3052V_NI


Xerox 3052V/NI

Specyfikacja
Kompatybilne produktyPhaser™ 3052