CopyCentre C2128/C2636/C3545

CopyCentre C2128/C2636/C3545

CopyCentre C2128/C2636/C3545 selges ikke lenger som nytt produkt.

Kanskje du har lyst til å prøve erstatningsproduktet.

AltaLink® C8000-serie
CopyCentre C2128/C2636/C3545 rekvisita

Spesifikasjoner

Modell
CCC2128
Standard​funksjoner
Kopi
Tilleggs​funksjoner
Faks
Kopihastighet
Farger: opptil 21 spm
Sort: opptil 28 spm
Månedlig driftssyklus
50,000
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
CCC2636
Standard​funksjoner
Kopi
Tilleggs​funksjoner
Faks
Kopihastighet
Farger: opptil 26 spm
Sort: opptil 36 spm
Månedlig driftssyklus
70,000
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
CCC3545
Standard​funksjoner
Kopi
Tilleggs​funksjoner
Faks
Kopihastighet
Farger: opptil 35 spm
Sort: opptil 45 spm
Månedlig driftssyklus
90,000
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
CCC2128
CCC2636
CCC3545
Standard​funksjoner
Kopi
Kopi
Kopi
Tilleggs​funksjoner
Faks
Faks
Faks
Kopihastighet
Farger: opptil 21 spm
Sort: opptil 28 spm
Farger: opptil 26 spm
Sort: opptil 36 spm
Farger: opptil 35 spm
Sort: opptil 45 spm
Månedlig driftssyklus
50,000
70,000
90,000
Neste trinn

Rekvisita og tilleggsutstyr

CopyCentre C2128/C2636/C3545 Rekvisita og tilleggsutstyr
Bestille forbruksartikler avtalt i kontrakten

For å bestille forbruksartikler som er inkludert i din kontrakt, vennligst bruk Rekvisitabestilling. Du behøver maskinens serienummer og en oppdatert telleravlesning.
Nå er Meter Assistant™ tilgjengelig. Den er både tidsbesparende og vil forenkle bruken av COT for deg. Med MeterAssistant slipper du å sende inn en manuell måleravlesing. Det skjer automatisk.

Kunder som betaler etter bruk