KontorsmaskinerSoftware lösningarXerox Secure Access

Xerox Secure Access

Dokument- och enhetssäkerhet på enkelt vis

Hämta PDF

Titta på videor

Xerox Secure Access Unified ID System is Access Security Software for Xerox Printers and Multifunction Printers

46 8 795 10 00
Hitta en återförsäljare som passar dig.
Visa lokala återförsäljare
Med Xerox Secure Access Unified ID System införlivas dina Xerox flerfunktionssystem med den befintliga lösningen med id-brickor till personal/studenter. Resultatet är ett flexibelt och smidigt autentiseringssystem. På så sätt kan mobila medarbetare och studenter skickar dokument till en centraliserad utskriftsserver när de är i farten. De behöver bara logga in på flerfunktionsskrivaren med magnet- eller proximitetskort för att skriva ut jobbet. Genom enkel och säker åtkomst kan man sedan spåra jobb och använda informationen i redovisning eller för att dokumentera regelefterlevnad. Dessutom minskar risken för att konfidentiella dokument blir liggande vid skrivaren.
Hämta broschyr 

Viktiga funktioner

 • Kortbaserad användaridentifikation ger användaren möjlighet att logga in vid flerfunktionsenheten med befintligt ID-kort
 • Fördubbla säkerheten genom att komplettera den kortbaserade identifikationen med PIN-kod eller lösenord, som skrivs in i multifunktionsenhetens användargränssnitt
 • Follow-You™-utskriftsfunktionen används för att hämta utskriftsjobb vid valfri enhet med Secure Access – perfekt för medarbetare på annan ort eller i farten som skickar utskriftsjobb till en centraliserad utskriftskö
 • Ytterligare flexibilitet med utskriftsfunktionen Follow-You med Xerox Extensible Interface Platform (EIP)-klara enheter
  • Användaren kan hämta och välja vilka dokument som ska godkännas eller tas bort
  • Med funktionen skriv ut och spara kan användaren godkänna ett väntande utskriftsjobb och spara det för fler utskrifter senare
  • Ändra valt antal kopior
  • Inhämta ytterligare information om ett väntande utskrifts- eller faxjobb för att hjälpa till att bestämma användaren, när jobbet skickades och vad som ska skrivas ut
   Läs mer om EIP-teknik 
 • Identifikation i ett enda steg – användaren loggas in i enheten och får tillgång till alla funktioner vid enheten och via nätverket
 • Anpassade avläsningsmallar och automatiska arbetsflöden visas på enhetens användargränssnitt beroende på användarens behörighet. Funktionen erbjuds i utvalda avläsningslösningar som ScanFlowStore™
I dagens samhälle med omfattande regelverk behöver företag avancerade sätt att skydda sin information och ha möjlighet att spåra den. Dessutom letar IT-chefer efter ett sätt att skydda tillgångarna i nätverket. multifunktionssystem är en logisk plats att utgå från när man vill skydda nätverk, förbättra säkerheten kring dokumentinformation samt skapa aktivitetsloggar.

