דלגו לתוכן הראשי

המשולבות AltaLink® C8100

מפרטים

תצורת הדגם

דגם
C8130
C8135
C8145
C8155
C8170
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות הדפסה צבע: עד 30 דפים בדקה
שחור: עד 30 דפים בדקה
צבע: עד 35 דפים בדקה
שחור: עד 35 דפים בדקה
צבע: עד 45 דפים בדקה
שחור: עד 45 דפים בדקה
צבע: עד 55 דפים בדקה
שחור: עד 55 דפים בדקה
צבע: עד 70 דפים בדקה
שחור: עד 70 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 90,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 110,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 200,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 300,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 300,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 4.2 שניות (שחור-לבן) במהירות של 4.2 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.8 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.2 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3 שניות (שחור-לבן)
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 5.7 שניות (צבע) במהירות של 5.7 שניות (צבע) במהירות של 4.9 שניות (צבע) במהירות של 4.5 שניות (צבע) במהירות של 3.8 שניות (צבע)
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 4.5 שניות (שחור-לבן) במהירות של 4.5 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.8 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.7 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.2 שניות (שחור-לבן)
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 6.1 שניות (צבע) במהירות של 6.1 שניות (צבע) במהירות של 5.5 שניות (צבע) במהירות של 4.7 שניות (צבע) במהירות של 4 שניות (צבע)
דגם C8130 C8135 C8145 C8155 C8170
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות הדפסה צבע: עד 30 דפים בדקה
שחור: עד 30 דפים בדקה
צבע: עד 35 דפים בדקה
שחור: עד 35 דפים בדקה
צבע: עד 45 דפים בדקה
שחור: עד 45 דפים בדקה
צבע: עד 55 דפים בדקה
שחור: עד 55 דפים בדקה
צבע: עד 70 דפים בדקה
שחור: עד 70 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 90,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 110,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 200,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 300,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 300,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 4.2 שניות (שחור-לבן) במהירות של 4.2 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.8 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.2 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3 שניות (שחור-לבן)
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 5.7 שניות (צבע) במהירות של 5.7 שניות (צבע) במהירות של 4.9 שניות (צבע) במהירות של 4.5 שניות (צבע) במהירות של 3.8 שניות (צבע)
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 4.5 שניות (שחור-לבן) במהירות של 4.5 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.8 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.7 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.2 שניות (שחור-לבן)
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 6.1 שניות (צבע) במהירות של 6.1 שניות (צבע) במהירות של 5.5 שניות (צבע) במהירות של 4.7 שניות (צבע) במהירות של 4 שניות (צבע)

העתקה

רזולוציית העתקה מרבית 600 x 600 dpi
מאפייני העתקה הגהת מסמכים וחותמת בייטס (כולל בחירת צבע וגודל גופן), אימות שירותים, בחירת נייר אוטומטית, החלפת מגשים אוטומטית, הקטנה/הגדלה אוטומטית, הדפסה דו-צדדית אוטומטית/הדפסה דו-צדדית ליצירת חוברות, בניית עבודה, איסוף, כריכות, חוצצים, מחיקת קצה, עזרה, העתקת תעודות זהות, הגדרות איכות התמונה, הזזת תמונה, היפוך תמונה, השהייה זמנית של עבודות גדולות, Multi-up, ערכה לדוגמה, שמירת הגדרות עבודה, צבע בודד, Stapling, שקפים

הדפסה

קישוריות Bluetooth (iBeacon), Ethernet 10/100/1000 Base-T, הדפסה ישירה ב-High-Speed USB 2.0, NFC, WiFi/WiFi Direct כולל הערכה האלחוטית האופציונלית Band Dual® Xerox
תכונות הבקר שכפול הגדרת תצורה, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, לוח ניהול מרחוק, פנקס כתובות מאוחד
כונן קשיח 128
מעבד Dual-core 1.91 GHz
זיכרון התקן 8 GB מרבי
שפות תיאור עמודים (PDL) Adobe® PDF, Adobe® PostScript® 3, PCL® 5c, PCL® 6 (אופציונלי: XPS)
רזולוציית הדפסה מרבית 1200 x 2400 dpi
מאפייני הדפסה ברירות מחדל של יישומים, כיווני בזמן אמת-מצב דו, פריסת חוברת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, השהית כל העבודות, זיהוי עבודות, ניטור עבודות, הדפסת גיליונות ארוכים )כרזות ( , הדפסה עוקפת, Print from Cloud Repositories (Dropbox, Google Drive, One Drive), הדפסה מ-USB, Print on Alternate Paper, התאמת קנה מידה, Store and Recall הגדרות מנהל התקן, הדפסה דו-צדדית (כברירת מחדל), הגדרת מנהל ההתקן Xerox® Earth Smart
תמיכה במערכות הפעלה Fedora® Core, Mac OS 10.13, 10.14, 10.15, Ubuntu®, Windows 10 (32- and 64-bit), Windows 7 (32- and 64-bit), Windows 8 (32- and 64-bit), Windows 8.1 (32- and 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008 SP2 (32- and 64-bit), Windows Server 2012 ו R2 (64-bit), Windows Server 2016 (64-bit), Windows Server 2019 (64-bit)
הדפסה ממכשירים ניידים @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Mopria®, QR Code App, Xerox® Print Service Plug-in for Android (אופציונלי: AirPrint (iOS) including iBeacon (Bluetooth), Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android))
פרוטוקולי רשת Bonjour® / AirPrint®, IPv6, Microsoft Windows Networking over IP, Most protocols not in use can be disabled, Secure FTP, TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD

