WorkCentre® 3655

מדפסת משולבת שחור-לבן

  • הטכנולוגיה Xerox®‎ ConnectKey®‎
  • הדפסה, העתקה, סריקה, שליחה בדוא"ל (ובדגם WorkCentre 3655X גם פקס)
  • משטח זכוכית באורך 14 אינץ' לסריקת והעתקת מסמכים בגודל A4
פלט
שחור-לבן
גודל הנייר
A4
עד
45דפים בדקה
עד
15Kדפים/חודש
דגם 3655V_S מה נכלל באריזה
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות הדפסה עד 45 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 150,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
רזולוציית הדפסה מרבית 1200 x 1200 dpi
קיימות EPEAT
דגם 3655V_X מה נכלל באריזה
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, פקס, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות הדפסה עד 45 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 150,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
רזולוציית הדפסה מרבית 1200 x 1200 dpi
קיימות EPEAT

חומרים מתכלים ואביזרים

החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

שימוש בטונר ובדיו מקוריים של Xerox®‎ במדפסת Xerox שלך מבטיח הדפסה איכותית ואחידה. בדיקות שנערכו על ידי מעבדות בלתי־תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר מהתחליפים וכי תפוקת הדפים שלהם גדולה יותר בשיעור של 27% לעומת התחליפים הנמכרים בשוק.

מוצרים קשורים