Phaser 6110MFP

Phaser 6110MFP אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

פלט
צבע
גודל הנייר
A4
עד
16דפים בדקה
עד
1.2Kדפים/חודש

מוכן לשדרג?
חשוב על WorkCentre 6515

להצגת WorkCentre 6515

חומרים מתכלים ואביזרים

החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

שימוש בטונר ובדיו מקוריים של Xerox®‎ במדפסת Xerox שלך מבטיח הדפסה איכותית ואחידה. בדיקות שנערכו על ידי מעבדות בלתי־תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר מהתחליפים וכי תפוקת הדפים שלהם גדולה יותר בשיעור של 27% לעומת התחליפים הנמכרים בשוק.