מדפסות משולבות ומרכזי הדפסה

  • מדפסות משולבות ומרכזי הדפסה בצבע WorkCentre 6605
  • מדפסות משולבות ומרכזי הדפסה בצבע WorkCentre 7220/7225
  • מדפסות משולבות ומרכזי הדפסה בצבע Xerox Color 560/570

מדפסות

  • מדפסות בשחור-לבן Phaser 4622
  • מדפסות בשחור-לבן Phaser 5335
  • מדפסות בשחור-לבן Phaser 5550

מכונות צילום

  • מדפסות משולבות בשחור-לבן WorkCentre 5325/5330/5335

פתרונות תוכנה

  • פתרונות תוכנה Xerox Scan to PC Desktop™
  • פתרונות תוכנה Xerox CentreWare Web
  • פתרונות תוכנה Xerox ConnectKey Share to Cloud