Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Model Configuration

Μοντέλο
C8130
C8135
C8145
C8155
C8170
Τυπικές λειτουργίες Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση
Προαιρετικές λειτουργίες Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader
Ταχύτητα εκτύπωσης Έγχρωμη: έως 30 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 30 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 35 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 35 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 45 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 45 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 55 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 55 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 70 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 70 σελ./λεπτό
Κύκλος εργασίας Μέχρι 90,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 110,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 200,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 300,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 300,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, εκτύπωση Ελάχιστη ταχύτητα 4.2 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.2 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 3.8 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 3.2 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 3 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη)
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, εκτύπωση Ελάχιστη ταχύτητα 5.7 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 5.7 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.9 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.5 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 3.8 δευτερόλεπτα (έγχρωμη)
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, αντιγραφή Ελάχιστη ταχύτητα 4.5 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.5 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 3.8 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 3.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 3.2 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη)
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, αντιγραφή Ελάχιστη ταχύτητα 6.1 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 6.1 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 5.5 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.7 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 4 δευτερόλεπτα (έγχρωμη)
Μοντέλο C8130 C8135 C8145 C8155 C8170
Τυπικές λειτουργίες Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση
Προαιρετικές λειτουργίες Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader
Ταχύτητα εκτύπωσης Έγχρωμη: έως 30 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 30 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 35 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 35 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 45 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 45 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 55 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 55 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 70 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 70 σελ./λεπτό
Κύκλος εργασίας Μέχρι 90,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 110,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 200,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 300,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 300,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, εκτύπωση Ελάχιστη ταχύτητα 4.2 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.2 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 3.8 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 3.2 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 3 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη)
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, εκτύπωση Ελάχιστη ταχύτητα 5.7 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 5.7 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.9 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.5 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 3.8 δευτερόλεπτα (έγχρωμη)
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, αντιγραφή Ελάχιστη ταχύτητα 4.5 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.5 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 3.8 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 3.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 3.2 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη)
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, αντιγραφή Ελάχιστη ταχύτητα 6.1 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 6.1 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 5.5 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.7 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 4 δευτερόλεπτα (έγχρωμη)

Αντιγραφή

Μέγιστη ανάλυση αντιγραφής 600 x 600 dpi
Copy features Annotation and Bates stamping (with colour capability and font size adjustment), Authentication for Services, Auto Paper Select, Αυτόματη εναλλαγή δίσκων, Αυτόματη σμίκρυνση/μεγέθυνση, Automatic 2-sided / Duplex Booklet Creation, Δημιουργία εργασίας, Σελιδοποίηση, Εξώφυλλα, Dividers, Απαλοιφή περιθωρίων, Features Help, Αντιγραφή ταυτότητας (2 όψεις σε 1 σελίδα), Image Quality Adjustments, Μετατόπιση εικόνας, Αναστροφή εικόνας, Large Job Interrupt, Multi-up, Δοκιμαστικό σετ, Save Job Settings, Single Colour, Stapling, Διαφάνειες

Εκτύπωση

Συνδεσιμότητα Bluetooth (iBeacon), Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 2.0 direct print, NFC, WiFi/WiFi Direct με προαιρετικό Ασύρματο Κιτ Xerox® Dual Band
Controller features Configuration Cloning, Έλεγχος διαμόρφωσης, Fleet Orchestrator, Remote Control Panel, Unified Address Book
Σκληρός δίσκος 128
Επεξεργαστής Dual-core 1.91 GHz
Μνήμη συσκευής 8 GB μέγ.
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL) Adobe® PDF, Adobe® PostScript® 3, PCL® 5c, PCL® 6
Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης 1200 x 2400 dpi
Λειτουργίες εκτύπωσης Application Defaults, Αμφίδρομη κατάσταση σε πραγματικό χρόνο, Δημιουργία φυλλαδίου, Encrypted Secure Print, Hold All Jobs, Job Identification, Job Monitoring, Εκτύπωση φύλλων μεγάλου μήκους (Banner), Print Around, Print from Cloud Repositories (Dropbox, Google Drive, One Drive), Print from USB, Print on Alternate Paper, Scaling, Store and Recall Driver Settings, Two-sided Printing (as default), Xerox® Earth Smart Driver Settings
Υποστήριξη ΛΣ Fedora® Core, Mac OS 10.13, 10.14, 10.15, Ubuntu®, Windows 10 (32- and 64-bit), Windows 7 (32- and 64-bit), Windows 8 (32- and 64-bit), Windows 8.1 (32- and 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008 SP2 (32- and 64-bit), Windows Server 2012 και R2 (64-bit), Windows Server 2016 (64-bit), Windows Server 2019 (64-bit)
Εκτύπωση από φορητές συσκευές @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Mopria®, QR Code App, Xerox® Print Service Plug-in for Android (optional: AirPrint (iOS) including iBeacon (Bluetooth), Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android))
Network protocols Bonjour® / AirPrint®, IPv6, Microsoft Windows Networking over IP, Most protocols not in use can be disabled, Secure FTP, TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD

