דלגו לתוכן הראשי

תצורת הדגם

דגם
CQ9201
CQ9202
CQ9203
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות שליחת פקס מההתקן (קו אחד/שני קווים) עם פקס ברשת תקשורת מקומית שליחת פקס מההתקן (קו אחד/שני קווים) עם פקס ברשת תקשורת מקומית שליחת פקס מההתקן (קו אחד/שני קווים) עם פקס ברשת תקשורת מקומית
מהירות העתקה/הדפסה צבע: עד 38 דפים בדקה
שחור: עד 50 דפים בדקה
צבע: עד 45 דפים בדקה
שחור: עד 50 דפים בדקה
צבע: עד 50 דפים בדקה
שחור: עד 50 דפים בדקה
מהירויות הדפסה גמישות צבע: מ-‏ 30 - 60 דפים בדקה
שחור: מ-‏ 38 - 85 דפים בדקה
צבע: מ-‏ 35 - 70 דפים בדקה
שחור: מ-‏ 38 - 85 דפים בדקה
צבע: מ-‏ 38 - 85 דפים בדקה
שחור: מ-‏ 38 - 85 דפים בדקה
פלט דו-צדדי סטנדרטי סטנדרטי סטנדרטי
זיכרון התקן 2 GB סטנדרטי 2 GB סטנדרטי 2 GB סטנדרטי
מעבד 1.02 GHz 1.02 GHz 1.02 GHz
כונן קשיח סטנדרטי 80 GB סטנדרטי 80 GB סטנדרטי 80 GB
כמות הדפסה מכסימלית עד 150,000 תמונות בחודש עד 225,000 תמונות בחודש עד 300,000 תמונות בחודש
כמות חודשית ממוצעת מומלצת 15,000 עד 75,000 דפים/חודש 15,000 עד 75,000 דפים/חודש 15,000 עד 75,000 דפים/חודש
ENERGY STAR ENERGY STAR® ENERGY STAR® ENERGY STAR®
מאפייני תפוקה הערות הסבר, התאמה אוטומטית, החלפת מגשים אוטומטית, חותמת Bates, העתקת ספרים, בניית עבודה, איסוף, סריקה בצבע, פעולות בו-זמניות, הגדרות שמורות של מנהל התקן, מוכן לבינה, תור עבודות, טעינה בזמן הפעלה, בחירת מגש פלט, תכנון מראש, ערכה לדוגמה, מחוון מצב חומרים מתכלים הערות הסבר, התאמה אוטומטית, החלפת מגשים אוטומטית, חותמת Bates, העתקת ספרים, בניית עבודה, איסוף, סריקה בצבע, פעולות בו-זמניות, הגדרות שמורות של מנהל התקן, מוכן לבינה, תור עבודות, טעינה בזמן הפעלה, בחירת מגש פלט, תכנון מראש, ערכה לדוגמה, מחוון מצב חומרים מתכלים הערות הסבר, התאמה אוטומטית, החלפת מגשים אוטומטית, חותמת Bates, העתקת ספרים, בניית עבודה, איסוף, סריקה בצבע, פעולות בו-זמניות, הגדרות שמורות של מנהל התקן, מוכן לבינה, תור עבודות, טעינה בזמן הפעלה, בחירת מגש פלט, תכנון מראש, ערכה לדוגמה, מחוון מצב חומרים מתכלים
מאפייני אבטחה 802.1x, יומן ביקורת, אבטחת פקס, HTTPS (שרת סריקה ורשת מאובטח), הצפנת דיסק קשיח, סינון IP, IPSec, אבטחה של מחיקת תמונה, נעילת הדפסה של פקסים שמתקבלים, אימות רשת, גישה מוגנת בסיסמה להתקן, SNMPv3, הדפסה מאובטחת, פרוטוקול הדפסה מאובטחת IPsec, אימות משתמש (אופציונלי: מערכת Xerox Secure Access Unified ID System עם כתובת IP יחידה)
מערכת זיהוי אחיד לגישה בטוחה של Xerox עם כתובת IP יחידה: התכונה כלולה בעדכון התוכנה הזמין באמצעות מנהלי ההתקן וההורדות של Xerox.com‏.
802.1x, יומן ביקורת, אבטחת פקס, HTTPS (שרת סריקה ורשת מאובטח), הצפנת דיסק קשיח, סינון IP, IPSec, אבטחה של מחיקת תמונה, נעילת הדפסה של פקסים שמתקבלים, אימות רשת, גישה מוגנת בסיסמה להתקן, SNMPv3, הדפסה מאובטחת, פרוטוקול הדפסה מאובטחת IPsec, אימות משתמש (אופציונלי: מערכת Xerox Secure Access Unified ID System עם כתובת IP יחידה)
מערכת זיהוי אחיד לגישה בטוחה של Xerox עם כתובת IP יחידה: התכונה כלולה בעדכון התוכנה הזמין באמצעות מנהלי ההתקן וההורדות של Xerox.com‏.
802.1x, יומן ביקורת, אבטחת פקס, HTTPS (שרת סריקה ורשת מאובטח), הצפנת דיסק קשיח, סינון IP, IPSec, אבטחה של מחיקת תמונה, נעילת הדפסה של פקסים שמתקבלים, אימות רשת, גישה מוגנת בסיסמה להתקן, SNMPv3, הדפסה מאובטחת, פרוטוקול הדפסה מאובטחת IPsec, אימות משתמש (אופציונלי: מערכת Xerox Secure Access Unified ID System עם כתובת IP יחידה)
מערכת זיהוי אחיד לגישה בטוחה של Xerox עם כתובת IP יחידה: התכונה כלולה בעדכון התוכנה הזמין באמצעות מנהלי ההתקן וההורדות של Xerox.com‏.
ממדי מינימום (רxעxג) 1,398 x 722 x 1,156 מ"מ 1,398 x 722 x 1,156 מ"מ 1,398 x 722 x 1,156 מ"מ
