תצורת הדגם

דגם
CQ9301
CQ9302
CQ9303
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות פקס פקס פקס
מהירות העתקה/הדפסה צבע: עד 38 דפים בדקה
שחור: עד 50 דפים בדקה
צבע: עד 45 דפים בדקה
שחור: עד 55 דפים בדקה
צבע: עד 55 דפים בדקה
שחור: עד 60 דפים בדקה
מהירויות הדפסה גמישות צבע: מ-‏ 31 - 60 דפים בדקה
שחור: מ-‏ 32 - 95 דפים בדקה
צבע: מ-‏ 35 - 70 דפים בדקה
שחור: מ-‏ 36 - 95 דפים בדקה
צבע: מ-‏ 38 - 85 דפים בדקה
שחור: מ-‏ 38 - 95 דפים בדקה
פלט דו-צדדי סטנדרטי סטנדרטי סטנדרטי
כמות הדפסה מכסימלית עד 150,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
עד 225,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
עד 300,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
קישוריות 10/100/1000 BaseT Ethernet, הדפסה ישירה ב-High-Speed USB 2.0 (אופציונלי: Wi-Fi (Xerox® אלחוטי של USB עם מתאם)) 10/100/1000 BaseT Ethernet, הדפסה ישירה ב-High-Speed USB 2.0 (אופציונלי: Wi-Fi (Xerox® אלחוטי של USB עם מתאם)) 10/100/1000 BaseT Ethernet, הדפסה ישירה ב-High-Speed USB 2.0 (אופציונלי: Wi-Fi (Xerox® אלחוטי של USB עם מתאם))
תכונות הבקר שכפול הגדרת תצורה, תמיכה מקוונת, לוח ניהול מרחוק, פנקס כתובות מאוחד שכפול הגדרת תצורה, תמיכה מקוונת, לוח ניהול מרחוק, פנקס כתובות מאוחד שכפול הגדרת תצורה, תמיכה מקוונת, לוח ניהול מרחוק, פנקס כתובות מאוחד
כונן קשיח 160 GB 160 GB 160 GB
מעבד 1.54 GHz 1.54 GHz 1.54 GHz
זיכרון התקן GB 1 מערכת ובנוסף 1 GB זיכרון דף GB 1 מערכת ובנוסף 1 GB זיכרון דף GB 1 מערכת ובנוסף 1 GB זיכרון דף
מפרטים טכניים מפורטים ColorQube 9301/9302/9303 Detailed Specifications ColorQube 9301/9302/9303 Detailed Specifications ColorQube 9301/9302/9303 Detailed Specifications
דגם CQ9301 CQ9302 CQ9303
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות פקס פקס פקס
מהירות העתקה/הדפסה צבע: עד 38 דפים בדקה
שחור: עד 50 דפים בדקה
צבע: עד 45 דפים בדקה
שחור: עד 55 דפים בדקה
צבע: עד 55 דפים בדקה
שחור: עד 60 דפים בדקה
מהירויות הדפסה גמישות צבע: מ-‏ 31 - 60 דפים בדקה
שחור: מ-‏ 32 - 95 דפים בדקה
צבע: מ-‏ 35 - 70 דפים בדקה
שחור: מ-‏ 36 - 95 דפים בדקה
צבע: מ-‏ 38 - 85 דפים בדקה
שחור: מ-‏ 38 - 95 דפים בדקה
פלט דו-צדדי סטנדרטי סטנדרטי סטנדרטי
כמות הדפסה מכסימלית עד 150,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
עד 225,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
עד 300,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
קישוריות 10/100/1000 BaseT Ethernet, הדפסה ישירה ב-High-Speed USB 2.0 (אופציונלי: Wi-Fi (Xerox® אלחוטי של USB עם מתאם)) 10/100/1000 BaseT Ethernet, הדפסה ישירה ב-High-Speed USB 2.0 (אופציונלי: Wi-Fi (Xerox® אלחוטי של USB עם מתאם)) 10/100/1000 BaseT Ethernet, הדפסה ישירה ב-High-Speed USB 2.0 (אופציונלי: Wi-Fi (Xerox® אלחוטי של USB עם מתאם))
תכונות הבקר שכפול הגדרת תצורה, תמיכה מקוונת, לוח ניהול מרחוק, פנקס כתובות מאוחד שכפול הגדרת תצורה, תמיכה מקוונת, לוח ניהול מרחוק, פנקס כתובות מאוחד שכפול הגדרת תצורה, תמיכה מקוונת, לוח ניהול מרחוק, פנקס כתובות מאוחד
כונן קשיח 160 GB 160 GB 160 GB
מעבד 1.54 GHz 1.54 GHz 1.54 GHz
זיכרון התקן GB 1 מערכת ובנוסף 1 GB זיכרון דף GB 1 מערכת ובנוסף 1 GB זיכרון דף GB 1 מערכת ובנוסף 1 GB זיכרון דף
מפרטים טכניים מפורטים ColorQube 9301/9302/9303 Detailed Specifications ColorQube 9301/9302/9303 Detailed Specifications ColorQube 9301/9302/9303 Detailed Specifications

