Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Διαμορφώσεις

Κωδικός Περιγραφή
Έγχρωμος εκτυπωτής Phaser 6510, A4, 28/28 σελ./λεπτό, Διπλής όψης, USB/Ethernet, Δίσκος 250 φύλλων, Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 50 φύλλων, Πωλήθηκε
Έγχρωμος εκτυπωτής Phaser 6510, A4, 28/28 σελ./λεπτό, Διπλής όψης, USB/Ethernet/Wireless, Δίσκος 250 φύλλων, Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 50 φύλλων, Πωλήθηκε
Έγχρωμος εκτυπωτής Phaser 6510, A4, 28/28 σελ./λεπτό, USB/Ethernet, Δίσκος 250 φύλλων, Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 50 φύλλων, Πωλήθηκε

Άλλες επιλογές

Κωδικός Περιγραφή
Τροφοδότης 550 φύλλων, Phaser/WorkCentre 651x
STAND
Ασύρματο εξάρτημα

Κασέτες γραφίτη

Κωδικός Περιγραφή
Phaser 6510 / WorkCentre 6515 Κασέτα κυανού γραφίτη στάνταρ χωρητικότητας (1.000 σελίδες)
PHASER 6510 / WORKCENTRE 6515 Κασέτα γραφίτη ματζέντα στάνταρ χωρητικότητας (1.000 σελίδες)
PHASER 6510 / WORKCENTRE 6515 Κασέτα κίτρινου γραφίτη στάνταρ χωρητικότητας (1.000 σελίδες)
PHASER 6510 / WORKCENTRE 6515 Κασέτα μαύρου γραφίτη στάνταρ χωρητικότητας (2.500 σελίδες)
PHASER 6510 / WORKCENTRE 6515 Κασέτα κυανού γραφίτη υψηλής χωρητικότητας (2.400 σελίδες)
PHASER 6510 / WORKCENTRE 6515 Κασέτα γραφίτη ματζέντα υψηλής χωρητικότητας (2.400 σελίδες)
PHASER 6510 / WORKCENTRE 6515 Κασέτα κίτρινου γραφίτη υψηλής χωρητικότητας (2.400 σελίδες)
PHASER 6510 / WORKCENTRE 6515 Κασέτα μαύρου γραφίτη υψηλής χωρητικότητας (5500 σελίδες)
PHASER 6510 / WORKCENTRE 6515 Κασέτα κυανού γραφίτη πολύ υψηλής χωρητικότητας (4300 σελίδες)
PHASER 6510 / WORKCENTRE 6515 Κασέτα γραφίτη ματζέντα πολύ υψηλής χωρητικότητας (4300 σελίδες)
PHASER 6510 / WORKCENTRE 6515 Κασέτα κίτρινου γραφίτη πολύ υψηλής χωρητικότητας (4.300 σελίδες)

Βασικά Υλικά Συντήρησης

Κωδικός Περιγραφή
PHASER 6510 / WORKCENTRE 6515 Κυανή φύσιγγα τυμπάνου 48.000 σελίδες
PHASER 6510 / WORKCENTRE 6515 Ματζέντα φύσιγγα τυμπάνου 48.000 σελίδες
PHASER 6510 / WORKCENTRE 6515 Κίτρινη φύσιγγα τυμπάνου 48.000 σελίδες
PHASER 6510 / WORKCENTRE 6515 Μαύρη φύσιγγα τυμπάνου 48.000 σελίδες

Άλλα αναλώσιμα

Κωδικός Περιγραφή
PHASER 6510 / WORKCENTRE 6515 Δοχείο υπολειμμάτων για 30.000 σελίδες

Λύσεις

Κωδικός Περιγραφή
Xerox Mobile Print Cloud (πακέτο πίστωσης 900 εργασιών, λήξη σε 1 έτος)
Xerox Mobile Print Cloud (πακέτο πίστωσης 3.600 εργασιών, λήξη σε 1 έτος)
Xerox Mobile Print Cloud (πακέτο πίστωσης 9.000 εργασιών, λήξη σε 1 έτος)
Cloud Φορ. Εκτ. Xerox (5 Συσ.
Cloud Φορ. Εκτ. Xerox (10 Συσ
Cloud Φορ. Εκτ. Xerox (25 Συσ
Cloud Φορ. Εκτ. Xerox (50 Συσ
Cloud Φορητ. Εκτ. Xerox (100
Cloud Φορητ. Εκτ. Xerox (250