Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Model Configuration

Μοντέλο
C8030
C8035
C8045
C8055
C8070
Τυπικές λειτουργίες Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση
Προαιρετικές λειτουργίες Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader
Ταχύτητα εκτύπωσης Έγχρωμη: έως 30 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 30 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 35 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 35 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 45 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 45 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 50 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 55 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 70 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 70 σελ./λεπτό
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων Μέχρι 12,000 σελίδες Μέχρι 15,000 σελίδες Μέχρι 20,000 σελίδες Μέχρι 22,000 σελίδες Μέχρι 40,000 σελίδες
Κύκλος εργασίας Μέχρι 90,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 110,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 200,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 300,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 300,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, εκτύπωση Ελάχιστη ταχύτητα 5.3 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 5.2 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 5.3 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη)
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, εκτύπωση Ελάχιστη ταχύτητα 6.5 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 6.4 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 6.5 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 6 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 4 δευτερόλεπτα (έγχρωμη)
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, αντιγραφή Ελάχιστη ταχύτητα 6.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 6.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 6.4 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 5.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 5.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη)
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, αντιγραφή Ελάχιστη ταχύτητα 8.1 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 8.1 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 7.8 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 7.2 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.9 δευτερόλεπτα (έγχρωμη)
Βιωσιμότητα Xerox® AltaLink® C8030 220V is not Energy Star® or EPEAT® certified EPEAT®
ENERGY STAR®
EPEAT®
ENERGY STAR®
EPEAT®
ENERGY STAR®
EPEAT®
ENERGY STAR®
Μοντέλο C8030 C8035 C8045 C8055 C8070
Τυπικές λειτουργίες Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση
Προαιρετικές λειτουργίες Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader Αυτόνομο φαξ, Xerox Integrated RFID Card Reader
Ταχύτητα εκτύπωσης Έγχρωμη: έως 30 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 30 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 35 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 35 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 45 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 45 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 50 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 55 σελ./λεπτό
Έγχρωμη: έως 70 σελ./λεπτό
Μαύρη: έως 70 σελ./λεπτό
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων Μέχρι 12,000 σελίδες Μέχρι 15,000 σελίδες Μέχρι 20,000 σελίδες Μέχρι 22,000 σελίδες Μέχρι 40,000 σελίδες
Κύκλος εργασίας Μέχρι 90,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 110,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 200,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 300,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Μέχρι 300,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, εκτύπωση Ελάχιστη ταχύτητα 5.3 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 5.2 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 5.3 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη)
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, εκτύπωση Ελάχιστη ταχύτητα 6.5 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 6.4 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 6.5 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 6 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 4 δευτερόλεπτα (έγχρωμη)
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, αντιγραφή Ελάχιστη ταχύτητα 6.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 6.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 6.4 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 5.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη) Ελάχιστη ταχύτητα 5.7 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη)
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, αντιγραφή Ελάχιστη ταχύτητα 8.1 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 8.1 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 7.8 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 7.2 δευτερόλεπτα (έγχρωμη) Ελάχιστη ταχύτητα 4.9 δευτερόλεπτα (έγχρωμη)
Βιωσιμότητα Xerox® AltaLink® C8030 220V is not Energy Star® or EPEAT® certified EPEAT®
ENERGY STAR®
EPEAT®
ENERGY STAR®
EPEAT®
ENERGY STAR®
EPEAT®
ENERGY STAR®

Αντιγραφή

Μέγιστη ανάλυση αντιγραφής 600 x 600 dpi
Copy features Annotation and Bates stamping (with colour capability and font size adjustment), Authentication for Services, Auto Paper Select, Αυτόματη εναλλαγή δίσκων, Αυτόματη σμίκρυνση/μεγέθυνση, Automatic 2-sided / Duplex Booklet Creation, Δημιουργία εργασίας, Σελιδοποίηση, Εξώφυλλα, Dividers, Απαλοιφή περιθωρίων, Features Help, Αντιγραφή ταυτότητας (2 όψεις σε 1 σελίδα), Image Quality Adjustments, Μετατόπιση εικόνας, Αναστροφή εικόνας, Large Job Interrupt, Multi-up, Δοκιμαστικό σετ, Save Job Settings, Single Colour, Stapling, Διαφάνειες

