CopyCentre C2128/C2636/C3545

CopyCentre C2128/C2636/C3545

CopyCentre C2128/C2636/C3545 säljs inte längre som ny.

Du kanske ska välja ersättningsprodukten i stället.

AltaLink® C8000-serien
CopyCentre C2128/C2636/C3545 förbrukning

Specifikationer

Modell
CCC2128
Standardfunktioner
Kopiera
Extrafunktioner
Faxa
Kopieringshastighet
Färg: upp till 21 sid/min
Svart: upp till 28 sid/min
Månatlig utskriftsvolym
50,000
Utförliga specifikationer
Nästa steg
Modell
CCC2636
Standardfunktioner
Kopiera
Extrafunktioner
Faxa
Kopieringshastighet
Färg: upp till 26 sid/min
Svart: upp till 36 sid/min
Månatlig utskriftsvolym
70,000
Utförliga specifikationer
Nästa steg
Modell
CCC3545
Standardfunktioner
Kopiera
Extrafunktioner
Faxa
Kopieringshastighet
Färg: upp till 35 sid/min
Svart: upp till 45 sid/min
Månatlig utskriftsvolym
90,000
Utförliga specifikationer
Nästa steg
Modell
CCC2128
CCC2636
CCC3545
Standardfunktioner
Kopiera
Kopiera
Kopiera
Extrafunktioner
Faxa
Faxa
Faxa
Kopieringshastighet
Färg: upp till 21 sid/min
Svart: upp till 28 sid/min
Färg: upp till 26 sid/min
Svart: upp till 36 sid/min
Färg: upp till 35 sid/min
Svart: upp till 45 sid/min
Månatlig utskriftsvolym
50,000
70,000
90,000
Nästa steg

Förbrukningsmaterial och tillbehör

CopyCentre C2128/C2636/C3545 Förbrukningsmaterial och tillbehör
Beställa förbrukningsmaterial i kontrakt

To För att beställa förbrukningsvaror som ingår i ert kontrakt kan ni använda Beställning av förbrukningsvaror. Du behöver ha ditt maskinnummer och en uppdaterad mätaravläsning.
För att spara din tid finns nu Meter Assistant™ tillgänglig för att förbättra din användning av COT. MeterAssistant eliminerar problemen vid genomförandet av manuell mätaravläsning genom att automatisera denna tjänst för dig.

Pay-as-you-go kunder