סדרת VersaLink® C7000

עזר העבודה החכם במשרד מתאפשר באמצעות טכנולוגיית Xerox®‎ ConnectKey®‎

  • מדפסת צבע משולבת המבוססת על טכנולוגיית Xerox®‎ ConnectKey®‎ מדפסת להדפסה על נייר בגודל של עד ל- A3
  • העתקה, הדפסה, סריקה, פקס, דוא"ל, ענן
  • &ndash מכשיר קטן עם התקן גימור מובנה לחסכון במקום מבלי להתפשר על היכולות
פלט
צבע
גודל הנייר
A3
עד
30דפים בדקה
בהתאם לדגם
עד
7Kדפים/חודש
בהתאם לדגם
דגם C7020
פונקציות סטנדרטיות ענן, העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות גימור, פקס מלוח הפיקוד, Wireless Network Adapter Kit, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות הדפסה צבע: עד 20 דפים בדקה
שחור: עד 20 דפים בדקה
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 5,500 דפים
כמות הדפסה מכסימלית עד 87,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
רזולוציית הדפסה מרבית 1200 x 2400 איכות תמונה
קיימות EPEAT
דגם C7025
פונקציות סטנדרטיות ענן, העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות גימור, פקס מלוח הפיקוד, Wireless Network Adapter Kit, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות הדפסה צבע: עד 25 דפים בדקה
שחור: עד 25 דפים בדקה
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 6,250 דפים
כמות הדפסה מכסימלית עד 107,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
רזולוציית הדפסה מרבית 1200 x 2400 איכות תמונה
קיימות EPEAT
דגם C7030
פונקציות סטנדרטיות ענן, העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות גימור, פקס מלוח הפיקוד, Wireless Network Adapter Kit, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות הדפסה צבע: עד 30 דפים בדקה
שחור: עד 30 דפים בדקה
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 7,000 דפים
כמות הדפסה מכסימלית עד 129,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
רזולוציית הדפסה מרבית 1200 x 2400 איכות תמונה
קיימות EPEAT
חוד החנית של אבטחת המידע

קישוריות מהווה סיכון לפריצות למחשב, אך טכנולוגיית ®ConnectKey שלנו מגנה מפני איומים באמצעות אבטחה קפדנית של המדפסת ושל הנתונים.

ייעול תהליכי העבודה ושיפור תפוקת העבודה עם אפליקציות ConnectKey

אפליקציות חדשות מתווספות כל הזמן לגלריית האפליקציות שבה אפשר למצוא כלים לחיבור לשירותי ענן ופתרונות ייעודיים לביצוע פעולות מסוימות והכל דרך ממשק מגע אינטואיטיבי.

חומרים מתכלים ואביזרים

החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

שימוש בטונר ובדיו מקוריים של Xerox®‎ במדפסת Xerox שלך מבטיח הדפסה איכותית ואחידה. בדיקות שנערכו על ידי מעבדות בלתי־תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר מהתחליפים וכי תפוקת הדפים שלהם גדולה יותר בשיעור של 27% לעומת התחליפים הנמכרים בשוק.

מוצרים קשורים