דגם CQ9201 CQ9202 CQ9203
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות שליחת פקס מההתקן (קו אחד/שני קווים) עם פקס ברשת תקשורת מקומית שליחת פקס מההתקן (קו אחד/שני קווים) עם פקס ברשת תקשורת מקומית שליחת פקס מההתקן (קו אחד/שני קווים) עם פקס ברשת תקשורת מקומית
מהירות העתקה/הדפסה צבע: עד 38 דפים בדקה
שחור: עד 50 דפים בדקה
צבע: עד 45 דפים בדקה
שחור: עד 50 דפים בדקה
צבע: עד 50 דפים בדקה
שחור: עד 50 דפים בדקה
מהירויות הדפסה גמישות צבע: מ-‏ 30 - 60 דפים בדקה
שחור: מ-‏ 38 - 85 דפים בדקה
צבע: מ-‏ 35 - 70 דפים בדקה
שחור: מ-‏ 38 - 85 דפים בדקה
צבע: מ-‏ 38 - 85 דפים בדקה
שחור: מ-‏ 38 - 85 דפים בדקה
פלט דו-צדדי סטנדרטי סטנדרטי סטנדרטי
זיכרון התקן 2 GB סטנדרטי 2 GB סטנדרטי 2 GB סטנדרטי
מעבד 1.02 GHz 1.02 GHz 1.02 GHz
כונן קשיח סטנדרטי 80 GB סטנדרטי 80 GB סטנדרטי 80 GB
כמות הדפסה מכסימלית עד 150,000 תמונות בחודש עד 225,000 תמונות בחודש עד 300,000 תמונות בחודש
כמות חודשית ממוצעת מומלצת 15,000 עד 75,000 דפים/חודש 15,000 עד 75,000 דפים/חודש 15,000 עד 75,000 דפים/חודש
ENERGY STAR ENERGY STAR® ENERGY STAR® ENERGY STAR®
מאפייני תפוקה הערות הסבר, התאמה אוטומטית, החלפת מגשים אוטומטית, חותמת Bates, העתקת ספרים, בניית עבודה, איסוף, סריקה בצבע, פעולות בו-זמניות, הגדרות שמורות של מנהל התקן, מוכן לבינה, תור עבודות, טעינה בזמן הפעלה, בחירת מגש פלט, תכנון מראש, ערכה לדוגמה, מחוון מצב חומרים מתכלים הערות הסבר, התאמה אוטומטית, החלפת מגשים אוטומטית, חותמת Bates, העתקת ספרים, בניית עבודה, איסוף, סריקה בצבע, פעולות בו-זמניות, הגדרות שמורות של מנהל התקן, מוכן לבינה, תור עבודות, טעינה בזמן הפעלה, בחירת מגש פלט, תכנון מראש, ערכה לדוגמה, מחוון מצב חומרים מתכלים הערות הסבר, התאמה אוטומטית, החלפת מגשים אוטומטית, חותמת Bates, העתקת ספרים, בניית עבודה, איסוף, סריקה בצבע, פעולות בו-זמניות, הגדרות שמורות של מנהל התקן, מוכן לבינה, תור עבודות, טעינה בזמן הפעלה, בחירת מגש פלט, תכנון מראש, ערכה לדוגמה, מחוון מצב חומרים מתכלים
מאפייני אבטחה 802.1x, יומן ביקורת, אבטחת פקס, HTTPS (שרת סריקה ורשת מאובטח), הצפנת דיסק קשיח, סינון IP, IPSec, אבטחה של מחיקת תמונה, נעילת הדפסה של פקסים שמתקבלים, אימות רשת, גישה מוגנת בסיסמה להתקן, SNMPv3, הדפסה מאובטחת, פרוטוקול הדפסה מאובטחת IPsec, אימות משתמש (אופציונלי: מערכת Xerox Secure Access Unified ID System עם כתובת IP יחידה)
מערכת זיהוי אחיד לגישה בטוחה של Xerox עם כתובת IP יחידה: התכונה כלולה בעדכון התוכנה הזמין באמצעות מנהלי ההתקן וההורדות של Xerox.com‏.
802.1x, יומן ביקורת, אבטחת פקס, HTTPS (שרת סריקה ורשת מאובטח), הצפנת דיסק קשיח, סינון IP, IPSec, אבטחה של מחיקת תמונה, נעילת הדפסה של פקסים שמתקבלים, אימות רשת, גישה מוגנת בסיסמה להתקן, SNMPv3, הדפסה מאובטחת, פרוטוקול הדפסה מאובטחת IPsec, אימות משתמש (אופציונלי: מערכת Xerox Secure Access Unified ID System עם כתובת IP יחידה)
מערכת זיהוי אחיד לגישה בטוחה של Xerox עם כתובת IP יחידה: התכונה כלולה בעדכון התוכנה הזמין באמצעות מנהלי ההתקן וההורדות של Xerox.com‏.
802.1x, יומן ביקורת, אבטחת פקס, HTTPS (שרת סריקה ורשת מאובטח), הצפנת דיסק קשיח, סינון IP, IPSec, אבטחה של מחיקת תמונה, נעילת הדפסה של פקסים שמתקבלים, אימות רשת, גישה מוגנת בסיסמה להתקן, SNMPv3, הדפסה מאובטחת, פרוטוקול הדפסה מאובטחת IPsec, אימות משתמש (אופציונלי: מערכת Xerox Secure Access Unified ID System עם כתובת IP יחידה)
מערכת זיהוי אחיד לגישה בטוחה של Xerox עם כתובת IP יחידה: התכונה כלולה בעדכון התוכנה הזמין באמצעות מנהלי ההתקן וההורדות של Xerox.com‏.
ממדי מינימום (רxעxג) 1,398 x 722 x 1,156 מ"מ 1,398 x 722 x 1,156 מ"מ 1,398 x 722 x 1,156 מ"מ

