CopyCentre C55™ Digital Copier

חומרים מתכלים

שימוש במתכלים מקוריים של Xerox מבטיח קבלת צבעים מלאי חיים, טקסט וגרפיקה חדשים וברורים ואחידות הדפסה בין כל העותקים. אתם דורשים מצוינות ממדפסת ה- Xerox שלכם, ורק המתכלים המקוריים שלנו מבטיחים שאכן תקבלו את הביצועים הנדרשים. אל תתפשרו על האיכות.

Toner Cartridges

Part # תיאור קיבולת
WorkCentre 5632 - 55 Toner 2 pack (inc waste toner bottle)
64,000
המספר הממוצע של עמודים רגילים לפי בדיקות שנערכו בהתאם לתקנים ISO‏/IEC. מספר העמודים שהלקוחות יקבלו בפועל משתנה בהתאם למספר גורמים, כשלכיסוי הדף יש את ההשפעה הגדולה ביותר.

Staples

Part # תיאור קיבולת
STAPLE CARTRIDGE (3-PACK)
15,000 staples

Other Supplies

Part # תיאור
WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 Waste Cartridge (100,000)
WorkCentre 5845/5855 Fuser 220 Volt (400,000)
WorkCentre 5632 , 5638 Xerographic Module (inc corotron) - Sold