עדכון תוכנה של Xerox לתיקון שגיאת סריקה.

העדכון האחרון: 10/10/2013

את דגם המדפסת המשולבת שלך ברשימה הבאה ולחץ עליו כדי להוריד את עדכון התוכנה. אם המכשיר שלך אינו מוצג ברשימה סימן שהוא אינו מושפע מהבעיה הזאת.