דלגו לתוכן הראשי

סדרת VersaLink® C7000

מפרטים

תצורת הדגם

דגם
C7020
C7025
C7030
פונקציות סטנדרטיות ענן, העתקה, דואל, הדפסה, סריקה ענן, העתקה, דואל, הדפסה, סריקה ענן, העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות גימור, פקס מלוח הפיקוד, Wireless Network Adapter Kit, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox גימור, פקס מלוח הפיקוד, Wireless Network Adapter Kit, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox גימור, פקס מלוח הפיקוד, Wireless Network Adapter Kit, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 5,500 דפים עד 6,250 דפים עד 7,000 דפים
כמות הדפסה מכסימלית עד 87,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 107,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 129,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 9 שניות צבע / 6.9 שניות שחור-לבן במהירות של 9 שניות צבע / 6.9 שניות שחור-לבן במהירות של 7.2 שניות צבע / 5.8 שניות שחור-לבן
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 9.4 שניות צבע / 7.2 שניות שחור-לבן במהירות של 9.4 שניות צבע / 7.1 שניות שחור-לבן במהירות של 7.3 שניות צבע / 5.6 שניות שחור-לבן
פלט דו-צדדי סטנדרטי סטנדרטי סטנדרטי
הנהלת חשבונות חשבונאות ברשת, Xerox Standard Accounting חשבונאות ברשת, Xerox Standard Accounting חשבונאות ברשת, Xerox Standard Accounting
צריכת חשמל הפעלה: 1,100 רוחב
המתנה: 83 רוחב
חיסכון בחשמל: as low as 0.71 W
הפעלה: 1,100 רוחב
המתנה: 83 רוחב
חיסכון בחשמל: as low as 0.72 W
הפעלה: 1,100 רוחב
המתנה: 83 רוחב
חיסכון בחשמל: as low as 0.71 W
דגם C7020 C7025 C7030
פונקציות סטנדרטיות ענן, העתקה, דואל, הדפסה, סריקה ענן, העתקה, דואל, הדפסה, סריקה ענן, העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות גימור, פקס מלוח הפיקוד, Wireless Network Adapter Kit, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox גימור, פקס מלוח הפיקוד, Wireless Network Adapter Kit, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox גימור, פקס מלוח הפיקוד, Wireless Network Adapter Kit, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 5,500 דפים עד 6,250 דפים עד 7,000 דפים
כמות הדפסה מכסימלית עד 87,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 107,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 129,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 9 שניות צבע / 6.9 שניות שחור-לבן במהירות של 9 שניות צבע / 6.9 שניות שחור-לבן במהירות של 7.2 שניות צבע / 5.8 שניות שחור-לבן
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 9.4 שניות צבע / 7.2 שניות שחור-לבן במהירות של 9.4 שניות צבע / 7.1 שניות שחור-לבן במהירות של 7.3 שניות צבע / 5.6 שניות שחור-לבן
פלט דו-צדדי סטנדרטי סטנדרטי סטנדרטי
הנהלת חשבונות חשבונאות ברשת, Xerox Standard Accounting חשבונאות ברשת, Xerox Standard Accounting חשבונאות ברשת, Xerox Standard Accounting
צריכת חשמל הפעלה: 1,100 רוחב
המתנה: 83 רוחב
חיסכון בחשמל: as low as 0.71 W
הפעלה: 1,100 רוחב
המתנה: 83 רוחב
חיסכון בחשמל: as low as 0.72 W
הפעלה: 1,100 רוחב
המתנה: 83 רוחב
חיסכון בחשמל: as low as 0.71 W

העתקה

רזולוציית העתקה מרבית 600 x 600 dpi
מאפייני העתקה הגהת מסמכים (מספרי עמוד, הערות, חותמת זמן, חותמת בייטס) (יש צורך בכונן קשיח), העלמת רקע אוטומטית, העתקת חוברות עם מחיקת המרכז, יצירת חוברות (יש צורך בכונן קשיח), איסוף, בקרת כהות, מחיקת קצה, העתקת תעודות זהות, הזזת תמונה, N-up, סוג מקורי, הקטנה/הגדלה 25% - 400%, העתקת דוגמה, חדות

