מכונות צילום

הודות לפיתוחים בטכנולוגיה הדיגיטלית, מכונות הצילום הן כיום מכשירים משולבים עם יכולות פקס, סריקה והדפסה. מכונות הצילום והמדפסות המשולבות שחור-לבן של Xerox בנויות לענות על כל צורכי המשרד שלך.

מכונות הצילום של Xerox הן עמידות, עם ממשקים קלים לשימוש, טיפול בנפחי עבודה גדולים יותר, קיבולת נייר גדולה יותר וכלים המאפשרים לך להגביל גישה ולעקוב אחר השימוש לצורך בקרת הוצאות. כשהן מתוכננות לטפל בנפחי העבודה של קבוצת העבודה שלך, מכונות הצילום של Xerox יכולות למכן תהליכים חוזרים ונשנים ולהתאים תזרימי עבודה באופן אישי. הודות לתכונות כגון אימות ברשת, הדפסה וסריקה מוצפנות לצורך העברת מידע בטוחה וכתיבת מידע על-גבי התמונות, המידע הסודי נשאר חסוי במהלך המעבר דרך הרשת.

חפש מכונות צילום שחור-לבן עמידות לגודלי נייר ומהירויות עבודה שונים. תיהנה מביצועים באיכות מקצועית.

 
 opb_product_return=HASH(0xb6a184e0)