תצורת הדגם

דגם
3315V_DN
3325V_DNI
מהירות הדפסה עד 31 דפים בדקה עד 35 דפים בדקה
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, פקס, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, פקס, הדפסה, סריקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 50,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
עד 80,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 3,000 דפים עד 6,000 דפים
פלט דו-צדדי סטנדרטי סטנדרטי
טיפול במסמכים מזין מסמכים אוטומטי
קיבולת: 50 גליונות
142 x 148 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי
קיבולת: 50 גליונות
142 x 148 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 6.5 שניות במהירות של 6.5 שניות
רזולוציית הדפסה מרבית 600 x 600 dpi (עד לאיכות תמונה משופרת של 1200 x 1200) 600 x 600 dpi (עד לאיכות תמונה משופרת של 1200 x 1200)
מהירות המעבד 360 MHz 600 MHz
זיכרון הדפסה (סטנדרטי/מרבי) 128 MB / 384 MB 256 MB / 768 MB
Local drive 2 GB
קישוריות 10/100BaseT Ethernet, USB 2.0 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi
שפות תיאור עמודים (PDL) הדמיית PCL® 5e, הדמיית PCL® 6, PDF הדמיית, אמולציית PostScript 3 הדמיית PCL® 5e, הדמיית PCL® 6, PDF הדמיית, אמולציית PostScript 3, XPS
מאפייני הדפסה אוטומטי דו-צדדי, הדפסת חוברות, איסוף, גודל דף מותאם אישית, Earth Smart, התאמה לדף, N-up, הדפסת פוסטרים, הדפסה מ-USB, התאמת קנה מידה, מצב חיסכון בטונר, סימני מים אוטומטי דו-צדדי, הדפסת חוברות, איסוף, גודל דף מותאם אישית, Earth Smart, התאמה לדף, Job scheduling, N-up, הדפסת פוסטרים, הדפסה מ-USB, Print from local drive, Save, Save and Print, התאמת קנה מידה, מצב חיסכון בטונר, סימני מים
הדפסה ממכשירים ניידים אופציונלי: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ and Mopria® אופציונלי: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ and Mopria®
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 12 שניות במהירות של 10 שניות
רזולוציית העתקה מרבית 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi
מאפייני העתקה טשטוש רקע, בניית עבודה, בקרת כהות, העתקת תעודות זהות, הזזת שוליים, N-up, מצב תמונה, תכנון מראש טשטוש רקע, Book copying with center erase, יצירת חוברות, בניית עבודה, בקרת כהות, מחיקת קצה, העתקת תעודות זהות, הפרעה לעבודות, הזזת שוליים, N-up, מצב תמונה, Poster copying, תכנון מראש
מאפייני פקס פנקס כתובות, חיוג חוזר אוטומטי, הקטנה אוטומטית, שליחת פקס בצבע, פקס מעוכב, פקס/העברת פקס לדואר אלקטרוני, חסימת פקס זבל, קבלה לזיכרון, )בלבד Windows ( פקס ממחשב, פקס מאובטח*

* - דרוש קו טלפון אנלוגי
פנקס כתובות, חיוג חוזר אוטומטי, הקטנה אוטומטית, שליחת פקס בצבע, פקס מעוכב, פקס/העברת פקס לדואר אלקטרוני, חסימת פקס זבל, קבלה לזיכרון, )בלבד Windows ( פקס ממחשב, פקס מאובטח*

