CopyCentre C90 Digital Copier
Programvarulösningar

CopyCentre C90 Digital Copier

Programvara och lösningar

Jobbregistrering och kostnadsstyrning med det avancerade systemet Equitrac Office, som minimerar utskriftskostnader och spill och garanterar dokumentkonfidentialitet
Flexibel datautskrift, utmatningshantering och automatiserad leverans
Enkel utskrift med variabla data ger väldigt personliga dokument