Huvudutmaningar

 • Trenden går mot ökad säkerhet för att skydda alla enheter i nätverket
 • Det blir allt vanligare med nätverksanslutna multifunktionsenheter
 • Det krävs större nätverksresurser för att hantera förbättrade funktioner i multifunktionsenheter, till exempel nätverksavläsning eller avläsning till e-post
 • Bestämmelser och regelverk
 • Ökade dokumentkostnader
 • Göra mer med mindre för ökad personalproduktivitet
 • Trenden går mot behovsbaserad utskrift av formulär i stället för att lagra material som snart är föråldrat
Xerox Secure Access Unified ID System är en säker och smidig metod för att autentisera användare av Xerox multifunktionsenheter. Det består av två enkla delar:
 1. Administrationsprogrammet Secure Access, som installeras på företagsservern och hanterar konfigurationen av enheter och användare och ansvarar för att autentisera användare som vill in i nätverket.
 2. En kortläsare ansluten till ett kompatibelt WorkCentre- eller WorkCentre Pro-system.
Secure Access ger bland annat följande fördelar:
 • Förbättrad säkerhet
  • Identifiering i två steg (kortläsare och PIN-kod/lösenord)
  • Säker dokumentpublicering med Follow-You™-utskriftsfunktion
  • Enheten skyddas mot obehörig användning av alla avancerade funktioner
 • Bekvämlighet
  • Förenklad inloggningsprocess
  • En enda inloggning till multifunktionsenheten (avser alla enhetens funktioner och andra EIP-program som Omtool AccuRoute och ScanFlowStore)
  • Enkel installation och underhåll
  • Automatisk användarhantering med aktiv synkronisering av katalog
  • Kan införlivas i den befintliga kortläsar- och autentiseringsinfrastrukturen
 • Användarlogg
  • Redovisning av varje slutanvändares aktiviteter vid multifunktionsenheten
  • Möjliggör regelefterlevnad för processer relaterade till multifunktionsenheter
 • Kostnadsbesparingar
  • Dokumentutskrifter som inte hämtas tas bort och man behöver inte längre använda försättssidor

Varför välja Xerox?

 • Förbättrad kundservice med en enda kontaktpunkt för support till maskinvara och/eller program
 • Enklare inköpsprocess än hos konkurrenterna därför att din Xerox-representant hanterar problem såväl med maskinvara som programvara
 • Ett enda integrerat användargränssnitt i stället för hos konkurrerande produkter med ett andra användargränssnitt från tredje part
 • Enklare och snabbare utveckling av anpassade program till användargränssnitt än de flesta konkurrenter, eftersom Xerox Extensible Interface Platform bygger på webbstandarder
 • Mer flexibel redovisning eftersom Secure Access kan kombineras med alla redovisningslösningar i Xerox-portföljen. Konkurrerande erbjudanden är begränsade till det redovisningspaket som erbjuds av kortläsarleverantören
 • Anpassade avläsningsmål vid användning i kombination med en Xerox-exklusiv scanningslösning som t.ex. ScanFlowStore
Xerox prisbelönta kopiatorer, skrivare och flerfunktionsskrivare inkluderar flexibla plattformar som tillhandahåller ett stort utbud av programvarulösningar. Programvarans funktionalitet kan skilja mellan olika produktmodeller. Kontakta din lokala återförsäljare för ytterligare information kring kompatibiliteten.

Multifunktion

Skrivare och kopiatorer med hög kapacitet

För bästa möjliga prestanda rekommenderar vi att Secure Access installeras på en dedicerad server.

Följande minimikrav gäller:
 • Processor: Pentium III, minst Athlon
 • Systemminne: minst 512 MB
 • Diskutrymme till program: 100 MB
 • Diskutrymme till databas: 20 MB
 • Skärmupplösning: 1 024 x 768
Följande operativsystem stöds:
 • Windows Server 2003 (32 bit)
 • Windows Server 2008 (32 bit, 64 bit, R2)
 • Windows XP Professional
Följande korttyper stöds för närvarande:
 • EM 4100/4102
 • EM 4205/4305
 • EM 4450/4550
 • EM 4469/4569
 • HID DuoProx
 • HID iCLASS, Legic prime
 • HID ISOProx
 • HID ProxCard
 • HID ProxCard Plus
 • HID ProxKey
 • HID ProxPass
 • Hitag 1
 • Hitag 2
 • Hitag S
 • Indala APS (26 bit)
 • ISO 7813 – Magnetic Strip
 • ISO 14443A/B – Mifare
 • Legic advant, HID MicroProx Tag
 • Mifare
 • Mifare 4K
 • Mifare DESFire
 • Sokymat Unique
EIP-kompatibla funktioner:
 • För att använda Secure Access med EIP måste den understödda multifunktionsenheten uppnå rätt maskin-/programvarunivå samt vara EIP-kompatibel. Ytterligare information medföljer kompatibla multifunktionsenheter.

Ägarresurser

Praktiska Resurser
Videor
Se alla 

Produktbroschyr
Hämta nu 

Handla på nätet till avtalade priser