Xerox utpekt som leder i IDC MarketScape for leverandører av smarte multifunksjonsmaskiner

I "IDC MarketScape: U.S. Smart Multifunction Peripheral 2013 Vendor Assessment", er Xerox plassert i Lederkategorien.
Xerox ble nylig kåret til leder i IDC Markets 2013 Smart MFP-rapporten, den andre gangen Xerox har oppnådd denne posisjonen. Ifølge rapporten var den viktigste utviklingen for Xerox multifunksjonsskriver(MFP)-aktivitet det siste året innføringen av ConnectKey®-teknologiplattform.

"Xerox har ledet utskrifts- og kopieringsbransjen i mange år, og er nå en stor aktør i MFP-markedet," sier Keith Kmetz, visepresident for IDCs bilde-, utskrifts- og dokumentløsningsprogrammer. "Xeroxs portefølje, spesielt ConnectKey, er et vitnemål for den avgjørende rollen MFP-er spiller i dagens forretningsmiljø."

ConnectKey-teknologien fungerer også sammen med Xerox MPS-initiativer og integreres med Xerox MPS-verktøysett. Dette er viktig ettersom Xerox har blitt anerkjent som en leder i markedet for dokumenttjenester og styrte utskriftstjenester, og dens smarte multifunksjonsskrivere spiller en viktig rolle i levering av disse tjenestene. Xerox MFP- og MPS-tilbudene er sentrert rundt syv krav i kundens arbeid - kostnadsbesparelser (helst opp til 30 % besparelse), bærekraft (senke karbonutslipp av utskriftsoperasjoner), mobilitet (evnen til å skrive ut på farten fra alle mobilenheter), sikkerhet (sikre at bare de rette personene har tilgang til rett informasjon til rett tid), produktivitet (redusere ITs arbeidsmengde og sparer ansattes tid), innsikt (dokumentanalyse) og arbeidsflyt (effektivisere prosesser). Xerox harmer enn 50 programvareløsninger sertifisert for bruk i MFP-plattformen. Programvarekategoriene inkluderer kostnadskontroll / sikkerhet / autentisering, enhetsadministrasjon, dokumenthåndtering, dokumentskanning, faksløsninger, mobilitet, håndtering av dokumentutskrift og variable data. Løsningene inkluderer en rekke Xerox-utviklede og tredjeparts tilbud.

Når konkurrenter ble bedt om å identifisere de mest og minst konkurransedyktige MFP-leverandører, var Xerox ett av selskapene som oftest ble nevnt som den mest konkurransedyktige leverandør. Denne konkurranse-anerkjennelse viser at Xerox oppfattes som en trussel av andre leverandører i dette markedet.

Som en etablert markedsleder for utskrift og kopiering, har Xerox hatt et solid fotfeste i MFP-markedet i mange år. Dens varemerke, FoU-utgifter, og markedsføring / salg / tjenestebredde og -dybde gir Xerox en god infrastruktur for også å lede an i fremtidens markedet. I tillegg ser vi at Xerox tar initiativet til å skaffe seg en ledende posisjon i transformative mulighetene i dokumenttjenester og styrte utskriftstjenester samt og automatisering av forretningsprosesser og optimalisering.

Vi setter pris på innsikten og evalueringer utledet av uavhengige, tredjepartsanalyser, spesielt fra en organisasjon som IDC - en av verdens ledende teknologi-, forsknings- og rådgivningsvirksomheter. Vi ser IDC MarketScape-rapporten som et verdifullt verktøy for kunder som søker informasjon om multifunksjonsskrivere, løsninger og tjenester.

IDC MarketScape

IDC MarketScapes leverandør-analysemodellen er utformet for å gi en oversikt over konkurransepososjonen til IKT-leverandører i et gitt marked. Forskningsmetodikken benytter en streng scoringsmetodikk basert på både kvalitative og kvantitative kriterier som resulterer i en enkelt grafisk illustrasjon av hver leverandørs posisjon i et gitt marked. Capabilities-scoren måler leverandørens produkt, go-to-market- og forretningsgjennomføring på kort sikt. Strategy-scoren måler sammenfall av leverandørens strategier med kundens behov i en 3-5-års tidsramme. Leverandørens markedsandel er representert ved størrelsen på sirklene. Selgervekstrate i forhold til året før og i forhold til et gitt marked er angitt med en pluss, nøytral eller minus ved siden av leverandørnavnet. Lisens til å dele denne informasjonen eksternt utløper den 20. januar 2015.

Copyright 2014 IDC. Reproduksjon er forbudt uten tillatelse. Alle rettigheter forbeholdt.

IDC MarketScape: U.S. Smart Multifunction Peripheral 2013 Vendor Assessment; Keith Kmetz, Alyson Frasco, Sahaja Sarathy; December 2013, IDC #245058e_Xerox, Volume: 1, Tab: Vendors Hardcopy Core Market Analysis: Competitive Analysis

Kontakt oss

47 67 20 30 00
0815 - 1600

Priser og utmerkelser
Gartner, IDC, Forrester og Quocirca har plassert Xerox i toppsjiktet av styrte utskriftstjenester (MPS)-leverandører over hele verden.
Xerox-kontorprodukter
Bla gjennom alle våre multifunksjonsskrivere. La oss hjelpe deg å finne det rette produktet for din virksomhet