Matte Dry Ink Digital Presses

Produce smooth matte look and feel outputs for high-value print jobs with matte dry ink digital presses

Matte Dry Ink Digital Presses

Produce smooth matte look and feel outputs for high-value print jobs with matte dry ink digital presses

Other products and servicesВреме е за свобода…

Технологията Xerox® ConnectKey® се адаптира към вашия бизнес и работи навсякъде, където искате.
Ето това вече е интелигентно.
Преобразете работното си място ›