Σάρωση

Scan features Εφαρμογών 1-touch, Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), Password Protected PDF, Scan to Folder, Searchable PDF, Single/Multi-Page PDF / XPS / TIFF, TWAIN Support, Unified Address Book
Scan features (optional) Scan to Cloud Repositories (Dropbox, Google Drive, One Drive)
Προορισμοί σάρωσης (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, SFTP destinations, Σάρωση σε email, Σάρωση σε Δίκτυο, Σάρωση σε USB
Μορφή αρχείων σάρωσης JPEG, PDF, PDF/A, TIFF, XPS

Φαξ

Λειτουργίες φαξ Fax Build Job, Internet Fax, Network Server Fax Enablement
Λειτουργίες φαξ (προαιρετικά) Walk-up φαξ (υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές μίας ή δύο γραμμών, περιλαμβάνει Φαξ τοπικού δικτύου (LAN), Άμεσο φαξ, Προώθηση φαξ σε Email)

Ασφάλεια

Στάνταρ χαρακτηριστικά ασφαλείας 802.1x, Access Controls, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Αυτοματοποιημένη απόκριση σε απειλές μέσω ενοποίησης McAfee® DXL/Cisco® pxGrid, Αυτόματο αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό, Ενοποίηση Cisco® Identity Services Engine (ISE), Έλεγχος διαμόρφωσης, Κρυπτογραφημένη μονάδα αποθήκευσης (AES 256-bit, FIPS 140-2), Κρυπτογραφημένο και υπογεγραμμένο Email, FIPS 140-2, Firmware Verification, HTTPS, IPsec, Κρυπτογράφηση επιπέδου εργασίας μέσω HTTPS και Προγραμμάτων οδήγησης, Τοπική πιστοποίηση ταυτότητας (Εσωτερική βάση δεδομένων), LogRhythm SIEM8, McAfee Enterprise Security Manager8, McAfee® Embedded Control Whitelisting, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Έλεγχος ταυτότητας δικτύου, Φιλτράρισμα θύρας/IP/Τομέα, SFTP και Κρυπτογραφημένο Email, SHA-256 Hash Message Authentication, SNMPv3, Πιστοποιητικά ασφάλειας με χρήση ECDSA, Splunk SIEM, TLS 1.1/1.2, TPM, Αξιόπιστη εκκίνηση, Πρόσβαση χρήστη και Εσωτερικό τείχος προστασίας, User Permissions
Προαιρετικά χαρακτηριστικά ασφαλείας Κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος (AES 256-bit, FIPS 140-2) με Επεγγραφή ειδώλου, McAfee® Integrity Control, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPRNet - not available in all geographies)10, Xerox® Integrated RFID Card Reader, Xerox® Workplace Cloud/Suite και Ασφάλειας περιεχομένου

Accounting

Accounting Κιτ για ενεργοποίηση λογιστικών δικτύου, Xerox® Standard Accounting (Copy, Print, Scan, Fax, Email)

Media Handling

Διαχείριση εγγράφου Single-pass Duplex Automatic Document Feeder
85 x 125 mm to 297 x 431.8 mm
Χωρητικότητα χαρτιού Δίσκος (Βοηθητικός δίσκος bypass): 100 φύλλα
Δίσκος 1: 520 φύλλα
Δίσκος 2: 520 φύλλα
Δίσκος (Δίσκος σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας): 3,140 φύλλα
Δίσκος (Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας) (Προαιρετικά): 3,000 φύλλα
Δίσκος (Δίσκος φακέλων) (Προαιρετικά): 60 envelopes
Μέγεθος χαρτιού Δίσκος (Βοηθητικός δίσκος bypass): Sizes: #10 Commercial, A6, Φάκελος C5, Φάκελος DL, Μεγάλη κάρτα US, Monarch; Εξειδικευμένα μεγέθη: 89 x 98 mm to 320 x 483 mm
Δίσκος 1: Εξειδικευμένα μεγέθη: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm
Δίσκος 2: Εξειδικευμένα μεγέθη: 140 x 182 mm to 320 x 450 mm
Δίσκος (Δίσκος σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας): Sizes: A/letter, A4
Δίσκος (Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας) (Προαιρετικά): Sizes: A/letter, A4 long edge feed
Δίσκος (Δίσκος φακέλων) (Προαιρετικά): Εξειδικευμένα μεγέθη: 98 x 148 mm to 162 x 241 mm
Finishing options Dual Offset Catch Tray: 500-sheet tray
Face up Tray: 100-sheet tray
BR Finisher (Προαιρετικά): Διάτρηση 2 οπών, Διάτρηση 3 οπών, Συρραφή σε πολλές θέσεις, 500+3000-sheet tray
BR Booklet Maker Finisher: Διάτρηση 2 οπών, Διάτρηση 3 οπών, Μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων, Συρραφή σε πολλές θέσεις, V-folding, 500+1500-sheet tray
C Fold / Z Fold Unit (Προαιρετικά): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher
Χειροκίνητο συρραπτικό (Προαιρετικά): includes Work Surface, 50-φύλλα

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις To view the latest list of certifications, go to xerox.com/OfficeCertifications
Βιωσιμότητα EPEAT®
ENERGY STAR®