הדפסה

קישוריות 10/100/1000BaseTX Ethernet
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 7.2 שניות שחור-לבן / 7.2 שניות צבע
רזולוציית הדפסה מרבית 2400 FinePoint
שפות תיאור עמודים (PDL) Adobe PostScript® 3, הדמיית PCL® 5c, הדמיית PCL® 6, PDF, XPS
מאפייני הדפסה גליונות כרזה, הדפסת חוברות, עיכוב הדפסה, N-up

העתקה

זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 8.1 שניות שחור-לבן / 8.1 שניות צבע
מאפייני העתקה הערות הסבר, הקטנה/הגדלה אוטומטית, החלפת מגשים אוטומטית, חותמת Bates, העתקת ספרים, יצירת חוברות, בניית עבודה, איסוף, ממשק של מסך מגע בצבע, כריכות, הזזת תמונה, הוספות, היפוך תמונה, N-up, הקטנה/הגדלה, סריקה אחת - הדפסות מרובות

סריקה

מהירות סריקה (צבע / שחור-לבן) עד 51 צבע / 75 שחור-לבן סריקות בדקה
סריקה בצבע כן
יעדי סריקה סריקה בצבע ברשת, סריקה בצבע לדואר אלקטרוני, סריקה ברשת, סריקה לשולחן העבודה, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לבית, סריקה לתיבת דואר
תבניות קבצים לסריקה JPEG, PDF, PDF/A, קובצי PDF ו-XPS הניתנים לחיפוש, TIFF, TIFF מרובה עמודים

פקס

תאימות ל-ITU קבוצת על 3
דחיסת פקס JBIG, MMR/‏MR/‏MH
מאפייני פקס הקטנה אוטומטית, פקס אינטרנט, חסימת פקס זבל, שרת פקס ברשת, משיכה (Polling), פקס מאובטח: קבלה (אופציונלי: העברת פקס, פקס ברשת תקשורת מקומית, שליחת פקס מההתקן)
ערכי חיוג קבוצתי (קו אחד) עד 100
ערכי חיוג קבוצתי (שני קווים) עד 200