Εκτύπωση

Συνδεσιμότητα Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 2.0 direct print, Near Field Communication (NFC) (Προαιρετικά: Wi-Fi Direct with optional Xerox USB Wireless Adapter)
Controller features Configuration Cloning, Remote Control Panel, Unified Address Book
Σκληρός δίσκος 250 GB (ελάχ.)
Επεξεργαστής Dual-core 1.91 GHz
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL) Adobe® PDF version 1.7, Adobe® PostScript® 3, PCL® 5c, PCL® 6, (optional: XPS)
Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης 1200 x 2400 dpi
Λειτουργίες εκτύπωσης Application Defaults, Banner Sheet Enable / Disable, Αμφίδρομη κατάσταση σε πραγματικό χρόνο, Δημιουργία φυλλαδίων, Booklet layout, Custom Color Options (Color By Words), Χρονοκαθυστέρηση εκτύπωσης, Earth Smart, Encrypted Secure Print, Τελική επεξεργασία, Fit to new paper size, Hold All Jobs, Image Options, Job Identification, Job Monitoring, LAN Fax (requires optional Fax Kit), Layout / Watermark, N-up, Paper Selection by Attribute, Print from USB, Δοκιμαστικό σετ, Saved Job, Scaling, Secure Print with Timed Deletion, Special Pages, Store and Recall driver settings, Sustainability Features, Two-sided Printing (default), User Permissions, Xerox® Color By Words
Υποστήριξη ΛΣ Mac OS 10.10, Mac OS 10.11, Mac OS 10.8, Mac OS 10.9, Redhat® Fedora® Core 20 x86, Ubuntu® 14.04 x64, Windows Server 2012 R2 (32- and 64-bit), Windows® 10 (32- and 64-bit), Windows® 2003 Server SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows® 2008 Server R2 (32- and 64-bit), Windows® 7 (32- and 64-bit), Windows® 8 (32- and 64-bit), Windows® 8.1 (32- and 64-bit), Windows® Vista SP2 (32- and 64-bit), openSUSE® 13.1 x64
Εκτύπωση από φορητές συσκευές @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in for Android, QR Code App, Συλλογή εφαρμογών Xerox®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android (optional: Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud)

Σάρωση

Scan features Encrypted / Password Protected PDF, Linearized PDF / PDF/A, Σάρωση σε home, Searchable PDF, Single-touch scanning, Single/Multi-Page PDF / XPS / TIFF
Προορισμοί σάρωσης Σάρωση σε USB, Scan to email, Σάρωση σε θυρίδα, Scan to network
Μορφή αρχείων σάρωσης JPEG, PDF, PDF/A, TIFF, XPS

Φαξ

Λειτουργίες φαξ Fax build job, Internet fax, Network server fax enablement
Λειτουργίες φαξ (προαιρετικά) Fax forward to email or SMB, Walk-up fax (one-line and two-line options, includes LAN fax)

Ασφάλεια

Στάνταρ χαρακτηριστικά ασφαλείας AES 256-bit Encryption (FIPS 140-2 compliant), Access Controls, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Common Criteria Certification (ISO 15408) (undergoing evaluation), Encrypted Secure Print, HDD Overwrite, McAfee ePolicy (ePO) Compatible, McAfee® Embedded, Έλεγχος ταυτότητας δικτύου, SHA-256 Hash Message Authentication, SNMPv3, Secure Email, Secure Fax, Secure Scan, TLS, User Permissions
Προαιρετικά χαρακτηριστικά ασφαλείας McAfee Integrity Control, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET), Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0

Accounting

Accounting Κιτ για ενεργοποίηση λογιστικών δικτύου, Xerox Standard Accounting (Copy, Print, Scan, Fax, Email)

Media Handling

Διαχείριση εγγράφου Single-pass Duplex Automatic Document Feeder
Χωρητικότητα: 130 φύλλα
85 x 125 mm to 297 x 431.8 mm
Μέγιστη Χωρητικότητα χαρτιού 5,140 φύλλα
Χωρητικότητα χαρτιού Δίσκος (Βοηθητικός δίσκος bypass): 100 φύλλα
Δίσκος 1: 520 φύλλα
Δίσκος 2: 520 φύλλα
Δίσκος (Δίσκος σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας): 2,000 φύλλα
Δίσκος (Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας) (Προαιρετικά): 2,000 φύλλα
Δίσκος (Δίσκος φακέλων) (Προαιρετικά): 60 envelopes
Μέγεθος χαρτιού Δίσκος (Βοηθητικός δίσκος bypass): Sizes: #10 Commercial, A6, Φάκελος C5, Φάκελος DL, Μεγάλη κάρτα US, Monarch; Εξειδικευμένα μεγέθη: 89 x 98 mm to 320 x 483 mm
Δίσκος 1: Εξειδικευμένα μεγέθη: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm
Δίσκος 2: Εξειδικευμένα μεγέθη: 140 x 182 mm to 320 x 450 mm
Δίσκος (Δίσκος σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας): Sizes: A/letter, A4
Δίσκος (Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας) (Προαιρετικά): Sizes: A/letter, A4 long edge feed
Δίσκος (Δίσκος φακέλων) (Προαιρετικά): Εξειδικευμένα μεγέθη: 98 x 148 mm to 162 x 241 mm
Finishing options Dual Offset Catch Tray: 500-sheet tray
Face up Tray: 100-sheet tray
BR Finisher (Προαιρετικά): Διάτρηση 2 οπών, Διάτρηση 3 οπών, Συρραφή σε πολλές θέσεις, 500+3000-sheet tray
BR Booklet Maker Finisher: Διάτρηση 2 οπών, Διάτρηση 3 οπών, Μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων, Συρραφή σε πολλές θέσεις, V-folding, 500+1500-sheet tray
C Fold / Z Fold Unit (Προαιρετικά): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher
Χειροκίνητο συρραπτικό (Προαιρετικά): includes Work Surface, 50-φύλλα

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις Apple® AirPrint, Blue Angel, Bonjour, Cerner, ECOLOGO®, EPEAT®, FIPS 140-2, HP Output Server, IPv6 Ready, MEDITECH, McAfee® Security, Mopria®, SAP, WHQL, Wi-Fi Direct