תצורת הדגם

דגם
3200MFPV_B
3200MFPV_N
מהירות הדפסה עד 24 דפים בדקה עד 24 דפים בדקה
פונקציות סטנדרטיות העתקה, סריקה בחיבור ישיר, פקס, הדפסה העתקה, דואל, פקס, קישוריות של הדפסה ברשת, סריקה ברשת למחשב
קישוריות USB 2.0 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 (אופציונלי: אלחוט (IEEE802.11a/b/g))
שפות תיאור עמודים (PDL) הדמיית PCL® 5e, הדמיית PCL® 6 הדמיית PCL® 5e, הדמיית PCL® 6, PostScript® 3™ support
רזולוציית העתקה מרבית 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi
רזולוציית הדפסה מרבית 1200 x 1200 לאחר אינטרפולציה 1200 x 1200 לאחר אינטרפולציה
תמיכה במערכות הפעלה Fedora™ Core 1, HP-UX ® 10.2 ומעלה, Linux®‎, Red Hat ® 9, SUSE ™ 9, Windows® 2000 ומעלה Fedora™ Core 1, HP-UX ® 10.2 ומעלה, Linux®‎, Mac OS® X גרסה 10.2 ומעלה, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame 1.8 או XP 1.0, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame XP 1.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Red Hat ® 9, SUSE ™ 9, Windows® 2000 ומעלה
יעדי סריקה סריקה ליישום TWAIN, סריקה לשולחן העבודה, WIA סריקה ברשת למחשב, סריקה ליישום TWAIN, סריקה לשולחן העבודה, סריקה לדואר אלקטרוני, WIA
מאפייני קבלה מניעת פקס זבל, קבלה מאובטחת העברת פקס לדואר אלקטרוני, מניעת פקס זבל, קבלה מאובטחת
מאפייני ניהול התקנים BOOTP/‏RARP, ControlCentre® 5.0, MFP ControlCentre®, צג מצב (Windows בלבד) ControlCentre® 5.0, DHCP, התראות בדואר אלקטרוני, MFP ControlCentre®, SNMP v.2, התקנה שקטה, צג מצב (Windows בלבד), שרת אינטרנט מוטבע של Xerox CentreWare® Internet Services, כלי ניהול הרשת Xerox CentreWare® Web Network Management Utility, מרכז התמיכה של Xerox
מאפייני תפוקה התאמה אוטומטית, בחירת מגשים אוטומטית, איסוף, סריקה בצבע, התאמה לדף, מחוון מצב חומרים מתכלים, סימני מים התאמה אוטומטית, בחירת מגשים אוטומטית, איסוף, סריקה בצבע, התאמה לדף, מחוון מצב חומרים מתכלים, סימני מים
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 4,000 דפים עד 4,000 דפים
כמות הדפסה מכסימלית עד 10,000 תמונות בחודש עד 10,000 תמונות בחודש
אחריות אחריות לשנה אחת אחריות לשנה אחת
דגם 3200MFPV_B 3200MFPV_N
מהירות הדפסה עד 24 דפים בדקה עד 24 דפים בדקה
פונקציות סטנדרטיות העתקה, סריקה בחיבור ישיר, פקס, הדפסה העתקה, דואל, פקס, קישוריות של הדפסה ברשת, סריקה ברשת למחשב
קישוריות USB 2.0 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 (אופציונלי: אלחוט (IEEE802.11a/b/g))
שפות תיאור עמודים (PDL) הדמיית PCL® 5e, הדמיית PCL® 6 הדמיית PCL® 5e, הדמיית PCL® 6, PostScript® 3™ support
רזולוציית העתקה מרבית 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi
רזולוציית הדפסה מרבית 1200 x 1200 לאחר אינטרפולציה 1200 x 1200 לאחר אינטרפולציה
תמיכה במערכות הפעלה Fedora™ Core 1, HP-UX ® 10.2 ומעלה, Linux®‎, Red Hat ® 9, SUSE ™ 9, Windows® 2000 ומעלה Fedora™ Core 1, HP-UX ® 10.2 ומעלה, Linux®‎, Mac OS® X גרסה 10.2 ומעלה, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame 1.8 או XP 1.0, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame XP 1.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Red Hat ® 9, SUSE ™ 9, Windows® 2000 ומעלה
יעדי סריקה סריקה ליישום TWAIN, סריקה לשולחן העבודה, WIA סריקה ברשת למחשב, סריקה ליישום TWAIN, סריקה לשולחן העבודה, סריקה לדואר אלקטרוני, WIA
מאפייני קבלה מניעת פקס זבל, קבלה מאובטחת העברת פקס לדואר אלקטרוני, מניעת פקס זבל, קבלה מאובטחת
מאפייני ניהול התקנים BOOTP/‏RARP, ControlCentre® 5.0, MFP ControlCentre®, צג מצב (Windows בלבד) ControlCentre® 5.0, DHCP, התראות בדואר אלקטרוני, MFP ControlCentre®, SNMP v.2, התקנה שקטה, צג מצב (Windows בלבד), שרת אינטרנט מוטבע של Xerox CentreWare® Internet Services, כלי ניהול הרשת Xerox CentreWare® Web Network Management Utility, מרכז התמיכה של Xerox
מאפייני תפוקה התאמה אוטומטית, בחירת מגשים אוטומטית, איסוף, סריקה בצבע, התאמה לדף, מחוון מצב חומרים מתכלים, סימני מים התאמה אוטומטית, בחירת מגשים אוטומטית, איסוף, סריקה בצבע, התאמה לדף, מחוון מצב חומרים מתכלים, סימני מים
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 4,000 דפים עד 4,000 דפים
כמות הדפסה מכסימלית עד 10,000 תמונות בחודש עד 10,000 תמונות בחודש
אחריות אחריות לשנה אחת אחריות לשנה אחת