סריקה

תכונות סריקה יישומוני Touch-1, זיהוי תווים אופטי (OCR), PDF מוגן בסיסמה, סריקה לתיקייה, קובץ PDF הניתן לחיפוש, עמודים מרובים / באורך עמוד אחד מסמכי PDF / XPS / TIFF, TWAIN Support, פנקס כתובות מאוחד
Scan features (optional) Scan to Cloud Repositories (Dropbox, Google Drive, One Drive)
יעדי סריקה (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, SFTP destinations, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לרשת, סריקה ל-USB
תבניות קבצים לסריקה JPEG, PDF, PDF/A, TIFF, XPS

פקס

מאפייני פקס בניית עבודות פקס, Internet Fax, הפעלת פקס שרת ברשת
מאפייני פקס (אופציונלי) פקס מקומי )אפשרות לקו אחד או לשני קווים, לרבות פקס בתקשורת LAN ,פקס ישיר, העברת פקס לדוא"ל (

אבטחה

מאפייני אבטחה סטנדרטיים 802.1x, בקרות גישה, יומן ביקורת, תגובה אוטומטית לאיומים באמצעות הטמעה של pxGrid Cisco®/DXL McAfee®, אישור אוטומטי בחתימה עצמית, הטמעה של Identity Cisco® Engine Services (ISE), Configuration Watchdog, מנהל התקן אחסון מוצפן )bit-256 AES ,2-140 FIPS ), דוא"ל מוצפן וחתום, FIPS 140-2, אימות קושחה, HTTPS, IPsec, הצפנה ברמת המשימה דרך HTTPS ומנהלי התקנים, אימות מקומי )מסד נתונים פנימי (, LogRhythm SIEM8, McAfee Enterprise Security Manager8, McAfee® Embedded Control Whitelisting, McAfee® ePolicy Orchestrator®, אימות רשת, סינון פורט/IP/דומיין, SFTP ודוא"ל מוצפן, אימות הודעה באמצעות פונקציית הגיבוב SHA-256, SNMPv3, אישורי אבטחה המשתמשים ב-ECDSA, Splunk SIEM, TLS 1.1/1.2, TPM, Trusted Boot, גישת משתמשים וחומת אש )firewall )פנימית, הרשאות משתמש
מאפייני אבטחה אופציונליים כונן קשיח מוצפן )bit-256 AES ,2-140 FIPS )כולל דריסת תמונה, McAfee® Integrity Control, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPRNet - not available in all geographies)10, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox®, ההדפסה Suite/Cloud Workplace® Xerox האופציונליים; לפרטים נוספים, בקרו בכתובת

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות הפעלת הנהלת חשבונות ברשת, Xerox® Standard Accounting (העתקה, הדפסה, סריקה, פקס, דואר אלקטרוני)

טיפול בחומרי הדפסה

טיפול במסמכים מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית במעבר אחד
85 x 125 מ"מ עד 297 x 431.8 מ"מ
קיבולת נייר מגש (מגש עקיפה): 100 גליונות
מגש 1: 520 גליונות
מגש 2: 520 גליונות
מגש (מגש עוקב בקיבולת גבוהה): 3,140 גליונות
מגש (מזין בקיבולת גבוהה) (אופציונלי): 3,000 גליונות
מגש (מגש מעטפות) (אופציונלי): 60 מעטפות
גודל הנייר מגש (מגש עקיפה): גדלים: #10 Commercial, A6, מעטפה בגודל C5, DL Envelope, Large US Postcard, Monarch; גדלים מותאמים אישית: ‎89 x 98 מ"מ עד 320 x 483 מ"מ
מגש 1: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 2: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎320 x 450 מ"מ
מגש (מגש עוקב בקיבולת גבוהה): גדלים: A4/‏Letter, A4
מגש (מזין בקיבולת גבוהה) (אופציונלי): גדלים: A4/‏Letter, A4 long edge feed
מגש (מגש מעטפות) (אופציונלי): גדלים מותאמים אישית: ‎98 x 148 מ"מ עד ‎162 x 241 מ"מ
אפשרויות גימור מגש לכידת הדפסות כפול: 500-מגש גליונות
מגש שבו הנייר מופנה כלפי מעלה: 100-מגש גליונות
התקן גימור BR (אופציונלי): ניקוב 2 חורים, ניקוב 3 חורים, הידוק במיקומים מרובים, 500+3000-מגש גליונות
התקן יצירות חוברות של BR: ניקוב 2 חורים, ניקוב 3 חורים, יוצר חוברות, הידוק במיקומים מרובים, קיפול V, 500+1500-מגש גליונות
Z קיפול / C יחידת קיפול (אופציונלי): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher
שדכן נוח (אופציונלי): includes Work Surface, 50-גליונות

אישורים

אישורים To view the latest list of certifications, go to xerox.com/OfficeCertifications
קיימות EPEAT®
ENERGY STAR®