דלגו לתוכן הראשי

המשולבות AltaLink® B8000

מפרטים

תצורת הדגם

דגם
B8045
B8055
B8065
B8075
B8090
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות הדפסה עד 45 דפים בדקה עד 55 דפים בדקה עד 65 דפים בדקה עד 75 דפים בדקה עד 90 דפים בדקה
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 75,000 דפים עד 100,000 דפים עד 110,000 דפים עד 125,000 דפים עד 150,000 דפים
כמות הדפסה מכסימלית עד 175,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 200,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 250,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 300,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 400,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
אפשרויות גימור מגש לכידה מרכזי בהסטה: 400-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי: 2000+250-מגש גליונות
Office Finisher with Booklet Maker: 2000+250-מגש גליונות
מגש לכידה מרכזי בהסטה: 400-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי: 2000+250-מגש גליונות
Office Finisher with Booklet Maker: 2000+250-מגש גליונות
מגש לכידה מרכזי בהסטה: 400-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי: 2000+250-מגש גליונות
Office Finisher with Booklet Maker: 2000+250-מגש גליונות
מגש לכידה מרכזי בהסטה: 400-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי: 2000+250-מגש גליונות
Office Finisher with Booklet Maker: 2000+250-מגש גליונות
מגש לכידה מרכזי בהסטה: 400-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי: 2000+250-מגש גליונות
Office Finisher with Booklet Maker: 2000+250-מגש גליונות
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 3.8 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.8 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.3 שניות (שחור-לבן) במהירות של 2.9 שניות (שחור-לבן) במהירות של 4.9 שניות (שחור-לבן)
קיימות EPEAT®
ENERGY STAR®
EPEAT®
ENERGY STAR®
EPEAT®
ENERGY STAR®
דגם B8045 B8055 B8065 B8075 B8090
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות הדפסה עד 45 דפים בדקה עד 55 דפים בדקה עד 65 דפים בדקה עד 75 דפים בדקה עד 90 דפים בדקה
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 75,000 דפים עד 100,000 דפים עד 110,000 דפים עד 125,000 דפים עד 150,000 דפים
כמות הדפסה מכסימלית עד 175,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 200,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 250,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 300,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
עד 400,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
אפשרויות גימור מגש לכידה מרכזי בהסטה: 400-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי: 2000+250-מגש גליונות
Office Finisher with Booklet Maker: 2000+250-מגש גליונות
מגש לכידה מרכזי בהסטה: 400-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי: 2000+250-מגש גליונות
Office Finisher with Booklet Maker: 2000+250-מגש גליונות
מגש לכידה מרכזי בהסטה: 400-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי: 2000+250-מגש גליונות
Office Finisher with Booklet Maker: 2000+250-מגש גליונות
מגש לכידה מרכזי בהסטה: 400-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי: 2000+250-מגש גליונות
Office Finisher with Booklet Maker: 2000+250-מגש גליונות
מגש לכידה מרכזי בהסטה: 400-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי: 2000+250-מגש גליונות
Office Finisher with Booklet Maker: 2000+250-מגש גליונות
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 3.8 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.8 שניות (שחור-לבן) במהירות של 3.3 שניות (שחור-לבן) במהירות של 2.9 שניות (שחור-לבן) במהירות של 4.9 שניות (שחור-לבן)
קיימות EPEAT®
ENERGY STAR®
EPEAT®
ENERGY STAR®
EPEAT®
ENERGY STAR®

העתקה

רזולוציית העתקה מרבית 600 x 600 dpi
מאפייני העתקה הערות הסבר, אימות שירותים, בחירת נייר אוטומטית, הקטנה/הגדלה אוטומטית, החלפת מגשים אוטומטית, אוטומטי דו-צדדי, חותמת Bates, יצירת חוברות, בניית עבודה, איסוף, כריכות, חוצצים, מחיקת קצה, עזרה, העתקת תעודות זהות, הגדרות איכות התמונה, הזזת תמונה, היפוך תמונה, השהייה זמנית של עבודות גדולות, הדפסת מספר עמודים על דף אחד, ערכה לדוגמה, שמירת הגדרות עבודה, Stapling, שקפים