העתקה

רזולוציית העתקה מרבית 600 x 600 dpi
מאפייני העתקה הערות הסבר, הקטנה/הגדלה אוטומטית, בחירת מגשים אוטומטית, אוטומטי דו-צדדי, חותמת Bates, יצירת חוברות, בניית עבודה, איסוף, כריכות, מחיקת קצה, העתקת תעודות זהות, הזזת תמונה, הוספות, היפוך תמונה, הפרעה לעבודות, ערכה לדוגמה, חוצצים, צבע בודד, הגדרות עבודות מאוחסנות, שקפים

הדפסה

זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 7.2 שניות
שפות תיאור עמודים (PDL) Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6, PDF, XPS
רזולוציית הדפסה מרבית 600 x 600 dpi
מאפייני הדפסה מצב דו-כיווני, יצירת חוברות, Colour By Words, Earth Smart, ניטור עבודות, זיהוי עבודות, הדפסה מ-USB, התאמת קנה מידה, Store and Recall הגדרות מנהל התקן, Xerox® PrintBack
תמיכה במערכות הפעלה HP-UX® 11 v2, IBM AIX® 5, Mac OS 10.5, Mac OS 10.6, Mac OS 10.7, Mac OS 10.8, Redhat Enterprise 4 and 5, Redhat® Fedora® Core 15-17, Solaris 10, Solaris 9, Ubuntu®, Unix®, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, openSUSE® 11 and 12
הדפסה ממכשירים ניידים Apple AirPrint (אופציונלי: Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud)

סריקה

תכונות סריקה JPEG, PDF לאחר לינאריזציה, FTP-או ל SMB-סריקה ל, USB סריקה להתקן זיכרון, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לתיקייה, סריקה לרשת, סריקה במגע אחד, TIFF, TWAIN תמיכת, קובצי PDF, ‏PDF/A, ‏XPS ניתנים לחיפוש
יעדי סריקה Scan to PC / Server Client (SMB or FTP), Scan to Secure FTP and HTTPS, סריקה להתקן זיכרון USB, סריקה ליישום, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לבית, סריקה לתיבת דואר

פקס

מאפייני פקס בניית עבודות פקס, פקס אינטרנט, הפעלת פקס שרת ברשת
מאפייני פקס (אופציונלי) SMB-העברת פקס לדואר אלקטרוני או ל, (LAN כולל פקס , אפשרויות קו אחד או שני קווים) שליחת פקס מהמכשיר

אבטחה

מאפייני אבטחה סטנדרטיים (FIPS 140-2 תואם) סיביות-256 הצפנת, בקרות גישה, יומן ביקורת, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) Integration, ISO 15408 Common Criteria Certification, מחיקת מידע בכונן הקשיח, תואם McAfee ePolicy (ePO), מוטמע McAfee®, אימות רשת, SNMPv3, SSL, דואר אלקטרוני מאובטח, פקס מאובטח, הדפסה מאובטחת, סריקה מאובטחת, הרשאות משתמש
מאפייני אבטחה אופציונליים McAfee Integrity Control, Smart Card Kit (.NET, CAC/PIV), Xerox Secure Access Unified ID System® with Follow-You Print™

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות Xerox Standard Accounting (העתקה, הדפסה, סריקה, פקס, דואר אלקטרוני)

טיפול בחומרי הדפסה

קיבולת פלט 500 גליונות
קיבולת נייר סטנדרטית 3,300 גליונות
קיבולת נייר מרבית 7,300 גליונות
טיפול במסמכים מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי
קיבולת: 100 גליונות
קיבולת נייר מגש 1 (מגש נייר): 550 גליונות
מגש 2 (מגש נייר): 550 גליונות
מגש 3 (מגש נייר): 2,100 גליונות
מגש 4 (מגש עקיפה): 100 גליונות
מגש 5 (מזין בקיבולת גבוהה) (אופציונלי): 4,000 גליונות
גודל הנייר מגש 1 (מגש נייר): גדלים מותאמים אישית: ‎148 x 210 מ"מ עד ‎297 x 420 מ"מ
מגש 2 (מגש נייר): גדלים מותאמים אישית: ‎148 x 210 מ"מ עד ‎297 x 420 מ"מ
מגש 3 (מגש נייר): גדלים: A4, Letter
מגש 4 (מגש עקיפה): גדלים: A4, Letter; גדלים מותאמים אישית: 104 x 210 מ"מ עד 320 x 457 מ"מ
מגש 5 (מזין בקיבולת גבוהה) (אופציונלי): גדלים: A4, Letter
אפשרויות גימור מגש לכידה בהסטה: 500-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי: הידוק במיקומים מרובים (אופציונלי: ניקוב), 250+2000-מגש גליונות
אביזר גימור בקיבולת גבוהה: הידוק במיקומים מרובים (אופציונלי: ניקוב), 250+3000-מגש גליונות
אביזר גימור בקיבולת גבוהה עם יוצר חוברות: הידוק במיקומים מרובים, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, קיפול V (אופציונלי: ניקוב), 250+3000-מגש גליונות
יחידת קיפול Z / קיפול C עם מזין בקיבולת גבוהה עם יוצר חוברות: מוסיף נייר בגודל Letter/‏A4 וקיפול Z או C
אביזר הוספה לאחר העיבוד עם מזין בקיבולת גבוהה ומזין בקיבולת גבוהה עם יוצר חוברות: מוסיף תוספות מודפסות מראש
שדכן נוח: 50-גליונות

אישורים

קיימות EPEAT