WorkCentre 5632/5638

WorkCentre 5632/5638

WorkCentre 5632/5638 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

ייתכן שתרצה לשקול רכישת מוצר חלופי.

ראה Xerox® AltaLink® B8045 / B8055 / B8065 / B8075 / B8090‎‏
WorkCentre 5632/5638 supplies
דגם
WC5632 / WC5638
פונקציות סטנדרטיות
העתקה
פונקציות אופציונליות
פקס (קו אחד/שני קווים)
זיכרון התקן
512 MB מרבי
מהירות הדפסה
עד 32 דפים בדקה/עד 38 דפים בדקה
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC5632S / WC5638S
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, הפעלת פקס אינטרנט, הפעלת שרת פקס ברשת, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות
פקס (קו אחד/שני קווים)
קישוריות
10/100BaseTX Ethernet
זיכרון התקן
1 GB מרבי
מהירות הדפסה
עד 32 דפים בדקה/עד 38 דפים בדקה
יעדי סריקה
סריקה ברשת, סריקה לשולחן העבודה, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לבית, סריקה לתיבת דואר
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC5632P / WC5638P
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות
פקס (קו אחד/שני קווים)
קישוריות
10/100BaseTX Ethernet
זיכרון התקן
1 GB מרבי
מהירות הדפסה
עד 32 דפים בדקה/עד 38 דפים בדקה
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC5632 / WC5638
WC5632S / WC5638S
WC5632P / WC5638P
פונקציות סטנדרטיות
העתקה
העתקה, דואל, הפעלת פקס אינטרנט, הפעלת שרת פקס ברשת, הדפסה, סריקה
העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות
פקס (קו אחד/שני קווים)
פקס (קו אחד/שני קווים)
פקס (קו אחד/שני קווים)
קישוריות
10/100BaseTX Ethernet
10/100BaseTX Ethernet
זיכרון התקן
512 MB מרבי
1 GB מרבי
1 GB מרבי
מהירות הדפסה
עד 32 דפים בדקה/עד 38 דפים בדקה
עד 32 דפים בדקה/עד 38 דפים בדקה
עד 32 דפים בדקה/עד 38 דפים בדקה
יעדי סריקה
סריקה ברשת, סריקה לשולחן העבודה, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לבית, סריקה לתיבת דואר
השלבים הבאים

חומרים מתכלים ואביזרים

WorkCentre 5632/5638 חומרים מתכלים ואביזרים
החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

השתמש בטונר ובדיו המקוריים של Xerox במדפסת Xerox שלך כדי להבטיח קבלת תדפיסים באיכות גבוהה באופן עקבי. בדיקות שנערכו על-ידי מעבדות דפוס בלתי-תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר ותפוקת הדפים שלהם גדולה בשיעור של 27% בהשוואה לתחליפים הנמכרים בשוק.