מדפסות משולבות ומרכזי הדפסה

  • מדפסות משולבות בשחור-לבן WorkCentre 3215
  • מדפסות משולבות בשחור-לבן WorkCentre 4265
  • מדפסות משולבות בשחור-לבן Phaser 3635MFP

מדפסות

  • מדפסות צבעוניות Phaser 7800
  • מדפסות צבעוניות Phaser 6500
  • מדפסות צבעוניות Phaser 6700

מכונות צילום

  • מדפסות משולבות בשחור-לבן WorkCentre 5325/5330/5335

פתרונות תוכנה

  • פתרונות תוכנה YSoft SafeQ
  • פתרונות תוכנה Xerox PrintBack
  • פתרונות תוכנה Xerox Scan to PC Desktop™