Xerox Secure Access Unified ID System is Access Security Software for Xerox Printers and Multifunction Printers

Xerox Secure Access Unified ID System™

Med Xerox Secure Access Unified ID System™ införlivas dina Xerox flerfunktionssystem med den befintliga lösningen med id-brickor till personal/studenter. Resultatet är ett enkelt och smidigt autentiseringssystem. Resultatet är ett flexibelt och smidigt autentiseringssystem. På så sätt kan mobila medarbetare och studenter skickar dokument till en centraliserad utskriftsserver när de är i farten. De behöver bara logga in på en flerfunktionsskrivare på nätverket med magnet-, SMART- eller proximitetskort eller sin PIN-kod för att skriva ut jobbet säkert. Genom enkel och säker åtkomst kan man sedan spåra jobb och använda informationen i redovisning eller för att dokumentera regelefterlevnad. Dessutom minskar risken för att konfidentiella dokument blir liggande vid skrivaren.

Secure Access är också IT-vänlig eftersom de automatiska funktionerna för registrering av åtkomstkort gör att nya användare själv kan registrera sina kort. Första gången en ny användare sveper sitt kort uppmanas de att länka kortet med Secure Access genom att ange inloggningsuppgifterna för sitt användarkonto. När detta är gjort är kortet kopplat till Secure Access och användaren har tillgång till alla associerade multifunktionsskrivare.

Viktiga funktioner

 • Kortbaserad användaridentifikation ger användaren möjlighet att logga in vid flerfunktionsenheten med befintligt ID-kort
 • Fördubbla säkerheten genom att komplettera den kortbaserade identifikationen med PIN-kod eller lösenord, som skrivs in i multifunktionsenhetens användargränssnitt
 • Follow-You™-utskriftsfunktionen används för att hämta utskriftsjobb vid valfri enhet med Secure Access – perfekt för medarbetare på annan ort eller i farten som skickar utskriftsjobb till en centraliserad utskriftskö
 • Ytterligare flexibilitet med utskriftsfunktionen Follow-You med Xerox Extensible Interface Platform (EIP)-klara enheter
  • Användaren kan hämta och välja vilka dokument som ska godkännas eller tas bort
  • Med funktionen skriv ut och spara kan användaren godkänna ett väntande utskriftsjobb och spara det för fler utskrifter senare
  • Ändra valt antal kopior
  • Inhämta ytterligare information om ett väntande utskrifts- eller faxjobb för att hjälpa till att bestämma användaren, när jobbet skickades och vad som ska skrivas ut
   Läs mer om EIP-teknik
 • Identifikation i ett enda steg – användaren loggas in i enheten och får tillgång till alla funktioner vid enheten och via nätverket
 • Anpassade avläsningsmallar och automatiska arbetsflöden visas på enhetens användargränssnitt beroende på användarens behörighet. Funktionen erbjuds i utvalda avläsningslösningar som ScanFlowStore™
I dagens samhälle med omfattande regelverk behöver företag avancerade sätt att skydda sin information och ha möjlighet att spåra den. Dessutom letar IT-chefer efter ett sätt att skydda tillgångarna i nätverket. multifunktionssystem är en logisk plats att utgå från när man vill skydda nätverk, förbättra säkerheten kring dokumentinformation samt skapa aktivitetsloggar.

Huvudutmaningar

 • Trenden går mot ökad säkerhet för att skydda alla enheter i nätverket
 • Det blir allt vanligare med nätverksanslutna multifunktionsenheter
 • Det krävs större nätverksresurser för att hantera förbättrade funktioner i multifunktionsenheter, till exempel nätverksavläsning eller avläsning till e-post
 • Bestämmelser och regelverk
 • Ökade dokumentkostnader
 • Göra mer med mindre för ökad personalproduktivitet
 • Trenden går mot behovsbaserad utskrift av formulär i stället för att lagra material som snart är föråldrat
Xerox Secure Access Unified ID System™ är en säker, smidig och enkel metod för att autentisera användare av Xerox flerfunktionsenheter.

Secure Access ger bland annat följande fördelar:
 • Förbättrad säkerhet
  • Identifiering i två steg (kortläsare och PIN-kod/lösenord)
  • Säker dokumentpublicering med Follow-You™-utskriftsfunktion
  • Enheten skyddas mot obehörig användning av alla avancerade funktioner
 • Bekvämlighet
  • Förenklad inloggningsprocess
  • En enda inloggning till multifunktionsenheten (avser alla enhetens funktioner och andra EIP-program som ScanFlowStore)
  • Enkel installation och underhåll
  • Automatisk användarhantering med aktiv synkronisering av katalog
  • Kan införlivas i den befintliga kortläsar- och autentiseringsinfrastrukturen
 • Användarlogg
  • Redovisning av varje slutanvändares aktiviteter vid multifunktionsenheten
  • Möjliggör regelefterlevnad för processer relaterade till multifunktionsenheter
 • Kostnadsbesparingar
  • Dokumentutskrifter som inte hämtas tas bort och man behöver inte längre använda försättssidor

Varför välja Xerox?

 • Förbättrad kundservice med en enda kontaktpunkt för support till maskinvara och/eller program
 • Enklare inköpsprocess än hos konkurrenterna därför att din Xerox-representant hanterar problem såväl med maskinvara som programvara
 • Enklare och snabbare utveckling av anpassade program till användargränssnitt än de flesta konkurrenter, eftersom Xerox Extensible Interface Platform bygger på webbstandarder
 • Mer flexibel redovisning eftersom Xerox Secure Access kan kombineras med alla redovisningslösningar i Xerox-portföljen. Konkurrerande erbjudanden är begränsade till det redovisningspaket som erbjuds av kortläsarleverantören
 • Anpassade avläsningsmål vid användning i kombination med en Xerox-exklusiv scanningslösning som t.ex. ScanFlowStore

För bästa möjliga prestanda rekommenderar vi att Secure Access installeras på en dedicerad server.

Följande minimikrav gäller:
 • Processor: minimum 2 GHz
 • Systemminne: minst 2 GB
 • Hårddisk: 1 GB or greater
Serverkrav
 • Windows Server 2008 (x86 or 64-bit)
 • Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2 (64-bit)
 • Windows Small Business Server 2011 Essentials/Standard
SQL serverprogramvara
 • Microsoft SQL Server 2008 or Microsoft SQL Server 2008 Express
 • *Microsoft SQL Server 2012 or Microsoft SQL Server 2012 Express
*Hårddisk: 2.2 GB obligatoriskt

Kortläsare och korttyper
Ett stort antal olika kortläsare stöds av Xerox Secure Access, inklusive Equitrace, Elatec, HID, Honeywell, RFIdeas, och MagTek.
Kortläsarna stöder också ett brett utbud av kort, inklusive HID, InDala, SMART, och Mifare.
Uppgifter om kortläsare och understödda korttyper kommer att variera för olika utskriftsutrustning. Kontakta din lokala återförsäljare för ytterligare information kring kompatibiliteten.