* - דרוש קו טלפון אנלוגי
דחיסת פקס JBIG, JPEG, MMR/‏MR/‏MH JBIG, JPEG, MMR/‏MR/‏MH
יעדי סריקה סריקה ל-USB, סריקה לדואר אלקטרוני, Scan to local PC, Scan to network PC סריקה ל-FTP, סריקה ל-SMB, סריקה ל-USB, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לתיקייה, Scan to local PC, Scan to local drive, Scan to network PC
מאפייני אבטחה 802.1x, סינון IP, IPSec, Mac סינון כתובות, SNMPv3, (SSL) מאובטח HTTPS, מאובטח LDAP 802.1x, סינון IP, IPSec, אבטחה של מחיקת תמונה, Mac סינון כתובות, אימות רשת, SNMPv3, (SSL) מאובטח HTTPS, מאובטח LDAP, הדפסה מאובטחת
דגם 3315V_DN 3325V_DNI
מהירות הדפסה עד 31 דפים בדקה עד 35 דפים בדקה
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, פקס, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, פקס, הדפסה, סריקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 50,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
עד 80,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 3,000 דפים עד 6,000 דפים
פלט דו-צדדי סטנדרטי סטנדרטי
טיפול במסמכים מזין מסמכים אוטומטי
קיבולת: 50 גליונות
142 x 148 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי
קיבולת: 50 גליונות
142 x 148 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 6.5 שניות במהירות של 6.5 שניות
רזולוציית הדפסה מרבית 600 x 600 dpi (עד לאיכות תמונה משופרת של 1200 x 1200) 600 x 600 dpi (עד לאיכות תמונה משופרת של 1200 x 1200)
מהירות המעבד 360 MHz 600 MHz
זיכרון הדפסה (סטנדרטי/מרבי) 128 MB / 384 MB 256 MB / 768 MB
Local drive 2 GB
קישוריות 10/100BaseT Ethernet, USB 2.0 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi
שפות תיאור עמודים (PDL) הדמיית PCL® 5e, הדמיית PCL® 6, PDF הדמיית, אמולציית PostScript 3 הדמיית PCL® 5e, הדמיית PCL® 6, PDF הדמיית, אמולציית PostScript 3, XPS
מאפייני הדפסה אוטומטי דו-צדדי, הדפסת חוברות, איסוף, גודל דף מותאם אישית, Earth Smart, התאמה לדף, N-up, הדפסת פוסטרים, הדפסה מ-USB, התאמת קנה מידה, מצב חיסכון בטונר, סימני מים אוטומטי דו-צדדי, הדפסת חוברות, איסוף, גודל דף מותאם אישית, Earth Smart, התאמה לדף, Job scheduling, N-up, הדפסת פוסטרים, הדפסה מ-USB, Print from local drive, Save, Save and Print, התאמת קנה מידה, מצב חיסכון בטונר, סימני מים
הדפסה ממכשירים ניידים אופציונלי: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ and Mopria® אופציונלי: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ and Mopria®
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 12 שניות במהירות של 10 שניות
רזולוציית העתקה מרבית 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi
מאפייני העתקה טשטוש רקע, בניית עבודה, בקרת כהות, העתקת תעודות זהות, הזזת שוליים, N-up, מצב תמונה, תכנון מראש טשטוש רקע, Book copying with center erase, יצירת חוברות, בניית עבודה, בקרת כהות, מחיקת קצה, העתקת תעודות זהות, הפרעה לעבודות, הזזת שוליים, N-up, מצב תמונה, Poster copying, תכנון מראש
מאפייני פקס פנקס כתובות, חיוג חוזר אוטומטי, הקטנה אוטומטית, שליחת פקס בצבע, פקס מעוכב, פקס/העברת פקס לדואר אלקטרוני, חסימת פקס זבל, קבלה לזיכרון, )בלבד Windows ( פקס ממחשב, פקס מאובטח*

* - דרוש קו טלפון אנלוגי
פנקס כתובות, חיוג חוזר אוטומטי, הקטנה אוטומטית, שליחת פקס בצבע, פקס מעוכב, פקס/העברת פקס לדואר אלקטרוני, חסימת פקס זבל, קבלה לזיכרון, )בלבד Windows ( פקס ממחשב, פקס מאובטח*

* - דרוש קו טלפון אנלוגי
דחיסת פקס JBIG, JPEG, MMR/‏MR/‏MH JBIG, JPEG, MMR/‏MR/‏MH
יעדי סריקה סריקה ל-USB, סריקה לדואר אלקטרוני, Scan to local PC, Scan to network PC סריקה ל-FTP, סריקה ל-SMB, סריקה ל-USB, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לתיקייה, Scan to local PC, Scan to local drive, Scan to network PC
מאפייני אבטחה 802.1x, סינון IP, IPSec, Mac סינון כתובות, SNMPv3, (SSL) מאובטח HTTPS, מאובטח LDAP 802.1x, סינון IP, IPSec, אבטחה של מחיקת תמונה, Mac סינון כתובות, אימות רשת, SNMPv3, (SSL) מאובטח HTTPS, מאובטח LDAP, הדפסה מאובטחת

טיפול במדיהid

קיבולת פלט 150 גליונות
קיבולת נייר מגש (מגש עקיפה): 50 גליונות
מגש 1: 250 גליונות
מגש (אופציונלי): 520 גליונות
גודל הנייר מגש (מגש עקיפה): גדלים מותאמים אישית: ‎76 x 127 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש 1: גדלים מותאמים אישית: ‎105 x 148 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש (אופציונלי): גדלים מותאמים אישית: ‎148 x 210 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ

ניהול התקנים

מאפייני ניהול התקנים Apple® Bonjour, התראות בדואר אלקטרוני, Xerox CentreWare® Internet Services, Xerox CentreWare® Web

מנהלי התקן הדפסה

תמיכה במערכות הפעלה AIX 5, Fedora Core, HP-UX®, Mac OS® גרסה 10.5 ומעלה, Redhat® Enterprise Linux® 4, SUSE, Solaris 10, Solaris 9, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, מנהל התקן Xerox Global Printer Driver, מנהל התקן Xerox Mobile Express Driver

סביבת הפעלה

טמפרטורה (בהפעלה) 10 - 32 ° C
טמפרטורה (לא בהפעלה) 40 - ° C
לחות יחסית (בהפעלה) 20 - 80 % לחות יחסית (ללא עיבוי)
זמן התחממות (ממצב חיסכון בחשמל) 35 שניות

נתוני חשמל

צריכת חשמל הפעלה: 600 רוחב
המתנה: 50 רוחב
חיסכון בחשמל: 8 רוחב
ENERGY STAR ENERGY STAR®

אישורים

אישורים CE Mark applicable to Low Voltage Directive (2006/95/EC), הנחיית EMC ‏‎2004/108/EC, FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, GOST, GS Mark, הנחיית R&TTE ‏‎1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition
קיימות EPEAT