טיפול בחומרי הדפסה

קיבולת פלט 500 גליונות
קיבולת נייר סטנדרטית 3,300 גליונות
קיבולת נייר מרבית 7,300 גליונות
טיפול במסמכים מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי
קיבולת: 100 גליונות
סוגי חומרי הדפסה מגש 1 (מגש נייר): משקל כבד, ניקוב, מדבקות
מגש 2 (מגש נייר): משקל כבד, ניקוב, מדבקות
מגש 3 (מגש נייר): משקל כבד, ניקוב
מגש 4 (מגש עקיפה): מעטפות, מבריק, משקל כבד, ניקוב, מדבקות, שקפים
מגש 5 (מזין בקיבולת גבוהה): משקל כבד, ניקוב
מגש 6 (אביזר הוספה לאחר העיבוד): מצופה, כריכה, טפסים מודפסים מראש
קיבולת נייר מגש 1 (מגש נייר): 550 גליונות
מגש 2 (מגש נייר): 550 גליונות
מגש 3 (מגש נייר): 2,100 גליונות
מגש 4 (מגש עקיפה): 100 גליונות
מגש 5 (מזין בקיבולת גבוהה): 4,000 גליונות
מגש 6 (אביזר הוספה לאחר העיבוד): 250 גליונות
גודל הנייר מגש 1 (מגש נייר): גדלים: A3, A4, A5, Executive, משפטיים, Letter, הצהרה, Tabloid, US Folio; גדלים מותאמים אישית: ‎148 x 210 מ"מ עד ‎297 x 420 מ"מ
מגש 2 (מגש נייר): גדלים: A3, A4, A5, Executive, משפטיים, Letter, הצהרה, Tabloid, US Folio; גדלים מותאמים אישית: ‎148 x 210 מ"מ עד ‎297 x 420 מ"מ
מגש 3 (מגש נייר): גדלים: A4, Letter; גדלים מותאמים אישית: ‎210 x 297 מ"מ
מגש 4 (מגש עקיפה): גדלים: #10 Commercial, A3, A4, A5, מעטפה בגודל C4, מעטפה בגודל C5, גדלים מותאמים אישית, DL Envelope, Executive, משפטיים, Letter, SRA3, הצהרה, Tabloid, Tabloid Extra, US Folio; גדלים מותאמים אישית: ‎148 x 210 מ"מ עד ‎320 x 450 מ"מ
מגש 5 (מזין בקיבולת גבוהה): גדלים: A3, A4, משפטיים, Letter, Tabloid; גדלים מותאמים אישית: ‎210 x 297 מ"מ
מגש 6 (אביזר הוספה לאחר העיבוד): גדלים: A3, A4, משפטיים, Letter, Tabloid, US Folio; גדלים מותאמים אישית: ‎210 x 297 מ"מ
אפשרויות גימור מגש לכידה בהסטה: 500-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי: הידוק במיקומים מרובים, הידוק במיקום יחיד (אופציונלי: ניקוב 2 חורים בגודל Legal, ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, ניקוב, ניקוב 4 חורים בסגנון שוודיה), 250+2000-מגש גליונות
אביזר גימור בקיבולת גבוהה: הידוק במיקומים מרובים, הידוק במיקום יחיד (אופציונלי: ניקוב 2 חורים בגודל Legal, ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, קיפול C, ניקוב, אביזר הוספה לאחר העיבוד, ניקוב 4 חורים בסגנון שוודיה, קיפול Z), 250+3000-מגש גליונות
אביזר גימור בקיבולת גבוהה עם יוצר חוברות: יוצר חוברות, הידוק במיקומים מרובים, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, הידוק במיקום יחיד, קיפול V (אופציונלי: ניקוב 2 חורים בגודל Legal, ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, ניקוב, אביזר הוספה לאחר העיבוד, ניקוב 4 חורים בסגנון שוודיה), 250+3000-מגש גליונות
יחידת קיפול Z / קיפול C עם מזין בקיבולת גבוהה עם יוצר חוברות: מוסיף נייר בגודל Letter/‏A4 וקיפול Z או C
אביזר הוספה לאחר העיבוד עם מזין בקיבולת גבוהה ומזין בקיבולת גבוהה עם יוצר חוברות: מוסיף תוספות מודפסות מראש
שדכן נוח: 50-גליונות