Xerox Scan to PC Desktop™ Personal Edition, Colour Scanning PDF, JPEG, TIFF, Multi-page TIFF, Xerox Scan to PC Desktop™ Personal Edition, Colour Scanning PDF, JPEG, TIFF, Multi-page TIFF, Xerox Scan to PC Desktop™ Personal Edition, Colour Scanning
מאפייני אבטחה לא זמין Secure Email via SSL; Network Authentication (SMB, secure LDAP and Kerberos) Secure Email via SSL; Network Authentication (SMB, secure LDAP and Kerberos) Secure Email via SSL; Network Authentication (SMB, secure LDAP and Kerberos)
אפשרויות פקס Optional: Embedded Fax (33.6 Kbps with JBIG Compression) Optional: Embedded Fax (33.6 Kbps with JBIG Compression), Server Fax Standard: Embedded Fax (33.6 Kbps with JBIG Compression)
Optional: Server Fax
Standard: Embedded Fax (33.6 Kbps with JBIG Compression)
Optional: Server Fax
מאפייני פקס Optional: Mailbox, Polling, Security Fax, Colour fax transmission*

* - דרוש קו טלפון אנלוגי
Optional: Mailbox, Polling, Security Fax, Colour fax transmission*

* - דרוש קו טלפון אנלוגי
Standard: Mailbox, Polling, Security Fax, Colour fax transmission*

* - דרוש קו טלפון אנלוגי
Standard: Mailbox, Polling, Security Fax, Colour fax transmission*

* - דרוש קו טלפון אנלוגי
Optional accessories Foreign Device Interface, Cabinet Foreign Device Interface, Cabinet, Network Scanning, Image Overwrite, Server Fax Enablement, 256 MB Memory Upgrade Foreign Device Interface, Cabinet, Network Scanning, Image Overwrite, Server Fax Enablement, 256 MB Memory Upgrade Foreign Device Interface, Cabinet, Network Scanning, Image Overwrite, Server Fax Enablement, 256 MB Memory Upgrade

העתקה

First copy out במהירות של 5 שניות
רזולוציית העתקה ‎600 x 600 dpi
הקטנה/הגדלה משטח: 25 – 400% במרווחים של 1%
מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי: 25 – 200% במרווחים של 1%
מאפייני העתקה דו-צדדית אוטומטית, איסוף, הקטנה/הגדלה, העתקת ספרים, מסמכי מקור בגדלים מעורבים, מחיקת קצה, יצירת חוברות, כריכות, חוצצי שקפים, הדפסת עמודים רבים בגיליון, העתקת תעודות זהות

טיפול בחומרי הדפסה

Media input trays מגש עקיפה: 100 גליונות
מגש 1: 500 גליונות
מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי: 50 גליונות
Output tray capacity 500 גליונות
פלט דו-צדדי סטנדרטי
גודל הנייר מגש עקיפה: ‎98 x 148 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש 1: עד ‎216 x 356 מ"מ
משקל נייר מגש עקיפה: 60 – 200 ג'/מ"ר
מגש 1, 2, 3, 4: 60 – 120 ג'/מ"ר
מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי: 50 – 120 ג'/מ"ר
סוגי חומרי הדפסה נייר, מעטפות, מדבקות, שקפים
אפשרויות גימור אביזר גימור ל-‏500 גליונות הידוק במיקום יחיד ל-‏50 גליונות

ניהול התקנים

הנהלת חשבונות סטנדרטי: כלי Auditron פנימי עוקב אחר העתקה ופקס, Xerox Standard Accounting
אופציונלי: ערכת הנהלת חשבונות ברשת ופתרונות של Xerox Alliance Partner
Printer management CentreWare Internet Services, ‏CentreWare Web, ‏NDPS ו-HP Openview

ממדים פיזיים

ממדים (רxעxג)
ללא אביזר גימור: ‎622 x 483 x 610 מ"מ
עם אביזר גימור: ‎1,003 x 483 x 610 מ"מ
4150xf: ‎1,118 x 483 x 610 מ"מ

משקל
ללא אביזר גימור: 50 ק"ג
עם אביזר גימור: ‎60 ק"ג

סביבה

Temperature טווח מרבי: 10° – ‎32°C
טווח מומלץ: 16° – ‎30°C
Humidity טווח מרבי: 20 – 80%
טווח מומלץ: 30 – 70%

נתוני חשמל

דרישות חשמל 230 V, 50/60 Hz
צריכת חשמל ממוצע: ‎748 ואט
מצב חיסכון בחשמל: 32.5 ואט
תואם ל-ENERGY STAR®‎

אישורים

אישורים UL CE Semko