העתקה

זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 10 שניות
עותקים מרובים 1 עד 99
מאפייני העתקה הקטנה/הגדלה אוטומטית, העתקת תעודות זהות, N-up, מצב פוסטרים, הקטנה/הגדלה, תמונה חוזרת, התאמת קנה מידה, סריקה אחת - הדפסות מרובות
הקטנה/הגדלה מהמשטח: 25 - 400 %
מהמטפל במסמכים: 25 - 100 %

הדפסה

זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 10 שניות
זיכרון הדפסה (סטנדרטי/מרבי) 64 MB / 64 MB
מעבד 300 MHz
מאפייני הדפסה N-up, שכבות-על, הדפסת פוסטרים

סריקה

מנהלי התקן סריקה TWAIN, WIA
תבניות קבצים לסריקה JPEG, PDF, TIFF, TIFF מרובה עמודים
סריקה בצבע כן
רזולוציה מרבית עד ‎4,800 x 4,800 לאחר אינטרפולציה
הגדרות קבועות מראש של רזולוציית סריקה ‎200 x 200, ‎300 x 300, ‎600 x 600, ‎72 x 72
עומק סיביות 24 bit
גודל מצע (משטח) סריקה 215 x 297 מ"מ.

פקס

דחיסת פקס JBIG, MMR/‏MR/‏MH
מהירות QuickScan 3 pps
ערכי חיוג קבוצתי (קו אחד) עד 199
ערכי חיוג בלחיצה אחת עד 10
רזולוציית פקס חדה (‎200 x 200 dpi), רגילה (‎100 x 200 dpi), חדה במיוחד (‎200 x 400 dpi)
מאפייני פקס הקטנה אוטומטית, חסימת פקס זבל, פקס מהזיכרון, פקס מאובטח: קבלה, חיסכון בדמי שיחה*

* - דרוש קו טלפון אנלוגי
מאפייני שליחת פקס שליחה מחדש מזיכרון באופן אוטומטי, שידור, בניית עבודה, עיכוב פקס, שליחת פקס מהמשטח, שליחת פקס מהמחשב (Windows בלבד), פקס לפי עדיפות, שליחה לפי עדיפות, הפחתה/פיצול של מסמכים גדולים
זיכרון פקס 4 MB
קיבולת זיכרון פקס עד 320 דפים
חיוג חוזר אוטומטי עד 13 נסיונות
גיבוי סוללה עד 72 שעות בעת טעינה מלאה

טיפול בחומרי הדפסה

גודל הנייר מגש 1: גדלים: A4, A5, A6, B5 JIS, Executive, ISO-B5, משפטיים, Letter, Oficio, US Folio; גדלים: ‎76 x 127 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש 2 (מגש עקיפה): גדלים: #10 Commercial, A4, A5, A6, B5 JIS, מעטפה בגודל C5, מעטפה בגודל C6, DL Envelope, Executive, ISO-B5, משפטיים, Letter, Monarch, Oficio, US Folio; גדלים מותאמים אישית: ‎76 x 127 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
משקל נייר מגש 1: 60 עד 90 ג'/מ"ר
מגש 2 (מגש עקיפה): 60 עד 165 ג'/מ"ר
סוגי חומרי הדפסה מגש 1: נייר רגיל
מגש 2 (מגש עקיפה): נייר לכרטיסים, מעטפות, מדבקות, נייר רגיל, טפסים מודפסים מראש, שקפים
טיפול במסמכים מזין מסמכים אוטומטי
קיבולת: 30 גליונות
קיבולת פלט 100 גליונות

סביבת הפעלה

טמפרטורה (בהפעלה) 10 - 32 ° C
טמפרטורה (לא בהפעלה) 35 - ° C
לחות יחסית (בהפעלה) 20 - 80 % לחות יחסית (ללא עיבוי)
רמות לחץ רעש 53 dB (הפעלה), 35 dB (המתנה)

נתוני חשמל

דרישות חשמל 230 V, 50/60 Hz
צריכת חשמל (הפעלה) 400 רוחב
צריכת חשמל (המתנה) 70 רוחב
צריכת חשמל (חיסכון בחשמל) 12 רוחב

ממדים

ממדים (רוחב x עומק x גובה) 438 x 374 x 368 מ"מ
משקל 10 ק"ג

אישורים

אישורים עם סימון CE, הנחיית EMC ‏‎89/336/EEC, FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, הנחיית מתח נמוך ‎73/23/EEC