Xerox asetettu johtajaksi IDC MarketScapen älykkäiden monitoimilaitteiden valmistajia koskevassa raportissa

"IDC MarketScape: U.S. Smart Multifunction Peripheral 2013 Vendor Assessment" -raportissa Xerox on asetettu johtavien valmistajien luokkaan.
Xerox nimettiin äskettäin johtajaksi IDC MarketScape 2013 Smart MFP -raportissa. Se saavutti tämän aseman jo toisen kerran. Raportin mukaan Xeroxin tärkein edistysaskel monitoimilaitteissa oli ConnectKey®-ympäristön kehittäminen.

"Xerox on ollut tulostus- ja kopiointialan johtava toimittaja jo useiden vuosien ajan, ja nyt se on yksi monitoimilaitteiden markkinajohtajista", sanoi Keith Kmetz, Vice President, IDC's Imaging, Printing, and Document Solutions Programs. "Xeroxin tuotevalikoima ja etenkin ConnectKey osoittavat, kuinka tärkeä asema monitoimilaitteilla on nykypäivän liiketoiminnassa."

ConnectKey-tekniikka toimii myös yhdessä Xeroxin tulostuksenhallintaohjelmien kanssa, ja se voidaan integroida Xeroxin MPS-työkalusarjaan. Tämä on tärkeää, koska Xerox on saanut tunnustusta tulostuksen- ja asiakirjojenhallintapalvelujen markkinajohtajana, ja sen älykkäillä monitoimilaitteilla on keskeinen rooli näiden palvelujen toimittamisessa. Xeroxin monitoimilaitteita ja tulostuksenhallintaratkaisuja koskeva arvolupaus keskittyy asiakkaiden seitsemään työhön liittyvään vaatimukseen – kustannussäästöt (ihannetapauksessa jopa 30 %), kestävä kehitys (tulostustoimintojen hiilijalanjäljen pienentäminen), mobiilius (kyky tulostaa matkan aikana kaikista mobiililaitteista), turvallisuus (varmistaa, että vain oikeat henkilöt pääsevät oikeisiin tietoihin käsiksi oikeaan aikaan), tuottavuus (vähentää IT-työmäärää ja säästää työntekijöiden aikaa), keskeiset tiedot (asiakirja-analyysit) ja työnkulku (prosessien tehostaminen). Xeroxilla on yli 50 ohjelmistoratkaisua, jotka on sertifioitu käytettäviksi monitoimilaitteiden kanssa. Ohjelmistoryhmiä ovat kulujen hallinta / tietojen suojaus / käyttäjätunnistus, laitehallinta, asiakirjojen hallinta, asiakirjojen skannaus, faksiratkaisut, mobiilius, tulostuksen hallinta ja muuttuva tieto. Ratkaisuihin kuuluu joukko Xeroxin kehittämiä ja muiden valmistajien tuotteita.

Kun kilpailijoita pyydettiin mainitsemaan kaikkein eniten ja vähiten kilpailukykyiset valmistajat, Xerox oli yksi yrityksistä, jotka mainittiin usein kaikkein kilpailukykyisimpänä valmistajana. Tämä kilpailijoiden näkemys osoittaa, että Xeroxia pidetään uhkana muille markkinoiden valmistajille.

Xerox on jo pitkään ollut tulostuksen ja kopioinnin markkinajohtaja, joten sillä on ollut vankka sija monitoimilaitteiden markkinoilla useiden vuosien ajan. Xeroxin tuotemerkki, tutkimukseen ja kehitykseen käyttämät varat sekä markkinoinnin/myynnin/palvelujen laajuus ja syvyys takaavat kattavan infrastruktuurin, jolla se pystyy toimimaan markkinajohtajana myös tulevaisuudessa. Lisäksi uskomme, että Xerox pyrkii saavuttamaan johtavan aseman muutosten tuomissa mahdollisuuksissa, joita markkinoilla on tulostuksen- ja asiakirjojenhallintapalveluissa sekä liiketoimintaprosessien automatisoinnissa ja optimoinnissa.

Arvostamme suuresti riippumattomien tahojen, etenkin IDC:n kaltaisten, maailman johtavien tekniikkatutkimus- ja neuvontayritysten, tekemistä analyyseista saatuja käsityksiä ja arviointeja. Pidämme IDC MarketScape -raporttia arvokkaana välineenä asiakkaille, jotka etsivät monitoimilaitteita, -ratkaisuja ja -palveluja koskevaa tietoa.

IDC MarketScape

IDC MarketScapen toimittaja-analyysimalli on suunniteltu antamaan yleiskuva ICT:n toimittajien kilpailukyvystä tietyillä markkinoilla. Tutkimusmenetelmä käyttää tiukkaa pisteytysmenetelmää, joka perustuu sekä kvalitatiivisiin että kvantitatiivisiin kriteereihin ja joka antaa tulokseksi kaavion kunkin toimittajan asemasta tietyillä markkinoilla. Valmiuspisteet mittaavat toimittajien tuotetta, aikaa tuotteen saamiseen markkinoille ja liiketoiminnan suorittamista lyhyellä tähtäimellä. Strategiapisteet mittaavat sitä, miten hyvin toimittajastrategiat vastaavat asiakkaiden vaatimuksia 3–5 vuoden ajanjaksolla. Ympyröiden koko edustaa toimittajien markkinaosuutta. Toimittajien vuositason kasvunopeus tietyillä markkinoilla on osoitettu toimittajan nimen vieressä olevalla plus-, neutraalilla tai miinusmerkillä. Lisenssi näiden tietojen jakamiseen ulkoisesti lakkaa 20.1.2015.

Copyright 2014 IDC. Kopiointi ilman valtuutusta on kielletty. Kaikki oikeudet pidätetään.

IDC MarketScape: U.S. Smart Multifunction Peripheral 2013 Vendor Assessment; Keith Kmetz, Alyson Frasco, Sahaja Sarathy; December 2013, IDC #245058e_Xerox, Volume: 1, Tab: Vendors Hardcopy Core Market Analysis: Competitive Analysis

Ota yhteyttä

0204 68511

Palkinnot ja tunnustukset
Gartner, IDC, Forrester ja Quocirca asettavat Xeroxin tulostuksenhallintapalvelujen toimittajien ylimpään luokkaan maailmassa.
Xeroxin toimistotuotteet
Selaa kaikkia monitoimilaitteitamme. Anna meidän auttaa oikean tuotteen löytämisessä yrityksellesi