Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

WorkCentre 5765/5775/5790

Δείτε τον Κωδικό Αναλωσίμου

Feeding Options

Κωδικός Περιγραφή
Κιτ ασφάλισης δίσκου χαρτιού
Τροφοδοσία στενής πλευράς A3 (τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας)
Τροφοδοσία στενής πλευράς A4 (τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας)
Δίσκος φακέλων

Επιλογές τελικής επεξεργασίας

Κωδικός Περιγραφή
High Volume Finisher 3.250 φύλλων
High Volume Finisher με μονάδα δημιουργίας booklet 3.250 φύλλων
Εξάρτηµα προσθήκης µετά την επεξεργασία (για High Volume Finisher και High Volume Finisher µε µονάδα δηµιουργίας booklet)
Διπλωτής C/Z (High Volume Finisher με μονάδα δημιουργίας booklet)
Βοηθητικό συρραπτικό
Μονάδα διάτρησης 2 οπών (Office Finisher)
Μονάδα διάτρησης 4 οπών (Office Finisher)
Μονάδα διάτρησης Swedish 4 οπών (Office Finisher)
Μονάδα διάτρησης 2 οπών (High Volume Finisher και High Volume Finisher µε µονάδα δηµιουργίας booklet)
Μονάδα διάτρησης 4 οπών (High Volume Finisher και High Volume Finisher µε µονάδα δηµιουργίας booklet)
Μονάδα διάτρησης Swedish 4 οπών (High Volume Finisher και High Volume Finisher µε µονάδα δηµιουργίας booklet)

Άλλες επιλογές

Κωδικός Περιγραφή
Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας 4.000 φύλλων
Office Finisher 2.250 φύλλων με συρραφή 50 φύλλων

Κασέτες γραφίτη

Κωδικός Περιγραφή
Γραφίτης WorkCentre 5665 / 5675 / 5687, διπλό πακέτο (με φιάλη απορριμμάτων γραφίτη)

Βασικά Υλικά Συντήρησης

Κωδικός Περιγραφή
Φούρνος WorkCentre 5845/5855, 220 V (400.000)
Μονάδα ξηρογραφίας WorkCentre 5632, 5638 (με corotron) - Sold

Άλλα αναλώσιμα

Κωδικός Περιγραφή
Κασέτα υπολειμμάτων WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 (100.000)
Φούρνος WorkCentre 5865/5875/5890, 220 V (400.000)
Κασέτα εκτύπωσης WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 sold (450.000)
Κιτ κυλίνδρου τροφοδότησης DADH WorkCentre 5632/5638 (75 φύλλα)
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ DADF για 9200 series (100 ΦΥΛΛΑ)

Λύσεις

Κωδικός Περιγραφή
Scan To PC Desktop SE Small Business Ed
Κιτ εκτύπωσης Unicode
Xerox Mobile Print Cloud (πακέτο πίστωσης 900 εργασιών, λήξη σε 1 έτος)
Xerox Mobile Print Cloud (πακέτο πίστωσης 3.600 εργασιών, λήξη σε 1 έτος)
Xerox Mobile Print Cloud (πακέτο πίστωσης 9.000 εργασιών, λήξη σε 1 έτος)
Cloud Φορ. Εκτ. Xerox (5 Συσ.
Cloud Φορ. Εκτ. Xerox (10 Συσ
Cloud Φορ. Εκτ. Xerox (25 Συσ
Cloud Φορ. Εκτ. Xerox (50 Συσ
Cloud Φορητ. Εκτ. Xerox (100
Cloud Φορητ. Εκτ. Xerox (250

Συρραπτικά

Κωδικός Περιγραφή Χωρητικότητα
Κασέτα συρραπτικού (Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου με μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων)
16,000 staples
Ανταλλακτικά για κασέτα συρραπτικού (Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου & Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου με μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων)
15,000 staples
Κασέτα συρραπτικού (Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου & Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου με μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων)
5,000 staples
Ανταλλακτικά κασέτας συρραπτικού για Προηγμένο & Επαγγελματικό τελικό επεξεργαστή & Βοηθητικό συρραπτικό
15,000 staples
Κασέτα συρραπτικού (Τελικός επεξεργαστής γραφείου, Ενσωματωμένος τελικός επεξεργαστής και Βοηθητικό συρραπτικό)
5,000 staples
Κασέτα συρραπτικού (Τελικός επεξεργαστής γραφείου & Τελικός επεξεργαστής γραφείου με μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων)
15,000 staples
Ανταλλακτικά κασέτας συρραπτικού (Basic Office Finisher)
9,000 staples