Xerox utses till ledare i IDC MarketScape-rapport för leverantörer av smarta multifunktionsskrivare

I rapporten ”IDC MarketScape: U.S. Smart Multifunction Peripheral 2013 Vendor Assessment” ingår Xerox i ledarkategorin.
Xerox utnämndes nyligen till en ledare i IDC-rapporten Smart MFP MarketScape 2013 – det är andra gången Xerox har uppnått denna placering. Enligt rapporten var den mest betydelsefulla utvecklingen inom Xerox' multifunktionsskrivare (MFP) under det gångna året lanseringen av ConnectKey®-plattformen.

”Xerox har varit ledande inom skrivar- och kopieringsbranschen i många år och nu är företaget även en viktig aktör på MFP-marknaden”, säger Keith Kmetz, vd för Imaging, Printing, and Document Solutions Programs på IDC. ”Xerox’ utbud, framför allt ConnectKey, är ett bevis på den viktiga roll som MFP:er spelar i dagens företagsmiljö.”

ConnectKey-tekniken fungerar också tillsammans med Xerox MPS-initiativ och kan integreras med MPS-verktygen. Detta är avgörande eftersom Xerox har utsetts till ledare på marknaden för hanterade utskrifts- och dokumenttjänster, och företagets smarta multifunktionsskrivare spelar en avgörande roll vid leverans av dessa tjänster. Xerox värdeproposition för MFP och MPS är centrerad runt sju kundkrav – kostnadsbesparingar (helst upp till 30 %), hållbarhet (sänka CO2-utsläppen för kundens utskriftsverksamhet), rörlighet (att kunna skriva ut från alla mobila enheter), säkerhet (se till att bara rätt personer har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle), produktivitet (minska belastningen på IT-avdelningen och spara tid för de anställda), insikter (dokumentanalyser) och arbetsflöde (effektivisera processer). Xerox har mer än 50 programvarulösningar som är certifierade att användas tillsammans med företagets MFP-plattform. Programvarukategorierna inkluderar kostnadsstyrning/säkerhet/autentisering, enhetshantering, dokumenthantering, dokumentskanning, faxlösningar, rörlighet, utskriftshantering och variabla data. Lösningarna består av en rad produkter både från Xerox och från tredje part.

När konkurrenter ombads att identifiera den mest och minst konkurrenskraftliga MFP-leverantören var Xerox det företag som nämndes oftast som mest konkurrenskraftig leverantör. Detta erkännande från konkurrenterna visar att Xerox ses som ett hot av andra leverantörer på denna marknad.

Xerox är sedan länge marknadsledande inom utskrifter och kopiering och har haft ett bra fotfäste på MFP-marknaden i många år. Företagets varumärke, FoU och bredd och djup inom marknadsföring/försäljning/service ger Xerox en bra utgångspunkt för att leda i framtiden också. Xerox banar dessutom väg inom omvälvande möjligheter för hanterade utskrifts- och dokumenttjänster samt automatisering och optimering av affärsprocesser.

Vi uppskattar insikten och utvärderingen från en oberoende tredje part, i synnerhet från en organisation som IDC – ett av världens ledande företag inom teknikforskning och rådgivning. Vi ser IDC MarketScape-rapporten som ett värdefullt verktyg för kunder som vill ha information om multifunktionsskrivare, lösningar och tjänster.

IDC MarketScape

IDC MarketScapes modell för leverantörsanalys är avsedd att ge en överblick över konkurrenskraften hos ICT-leverantörer på en viss marknad. Man använder sig av en rigorös poängsättningsmetod, baserad på både kvalitativa och kvantitativa kriterier, som ger en grafisk illustration av varje leverantörs position på en viss marknad. Inom kapacitet bedöms leverantörens produkt, go-to-market och affärsutövande på kort sikt. Inom strategi bedöms anpassning av leverantörens strategier till kundkrav över en tidsperiod på 3–5 år. Leverantörens marknadsandel visas av storleken på cirklarna. Leverantörens tillväxttakt år från år i relation till marknaden i fråga visas med ett plus, neutral eller minus bredvid leverantörens namn. Licensen att dela denna information externt utlöper den 20 januari 2015.

Copyright 2014 IDC. Återgivning är förbjuden såvida det inte är auktoriserat. Med ensamrätt.

IDC MarketScape: U.S. Smart Multifunction Peripheral 2013 Vendor Assessment; Keith Kmetz, Alyson Frasco, Sahaja Sarathy; December 2013, IDC #245058e_Xerox, Volume: 1, Tab: Vendors Hardcopy Core Market Analysis: Competitive Analysis

Kontakta oss

46 8 795 10 00

Utmärkelser och erkännanden
Gartner, IDC, Forrester och Quocirca placerar Xerox bland världens främsta leverantörer av strategiska utskriftstjänster.
Xerox kontorsprodukter
Se alla våra multifunktionskrivare. Låt oss hjälpa dig finna den rätta produkten för din verksamhet