הדפסה

קישוריות 10/100/1000Base-T Ethernet, הדפסה ישירה ב-High-Speed USB 2.0, Wi-Fi Direct (Xerox® אלחוטי של USB עם מתאם)
תכונות הבקר שכפול הגדרת תצורה, לוח ניהול מרחוק, פנקס כתובות מאוחד
כונן קשיח 250 GB (מינימלי)
מעבד Quad-Core 1.91 GHz
זיכרון התקן 8 GB מרבי
שפות תיאור עמודים (PDL) Adobe PostScript® 3, HP-GL2, PCL® 5c, PCL® 6, PDF (אופציונלי: פקס ברשת תקשורת מקומית (נדרשת ערכת פקס אופציונלית), XPS)
רזולוציית הדפסה מרבית 1200 x 1200 dpi
מאפייני הדפסה ברירות מחדל של יישומים, הפעלה/השבתה של גיליון כרזה, כיווני בזמן אמת-מצב דו, יצירת חוברות, בחירת כריכה, עיכוב הדפסה, Earth Smart, הדפסה מאובטחת מוצפנת, השהית כל העבודות, אפשרויות תמונה, ניטור עבודות, זיהוי עבודות, N-up, הדפסה מ-USB, ערכה לדוגמה, עבודה שמורה, התאמת קנה מידה, מאובטחת עם מחיקה מתוזמנת הדפסה, דפים מיוחדים, Store and Recall הגדרות מנהל התקן, הדפסה דו-צדדית (ברירת מחדל), הרשאות משתמש, סימן מים
תמיכה במערכות הפעלה Linux® Redhat® Fedora®, Mac OS 10.10, Mac OS 10.11, Mac OS 10.8, Mac OS 10.9, Ubuntu® 14.04 x64, Windows Server 2012 R2 (32- and 64-bit), Windows® 10 (32- and 64-bit), Windows® 2003 Server SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows® 2008 Server R2 (32- and 64-bit), Windows® 7 (32- and 64-bit), Windows® 8 (32- and 64-bit), Windows® 8.1 (32- and 64-bit), Windows® Vista SP2 (32- and 64-bit), Windows® XP SP3 (32- and 64-bit)
הדפסה ממכשירים ניידים @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Mopria® ידי-מאושר על, Mopria® Print Service Plug-in for Android, QR Code App, Xerox® App Gallery, Xerox® Print Service Plug-in for Android (אופציונלי: השירות Xerox® Easy Translator, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, שירות ניהול ההדפסה והניידות של Xerox®‎, חבילת ניהול ההדפסה והניידות של Xerox®‎)

סריקה

תכונות סריקה מוגנים באמצעות סיסמה / מוצפנים PDF מסמכי, PDF לאחר לינאריזציה, סריקה לבית, קובץ PDF הניתן לחיפוש, סריקה במגע אחד, מרובים עמודים/בעל עמוד אחד PDF, TIFF, XPS
Scan features (optional) ConnectKey Share to Cloud, ConnectKey for SharePoint®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE and Professional
יעדי סריקה סריקה ל-USB, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לתיבת דואר, סריקה לרשת
תבניות קבצים לסריקה JPEG, PDF, PDF/A, TIFF, XPS

פקס

מאפייני פקס בניית עבודות פקס, Internet Fax, הפעלת פקס שרת ברשת
מאפייני פקס (אופציונלי) SMB-העברת פקס לדואר אלקטרוני או ל, (LAN כולל פקס , אפשרויות קו אחד או שני קווים) שליחת פקס מהמכשיר

אבטחה

מאפייני אבטחה סטנדרטיים AES 256-bit Encryption (FIPS 140-2 compliant), בקרות גישה, יומן ביקורת, אישור Common Criteria‏ (ISO 15408‏) (ההערכה מתבצעת בימים אלה), הדפסה מאובטחת מוצפנת, מחיקת מידע על הכונן הקשיח, תואם McAfee ePolicy (ePO), מוטמע McAfee®, אימות רשת, אימות הודעה באמצעות פונקציית הגיבוב SHA-256, SNMPv3, דואר אלקטרוני מאובטח, פקס מאובטח, סריקה מאובטחת, TLS, הרשאות משתמש
מאפייני אבטחה אופציונליים McAfee Integrity Control, Smart Card Kit (.NET, CAC/PIV), Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות הפעלת הנהלת חשבונות ברשת, Xerox Standard Accounting (העתקה, הדפסה, סריקה, פקס, דואר אלקטרוני)

טיפול בחומרי הדפסה

טיפול במסמכים Single-Pass Duplex Automatic Document Feeder (DADF)
קיבולת: 200 גליונות
125 x 138 מ"מ עד 297 x 432 מ"מ
קיבולת נייר מרבית 8,000 גליונות
קיבולת נייר מגש (מגש עקיפה): 100 גליונות
מגש 1: 500 גליונות
מגש 2: 500 גליונות
מגש (מגש עוקב בקיבולת גבוהה): 3,600 גליונות
מגש (Envelope tray (replaces Tray 2)) (אופציונלי): 50 מעטפות
גודל הנייר מגש (מגש עקיפה): גדלים מותאמים אישית: ‎105 x 148 מ"מ עד ‎297 x 420 מ"מ
מגש 1: גדלים מותאמים אישית: ‎148 x 210 מ"מ עד ‎297 x 420 מ"מ
מגש 2: גדלים מותאמים אישית: ‎148 x 210 מ"מ עד ‎297 x 420 מ"מ
מגש (מגש עוקב בקיבולת גבוהה): גדלים: A4, Letter
מגש (Envelope tray (replaces Tray 2)) (אופציונלי): גדלים: #10 Commercial, מעטפה בגודל C5, DL Envelope, Monarch
אפשרויות גימור מגש לכידה מרכזי בהסטה: 400-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי: 2000+250-מגש גליונות
Office Finisher with Booklet Maker: 2000+250-מגש גליונות

אישורים

אישורים Apple® AirPrint®, Bonjour, Cerner, ECOLOGO®, EPEAT®, FIPS 140-2, HP Output Server, IPv6 Ready, MEDITECH, McAfee® Security, Mopria®, SAP, WHQL, Wi-Fi Direct