תצורת הדגם

דגם
3655IV_S
3655IV_X
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, פקס, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות הדפסה עד 45 דפים בדקה עד 45 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 150,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
עד 150,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
כונן קשיח 250 GB 250 GB
מעבד Dual-core 1.02 GHz Dual-core 1.02 GHz
זיכרון התקן 2 GB סטנדרטי 2 GB סטנדרטי
קישוריות 10/100/1000 BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0 (אופציונלי: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Networking Adapter)) 10/100/1000 BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0 (אופציונלי: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Networking Adapter))
תכונות הבקר שכפול הגדרת תצורה, (גישה דרך ממשק המשתמש ומנהל התקן ההדפסה) תמיכה מקוונת, לוח ניהול מרחוק, פנקס כתובות מאוחד שכפול הגדרת תצורה, (גישה דרך ממשק המשתמש ומנהל התקן ההדפסה) תמיכה מקוונת, לוח ניהול מרחוק, פנקס כתובות מאוחד
מאפייני פקס פקס אינטרנט, Server fax Embedded fax, פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, פקס מאובטח
אפשרויות גימור שדכן נוח לא מקוון: הידוק במיקום יחיד, 20-גליונות
ממדי מינימום (רxעxג) 560 x 541 x 577 מ"מ 560 x 541 x 577 מ"מ
משקל 25.4 ק"ג 26.3 ק"ג
דגם 3655IV_S 3655IV_X
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, פקס, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות הדפסה עד 45 דפים בדקה עד 45 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 150,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
עד 150,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
כונן קשיח 250 GB 250 GB
מעבד Dual-core 1.02 GHz Dual-core 1.02 GHz
זיכרון התקן 2 GB סטנדרטי 2 GB סטנדרטי
קישוריות 10/100/1000 BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0 (אופציונלי: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Networking Adapter)) 10/100/1000 BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0 (אופציונלי: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Networking Adapter))
תכונות הבקר שכפול הגדרת תצורה, (גישה דרך ממשק המשתמש ומנהל התקן ההדפסה) תמיכה מקוונת, לוח ניהול מרחוק, פנקס כתובות מאוחד שכפול הגדרת תצורה, (גישה דרך ממשק המשתמש ומנהל התקן ההדפסה) תמיכה מקוונת, לוח ניהול מרחוק, פנקס כתובות מאוחד
מאפייני פקס פקס אינטרנט, Server fax Embedded fax, פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, פקס מאובטח
אפשרויות גימור שדכן נוח לא מקוון: הידוק במיקום יחיד, 20-גליונות
ממדי מינימום (רxעxג) 560 x 541 x 577 מ"מ 560 x 541 x 577 מ"מ
משקל 25.4 ק"ג 26.3 ק"ג

העתקה

רזולוציית העתקה מרבית 600 x 600 dpi
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 12 שניות (שחור-לבן)

הדפסה

רזולוציית הדפסה מרבית 1200 x 1200 dpi
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 8 שניות (שחור-לבן)
שפות תיאור עמודים (PDL) Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6, PDF, XPS
מאפייני הדפסה ברירות מחדל של יישומים, מצב דו-כיווני, יצירת חוברות, Earth Smart, הדפסה מאובטחת מוצפנת, השהית כל העבודות, ניטור עבודות, זיהוי עבודות, הדפסה מ-USB, התאמת קנה מידה, Store and Recall הגדרות מנהל התקן, הדפסה דו-צדדית (ברירת מחדל)
הדפסה ממכשירים ניידים Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android, Xerox® App Gallery, @PrintByXerox App, Mopria® ידי-מאושר על, QR Code App (אופציונלי: Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print)

סריקה

יעדי סריקה סריקה ל-USB, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לתיבת דואר, סריקה לרשת
תבניות קבצים לסריקה JPEG, PDF, PDF/A, TIFF, XPS
תכונות סריקה מוגנים באמצעות סיסמה / מוצפנים PDF מסמכי, PDF/A/ Linearised PDF, סריקה לבית, קובץ PDF הניתן לחיפוש, סריקה במגע אחד, עמודים מרובים / באורך עמוד אחד מסמכי PDF / XPS / TIFF, TIFF, XPS

מנהלי התקן הדפסה

תמיכה במערכות הפעלה Mac OS 10.10, Mac OS 10.11, Mac OS 10.8, Mac OS 10.9, Redhat® Fedora® Core 20 x86, Ubuntu® 14.04 x64, Windows Server 2012 R2 (32- and 64-bit), Windows® 10 (32- and 64-bit), Windows® 2003 Server SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows® 2008 Server R2 (32- and 64-bit), Windows® 7 (32- and 64-bit), Windows® 8 (32- and 64-bit), Windows® 8.1 (32- and 64-bit), Windows® Vista SP2 (32- and 64-bit), openSUSE® 13.1 x64

אבטחה

מאפייני אבטחה סטנדרטיים (FIPS 140-2 תואם) סיביות-256 הצפנת, בקרות גישה, יומן ביקורת, Cisco® TrustSec Integration, ISO 15408 (בהליך אישור) Common Criteria Certification, מחיקת מידע בכונן הקשיח, תואם McAfee ePolicy (ePO), מוטמע McAfee®, אימות רשת, SNMPv3, דואר אלקטרוני מאובטח, פקס מאובטח, הדפסה מאובטחת, סריקה מאובטחת, TLS, הרשאות משתמש
מאפייני אבטחה אופציונליים McAfee Integrity Control, Smart Card Kit (CAC/PIV, .NET), Xerox® PrintSafe

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות הפעלת הנהלת חשבונות ברשת, Xerox Standard Accounting (העתקה, הדפסה, סריקה, פקס, דואר אלקטרוני)

טיפול בחומרי הדפסה

טיפול במסמכים מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי
קיבולת: 60 גליונות
139.7 x 139.7 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
קיבולת נייר מגש (מגש עקיפה): 150 גליונות
מגש 1: 550 גליונות
מגש 2 (אופציונלי): 550 גליונות
מגש 3 (אופציונלי): 550 גליונות
מגש 4 (אופציונלי): 550 גליונות
גודל הנייר מגש (מגש עקיפה): גדלים מותאמים אישית: ‎76.2 x 127 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש 1: גדלים מותאמים אישית: 139.7 x 210 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש 2 (אופציונלי): גדלים מותאמים אישית: 139.7 x 210 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש 3 (אופציונלי): גדלים מותאמים אישית: 139.7 x 210 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש 4 (אופציונלי): גדלים מותאמים אישית: 139.7 x 210 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ

אישורים

קיימות EPEAT