הדפסה

מאפייני הדפסה ברירות מחדל של יישומים, כיווני בזמן אמת-מצב דו, יצירת חוברות, מצב טיוטה, זיהוי עבודות, ניטור עבודות, הדפסה אישית, הדפסה מ-USB, ערכה לדוגמה, עבודה שמורה, התאמת קנה מידה, הדפסה מאובטחת, דילוג על עמודים ריקים, Store and Recall הגדרות מנהל התקן, הדפסה דו-צדדית (כברירת מחדל), הגדרת מנהל ההתקן Xerox® Earth Smart
רזולוציית הדפסה מרבית 1200 x 2400 איכות תמונה
שפות תיאור עמודים (PDL) HP-GL, JPEG, PCL® 5c, 6, PDF, TIFF, XPS (אופציונלי: Adobe PostScript® 3)
הדפסה ממכשירים ניידים @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Google Cloud Print‎, Mopria® ידי-מאושר על, Mopria® Print Service Plug-in for Android, Xerox® Print Service Plug-in for Android
Mobile printing (optional) שירות ניהול ההדפסה והניידות של Xerox®‎, חבילת ניהול ההדפסה והניידות של Xerox®
זיכרון הדפסה (סטנדרטי) 4 GB סטנדרטי
כונן קשיח 320 GB (בדגמים השולחניים אפשר לחבר כונן קשיח אופציונלי)
קישוריות Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair
קישוריות (אופציונלי) Wi-Fi 80 2.11n/g/b/a and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit (concurrent wired and wireless connections supported)
תמיכה במערכות הפעלה Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux, Mac OS® X 10.10, 10.11, 10.12, 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 11, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2012, מנהל התקן Xerox Global Printer Driver, מנהל התקן Xerox Mobile Express Driver

סריקה

יעדי סריקה סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לבית, סריקה לרשת (דרך הפרוטוקולים FTP או SMB), סריקה ל-USB
תבניות קבצים לסריקה JPG, PDF לינארי (מוגדר דרך שרת הרשת המשובץ) ו-PDF/A, PDF (עמוד אחד ומספר עמודים), PDF מוגן בסיסמה, קובץ PDF הניתן לחיפוש, TIFF (עמוד אחד ומספר עמודים), XPS (עמוד אחד ומספר עמודים)

פקס

מאפייני פקס (אופציונלי) שליחת פקס באמצעות יומן כתובות מאוחד (עד ל-2,000 אנשי קשר), פקס על גבי IP, פקס חד-קווי אוֹ פקס תלת- קווי, Walk-up Fax (כולל פקס דרך הרשת, פקס ישיר, העברת פקס לדוא"ל)
דחיסת פקס JBIG, MH, MMR, MR

ניהול התקנים

מאפייני ניהול התקנים Apple® Bonjour, התראות בדואר אלקטרוני, Xerox CentreWare® Web, שרת הרשת המשובץ של Xerox®

גימור

אפשרויות גימור מגש לכידה כפול: היסטים של מגש תחתון, 250+250-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי מתקדם (אופציונלי): הידוק במיקום יחיד, 500-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי LX (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים (אופציונלי: ניקוב, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, חריצים), 2000-מגש גליונות
שדכן נוח (אופציונלי): 50-גליונות

אבטחה

מאפייני אבטחה סטנדרטיים הצפנת AES‏ 256 סיביות, בקרות גישה, יומן ביקורת, יצירה אוטומטית של אישור בחתימה עצמית, אימות נתיב האישור, רשימת ביטול אישורים (CRL)/פרוטוקול מצב אישור מקוון (OCSP), זיהוי זיוף תכנית חיצונית (תוסף XCP), סינון Domain, FIPS 140-2, אימות קושחה, סינון כתובות IP, מחיקה מאובטחת מיידית של הכונן הקשיח (באמצעות הוספת כונן קשיח בדגם Desktop), אימות רשת, סינון יציאות (Ports), הרשאות מבוססות תפקיד, SNMPv3, דואר אלקטרוני מאובטח, פקס מאובטח, הדפסה מאובטחת, סריקה מאובטחת, ניהול אישורי אבטחה, Smart Card Kit (.NET, CAC/PIV), TLS/SSL

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות חשבונאות ברשת, Xerox Standard Accounting

טיפול בחומרי הדפסה

קיבולת נייר סטנדרטית 620 גליונות
קיבולת נייר מרבית 4,180 גליונות
טיפול במסמכים מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי
קיבולת: 110 גליונות
148 x 210 מ"מ עד 297 x 431.8 מ"מ
קיבולת נייר מגש (מגש עקיפה): 100 גליונות
מגש 1: 520 גליונות
מגש 2: 520 גליונות
גודל הנייר מגש (מגש עקיפה): גדלים מותאמים אישית: ‎89 x 98 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 1: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 2: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ

סביבת הפעלה

טמפרטורה (בהפעלה) 10 - 32 ° C
לחות יחסית (בהפעלה) 10 - 85 % לחות יחסית (ללא עיבוי)
זמן התחממות (ממצב חיסכון בחשמל) 12 שניות

ממדים

משקל 67 ק"ג

אישורים

קיימות EPEAT
ENERGY STAR®